Τοπικά

Προμήθεια επτά νέων απορριμματοφόρων από τον Δήμο Βόλου 

Απόφαση για την προμήθεια επτά νέων απορριμματοφόρων μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», αναμένεται να λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου στη συνεδρίαση της ερχόμενης Τετάρτης. Ο Δήμος έχει επιχορηγηθεί από το πρόγραμμα με 1.155.000 εκ. ευρώ για την αγορά τους και αν το ποσό είναι μεγαλύτερο από τη χρηματοδότηση, τη διαφορά θα καλύψει ο Δήμος από ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Ανάλογη προμήθεια θα γίνει από τον Δήμο, μέσω διαγωνισμού και για τρία μηχανήματα έργου και ενός φορτηγού.

Ακόμη το Συμβούλιο θα αποφασίσει την κατανομή της επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών των σχολείων και την αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων για το τρίτο τρίμηνο του 2020. Το συνολικό καθαρό ποσό που κατανέμεται για το σύνολο των σχολικών επιτροπών του Δήμου Βόλου και την αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων , σύμφωνα με την επιχορήγηση του ΥΠΕΣ, ανέρχεται στο ύψος των 412.829,83 ευρώ. Θα κατανεμηθεί σε 32.704 ευρώ για τους σχολικούς τροχονόμους, 216.671,73€ για τα λειτουργικά έξοδα της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 163.454,1€ για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης
Σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την ερχόμενη Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου στις 2:30 μ.μ. θα συζητηθεί η κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Βόλου για το 2021 και η ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2021.
Σύμφωνα με την στοχοθεσία για το οικονομικό έτος 2021 ο Δήμος Βόλου και τα Νομικά Πρόσωπα αναμένουν 21.634.295 ευρώ μέσω επιχορηγήσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό, 15.587.900 ευρώ από επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και από Προγράμματα της Ε.Ε, 16.505.234 ευρώ από ίδια έσοδα, 4.072.110 από έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά, 1.279.355 από έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις παρελθόντων ετών και 11,7 εκ. από λοιπά έσοδα όπως εισπράξεις δημοσίου και τρίτων, επιστροφές χρημάτων από δάνεια.
Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται σε 70.834.494 ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα σε 19,8 εκ. ευρώ. Το σύνολο εσόδων και διαθεσίμων είναι 90,6 εκ. ευρώ.
Η στοχοθεσία εξόδων περιλαμβάνει 24,1 εκ. ευρώ για αμοιβές προσωπικού. 26,1 εκ. για λοιπά έξοδα χρήσης, 28,9 εκ. για επενδύσεις, 1,9 εκ. για πληρωμές υποχρεώσεων και 8,6 εκ. για αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων. Το σύνολο των εξόδων ανέρχεται σε 89.851.144 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το