Τοπικά

Προμήθεια πέντε συστημάτων υπόγειων κάδων απορριμμάτων από τον Δήμο Ζαγοράς- Μουρεσίου

Στην προμήθεια πέντε συστημάτων υπόγειων κάδων απορριμμάτων θα προχωρήσει ο Δήμος Ζαγοράς- Μουρεσίου με χωρητικότητα έξι κυβικών μέτρων το καθένα. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 227.749 ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται κατά 70% από το Πράσινο Ταμείο και το υπόλοιπο 30% θα καλυφτεί από ιδίους πόρους.
Σχετική ομόφωνη απόφαση έλαβε στην τελευταία συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή, ενώ να αναφερθεί ότι το κάθε σύστημα αποτελείται από δυο υπόγειους κάδους απορριμμάτων. Στόχος είναι να συνεχιστεί η ανάπτυξη ενός εναλλακτικού προγράμματος με τη μέθοδο της υπογειοποίησης, ώστε να καλυφτούν οι ανάγκες της υγιεινής αποθήκευσης σε κεντρικά σημεία των Δημοτικών Ενοτήτων (πλατείες, κεντρικοί δρόμοι με έντονη τουριστική δραστηριότητα).
Ως ενδεικτικές και όχι περιοριστικές θέσεις για την εγκατάσταση των υπόγειων κάδων απορριμμάτων προτείνονται οι παρακάτω: Κεντρική πλατεία Ζαγοράς (2), Πολυμερή και Ε.Ο. Ζαγοράς- Χορευτού (2), χώρος στάθμευσης στην Τοπική Κοινότητα Κισσού (2), χώρος στάθμευσης στην Τοπική Κοινότητα Μακρυράχης (2), Μούρεσι- πλησίον Βόντζου (2), Νταμούχαρη- χώρος στάθμευσης Αγίου Νικολάου (2), Τσαγκαράδα- πλησίον σούπερ μάρκετ Ριγόπουλος (2).
Όπως επισημαίνεται στην τεχνική έκθεση «η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων για την τελική επιλογή των σημείων εγκατάστασης θα επιβεβαιωθεί από την Υπηρεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο».
Το κάθε βυθιζόμενο σύστημα κάδων απορριμμάτων θα πρέπει να φέρει κατάλληλου τύπου κατασκευή και να προσφέρει χωρητικότητα 6.000 λίτρων περίπου. Όλο το σύστημα θα είναι υδατοστεγές, ενώ σχετικά με τις διαστάσεις θα προτιμηθεί το μικρότερο μέγεθος. Θα περιλαμβάνει υδραυλικό σύστημα ανύψωσης, το οποίο με την τοποθέτηση ειδικού κλειδιού, θα ανυψώνεται και θα βυθίζεται με ασφάλεια.

Σύνταξη ΜΠΕ για έργα αποχέτευσης
Στο μεταξύ, στη σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τα έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυµάτων των οικισµών Τσαγκαράδα, Κισσός, Παραλιακό µέτωπο Αγ. Ιωάννη θα προχωρήσει ο Δήμος Ζαγοράς- Μουρεσίου. Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει σε 4.077 ευρώ, ενώ το έργο ανατέθηκε σε εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη, η οποία ήταν και η μοναδική που κατέθεσε προσφορά μετά από σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος. Ο χρόνος υποβολής πλήρους ΜΠΕ (συµπεριλαµβανοµένης της µελέτης δικτύου ακαθάρτων και της µελέτης Οικολογικής Αξιολόγησης) µε τα σχέδια και τα παραρτήµατά της, σε έντυπη µορφή σφραγισµένη και θεωρηµένη από την επιβλέπουσα αρχή ορίζεται το διάστηµα δύο µηνών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το