Τοπικά

Προμήθεια 12 συστημάτων υπόγειων κάδων απορριμμάτων – Πρόταση του Δήμου Αλμυρού στο «Πράσινο Ταμείο»

Πρόταση για την προμήθεια 12 συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων που θα τοποθετηθούν σε κοινόχρηστους χώρους για την αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμισή τους, καθώς και ενός υδραυλικού γερανού (τύπου παπαγάλου) επί ενός υπάρχοντος απορριμματοφόρου οχήματος (τύπου πρέσας) προκειμένου να διασφαλίζεται η αποκομιδή των υπόγειων κάδων, θα καταθέσει ο Δήμος Αλμυρού, με συνολικό προϋπολογισμό 218.614 ευρώ.
Η πρόταση θα κατατεθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019» – Α’ Πρόσκληση – κωδικός πρόσκλησης: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ – 2019 του «Πράσινου Ταμείου ΝΠΔΔ», του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Αντικείμενο της πρότασης, όπως αυτό προσδιορίζεται και από τη μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Αλμυρού, αφορά στη βελτίωση και αντικατάσταση των υφιστάμενων κοινών υπέργειων τροχήλατων κάδων απορριμμάτων του Δήμου, με υπόγειους κάδους.
Όπως προαναφέρθηκε ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός του αντικειμένου που υποβάλλεται για χρηματοδότηση ανέρχεται συνολικά στο ποσό 218.614 ευρώ συμπ/νου του ΦΠΑ, δαπάνη η οποία είναι επιλέξιμη από το συγκεκριμένο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του «Πράσινου Ταμείου» με χρηματοδότηση σε ποσοστό 80%, ήτοι 174.891,20 ευρώ.

Η κάλυψη του υπολοίπου θα γίνει με τη συμμετοχή του Δήμου Αλμυρού από τον ετήσιο προϋπολογισμό του. Η ένταξη του ποσού των 43.722,80 ευρώ που αποτελεί το ποσοστό συμμετοχής 20% στην υποβαλλομένη πρόταση στον ετήσιο προϋπολογισμό θα γίνει σε επικείμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού μετά την προένταξη της πρότασης από το «Πράσινο Ταμείο».
Να αναφερθεί ότι μετά τη συμβασιοποίηση του έργου (συνυπολογιζόμενων τυχόν εκπτώσεων), η χρηματοδότηση του «Πράσινου Ταμείου» για κάθε έργο, παραμένει αυτή η οποία έχει προκύψει ως ποσοστό του αρχικού προϋπολογισμού, έως το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης. Είναι δε δυνατόν να καλύπτει έως το ποσό της σύμβασης, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει το ποσό ένταξης του Δήμου, γεγονός που σημαίνει ότι o Δήμος πιθανόν να δαπανήσει μικρότερο ποσό του αρχικά υπολογισμένου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το