Τοπικά

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια σχολικού λεωφορείου στο ΕΕΕΕΚ Βόλου

Ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων των Μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ) Βόλου, προχωρά στον σχεδιασμό του για τον οποίο κινητοποιήθηκε και στήριξε μεγάλο μέρος της τοπικής κοινωνίας και προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη για την προμήθεια σχολικού λεωφορείου για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς των μαθητών του.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά: Προμήθεια ενός καινούριου σχολικού λεωφορείου 18 – 22 θέσεων με τις εξής κατ’ ελάχιστον βασικές προδιαγραφές και με τους ακόλουθους όρους: Σύστημα αεροσάκων, ABS/ΕPS, ESP-Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας, Hill Start Assist-Υποβοήθηση εκκίνησης στην ανηφόρα, Κεντρικό κλείδωμα, Προβολείς ομίχλης, A /C – κλιματιστικό, Φώτα ημέρας, Ηλεκτρικοί καθρέφτες, Υδραυλικό τιμόνι, Θέσεις για έως τέσσερα αμαξίδια (μετά την αφαίρεση καθισμάτων), Θέσεις επιβατών έως 18-22, Ανοιγόμενο σκαλοπάτι επιβατών, Ηλεκτρικά ή υδραυλικά ρυθμιζόμενη ράμπα ΑμεΑ, Δίφυλλη πίσω πόρτα χώρου φόρτωσης, Αντιολισθητική επένδυση δαπέδου, Κατηγορίας κατ’ ελάχιστο euro6, Καύσιμο diesel ή φυσικό αέριο, Κυβισμός έως 2300 cm3.
To όχημα θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα σχετικά πιστοποιητικά που προβλέπονται από την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία σχετικά με μετακίνηση ΑμεΑ και θα έχει εξασφαλισθεί η έκδοση αδείας κυκλοφορίας.
Ο ανωτέρω εξοπλισμός θα συμπεριλαμβάνεται στη βασική τιμή του αυτοκινήτου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα του Συλλόγου: Οδός Στρατή Μυριβήλη 1, Τ.Κ. 38446 Βόλος (Κτίριο ΕΕΕΕΚ Βόλου), την 10η Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. Η υποβολή των προσφορών θα πραγματοποιείται έως και την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού στην έδρα του Συλλόγου.
Η επιτροπή παραλαμβάνει τους φακέλους, τους αριθμεί και τους μονογράφει. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν θα παραλαμβάνονται, αλλά θα επιστρέφονται.
Η επιτροπή του διαγωνισμού την 12η μεσημβρινή ανοίγει τους φακέλους και ελέγχει το περιεχόμενό τους. Οι διαγωνιζόμενοι ενημερώνονται για τυχόν διορθώσεις στις προσφορές τους από λογιστικά λάθη. Η επιτροπή του διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό του διαγωνισμού και την ανάθεση του έργου. Η τελική κατακύρωση θα γίνει το αργότερο σε 5 (πέντε) ημέρες από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές τριάντα (30) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την προκήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το