Τοπικά

Προκηρύχθηκαν τέσσερις διεθνείς διαγωνισμοί για το Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

Στο «φουλ δουλεύουν οι μηχανές» απο­κατάστασή του Α’ Αρχαίου θεάτρου Λάρισας, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία ανάδειξής του μνημείου «τρέχουν» ταυτό­χρονα τέσσερις διεθνείς διαγωνισμοί, που ση­ματοδοτούν την ολοκλήρωσή του. Οι διαγωνισμοί είναι αλληλένδετοι μεταξύ τους, καθώς ο ένας συμπληρώνει το έργο του άλλου, με κοινό τελικό στόχο την τοποθέτηση 240 νέων εδω­λίων στο σώμα του Αρχαίου θεάτρου, προκειμένου να αναδειχθεί η αρχική μορφή του.

Οι τρεις προκηρύχθηκαν μόλις προχθές, Παρα­σκευή, και ο τέταρτος αναμένεται να προκηρυ­χτεί την ερχόμενη εβδομάδα, μετά την έγκρισή του από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Όλοι έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Ευρω­παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξής και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησια­κού Προγράμματος «Θεσσαλία 2014-2020» ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο του Τμήματος Αρ­χαιολογικών Έργων και Μελετών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας αρχιτέκτονα μηχανικό και επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης κ. Δημήτριο Καραγκούνη, οι τρεις διαγωνισμοί αφο­ρούν α) στην προμήθεια μαρμάρου για τις ανάγκες αποκατάστασής του Αρχαίου θεάτρου Λάρισας β) στην παροχή υπηρεσιών για σάρωση με laser – τρισδιάστατο λογισμικό CAD/ CAMv για την αποτύπωση των εδωλίων του μνημείου και την ακριβή συμπλήρωση των κε­νών που υπάρχουν, γ) στην παροχή υπηρεσιών για μεταφορές όγκων μαρμάρων – ενοικίαση γερανοφόρων οχημάτων και τέλος δ) στην παροχή υπηρεσιών για επεξεργασία μαρμάρων σε ηλεκτρονικό παντογράφο.

«Το 2021 και το 2022, θα είναι χρονιές ορόσημο όσον αφορά στο μέγεθος των εργασιών που θα εξελίσσονται στο Αρχαίο θέατρο. Και φυσικά δεν επαναπαυόμαστε με την προκήρυξη των τεσσάρων διαγωνισμών, αλλά συνεχίζουμε να μελετάμε την επόμενη μέρα… Ετοιμάζουμε μελέτη για την αποκατάσταση του αναλημματικού τοίχου του θεάτρου και των δύο ακραίων κερ­κίδων, του κυρίως θεάτρου…» δήλωσε στην «Ε» ο κ. Καραγκούνη. «Για όλα τα παραπάνω έργα σημαντική είναι η συμβολή της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας» τονίζει ο κ. Καραγκούνης σημειώνοντας πως «είναι αρωγός και βοηθά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σιη μεγάλη προσπάθεια ανάδει­ξή του μνημείου».

ΝΕΑ ΕΔΩΛΙΑ

Όπως προαναφέραμε και οι τέσσερις διαγωνι­σμοί αποσκοπούν στο να καλύψουν τα εδώλια που λείπουν από το θέατρο. Πρόκειται για ένα έργο που θα βασιστεί σε σύγχρονα μέσα και τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα τεχνολογία, για την απόλυτη εφαρμογή των νέων μαρμάρινων μελών στο μνημείο. Συγκεκριμένα ο κ. Καραγκούνη σημειώνει: «θα γίνει σάρωση με Λέιζερ, όλου του μνημείου και θα αποτυπωθεί σε ανάγλυφο. Θα δημιουργηθεί ένα τρισδιάστατο μοντέλο, όπου θα αποτυπώνεται με ακρίβεια η θέση και η διάσταση του κάθε εδω­λίου, που πρέπει να κατασκευαστεί, ώστε να «κουμπώσει» με ακρίβεια στο κενό που υπάρ­χει. Πιθανόν η προμηθέα του μαρμάρου, με το οποίο θα κατασκευαστούν τα εδώλια, να γίνει από λατομείο της Μακεδονίας όπου γίνεται εξόρυξη του είδους του πετρώματος που θέλου­με…». Η συνολική ποσότητα των όγκων μαρ­μάρου που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι 109,44 m3. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 240.768 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Τα μάρμαρα προβλέπεται να αποθηκευθούν προσωρινά στις εγκαταστάσεις του αναδόχου έως ότου η αναθέτουσα αρχή ορίσει τη μεταφορά σε εργοστάσιο για την επεξεργασία τους (τα οποία αποτελούν αντικείμενο άλλων συμβάσεων.

ΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Α.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΗΝΗ

Και ενώ εξελίσσονται όλα τα παραπάνω, παράλληλα μέσα στον Ιούλιο, προβλέπεται να εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) η μελέτη για τη σκηνή του Α΄ Αρχαίου Θεάτρου. Αναλυτικότερα, πρόκειται για τη μελέτη «Αποκατάστασης σκηνικού οικοδομήματος του Α’ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας – Α’ φάση», η οποία ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στις 17/6/2020.

Πηγή: Εφημερίδα Ελευθερία

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το