Τοπικά

Προμήθεια 15.000 ευφυών υδρομετρητών από τη ΔΕΥΑΜΒ

Η ΔΕΥΑΜΒ θα δρομολογήσει την εγκατάσταση 15.000 ψηφιακών υδρομετρητών AMR (AutomaticMeterReader) σε οικιακούς καταναλωτές στις ζώνες ύδρευσης Νέας Δημητριάδας και της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Αναλήψεως, Άναυρο, Γιάννη Δήμου, Κασσαβέτη, Μαβίλη, Κύπρου, Γιάννη Δήμου, Κραυσίδωνα. Η αρχιτεκτονική λειτουργίας των υδρομετρητών είναι αμιγώς ασύρματη, αποτελούμενη από ενδιάμεσους αναμεταδότες, συγκεντρωτές σε καθορισμένα σημεία των υδρευτικών ζωνών, καθώς και από ειδικό εξοπλισμό (hardware/ software) στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου της ΔΕΥΑΜΒ ο οποίος θα λαμβάνει, επεξεργάζεται και παρουσιάζει τα δεδομένα.

Πιο συγκεκριμένα, τα ψηφιακά υδρόμετρα κάθε ζώνης ύδρευσης, θα αποστέλλουν ασύρματα της τιμές τους στον συγκεντρωτή της ζώνης, με ή χωρίς την μεσολάβηση ενδιάμεσης δρομολόγησης, μετά από αίτημα του χειριστή από τον ΚΣΕ. Στη συνέχεια, ο συγκεντρωτής αποστέλλει μέσω ασύρματης επικοινωνίας τα δεδομένα των ψηφιακών υδρομετρητών στον ΚΣΕ, όπου τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ειδικό λογισμικό. Τα δεδομένα των ψηφιακών υδρομέτρων θα είναι πλέον διαθέσιμα προς χρήση στο ενοποιημένο πληροφοριακό σύστημα της ΔΕΥΑΜΒ, τόσο για την τελική τιμολόγηση των καταναλωτών, όσο και για την διεξαγωγή πολλών άλλων προσομοιώσεων και λειτουργιών (υδατικό ισοζύγιο ανά ζώνη ύδρευσης κτλ.)

Η εγκατάσταση των ψηφιακών υδρομετρητών παρέχει:

 • Την on line μέτρηση της κατανάλωσης
 • Την δυνατότητα στον καταναλωτή της παρακολούθησης της κατανάλωσής του σε ρεαλιστικό χρόνο.
 • Την δυνατότητα επιλογής στον καταναλωτή της έκδοσης λογαριασμού ανά δίμηνο ή τρίμηνο
 • Την ειδοποίηση του καταναλωτή με SMS ή e-mail, αυτόματα σε περίπτωση ασυνήθιστης κατανάλωσης (εσωτερικής διαρροής)
 • Την δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής από τον καταναλωτή.
 • Την δυνατότητα στην υπηρεσία απομακρυσμένης διακοπής νερού, μέχρι ένα κάτω όριο ικανοποίησης των στοιχειωδών αναγκών υγιεινής.
 • Την δυνατότητα περιορισμού της παροχής σε περίπτωση λειψυδρίας
 • Την αυτόματη ενημέρωση του καταναλωτή για την ποιότητα του νερού με SMS ή e-mail
 • Την καταγραφή του χρόνου διακοπών νερού για την αποκατάσταση βλάβης του δικτύου

Το σύνολο των ψηφιακών υδρομετρητών θα καταχωρηθεί σε βάση δεδομένων συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) με γεωγραφικές συντεταγμένες, όπου θα έχουν καταχωρηθεί τα δίκτυα της διανομής νερού, και στο οποίο θα καταχωρούνται οι επεμβάσεις της υπηρεσίας για αποκατάσταση βλαβών ή επεμβάσεις βελτίωσης των δικτύων. Στα σημεία των επεμβάσεων θα καταχωρούνται:

 • Ο χρόνος αναγγελίας της βλάβης
 • Ο χρόνος αποκατάστασης
 • Το κόστος αποκατάστασης της βλάβης
 • Τα υλικά και μέσα αποκατάστασης
 • Ο χρόνος επαναφοράς του οδοστρώματος

Θα καταχωρούνται επίσης ανά αριθμό υδρομέτρου και καταναλωτή τα αιτήματα του καταναλωτή, οι αντίστοιχες ενέργειες της υπηρεσίας με τελικό στόχο με έναν αριθμό αυτόν του υδρομετρητή να εξασφαλίζεται και να υλοποιείται η πλήρης σχέση της υπηρεσίας με τον καταναλωτή.

Περαιτέρω,

Το λογισμικό των υδρομετρητών θα διασυνδεθεί στη βάση του GIS με το SCADA του υδραγωγείου και θα παράγονται αυτόματα ή κατ επιλογή της υπηρεσίας ισοζύγια νερού στη ζώνη υδροδότησης, σταθερός υπολογισμός του μη τιμολογούμενου νερού και θα αναγγέλονται ασύνηθεις καταστάσεις στην υδροδότηση που παραπέμπουν στην εμφάνιση αφανών βλαβών.

Θα διασυνδεθεί επίσης με το πρόγραμμα παρακολούθησης της αποθήκης ώστε να αντλούνται τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις επεμβάσεις και το αντίστοιχο κόστος, ενώ θα υπάρχει θύρα εισόδου στοιχείων για τα δεδομένα και το συνολικό κόστος της αποκατάστασης.

Θα διασυνδεθεί επίσης με το λογισμικό του τμήματος κατανάλωσης ώστε να παράγονται στη λήξη του χρόνου επιλογής του καταναλωτή (δίμηνο ή τρίμηνο) οι λογαριασμοί οι οποίοι θα αποστέλλονται αυτόματα με  SMS ή e-mail.

Η υλοποίηση της παραπάνω δράσης, της οποίας χρηματοδότηση προβλέπεται στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», ανοίγει μια εντελώς νέα σελίδα στη διανομή του πόσιμου νερού και αναβαθμίζει πλήρως τις σχέσεις ΔΕΥΑΜΒ και Καταναλωτή στο πλαίσιο των κανόνων της αειφορίας και της διαφάνειας, επιτρέποντας στην υπηρεσία την πραγματοποίηση οικονομίας κλίμακος.»

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το