Τοπικά

Προειδοποιήσεις για το πράσινο σκουλήκι στις βαμβακοκαλλιέργειες

bambaki

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Μαγνησίας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας στο πλαίσιο του προγράμματος «Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας καλλιεργητικής περιόδου 2015».

1. Διαπιστώσεις
-Η Υπηρεσία έχει αναπτύξει δίκτυο παγίδων που καλύπτουν τις βαμβακοπαραγωγικές περιοχές των Δήμων Ρήγα Φεραίου και Αλμυρού. Έχουν τοποθετηθεί φερομονικές παγίδες για το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι.
-Αυτή την εποχή τα βαμβακόφυτα εμφανίζουν πλήρη ανθοφορία και καρπόδεση σε ποσοστό 50-70 % των ανθέων τους.
1.3. Πράσινο σκουλήκι: Από την παρακολούθηση των παγίδων οι μέχρι τώρα συλλήψεις ακμαίων πράσινου σκουληκιού (δεύτερη γενιά του εντόμου) βρίσκονται σε σχετικά υψηλά επίπεδα, ειδικά στις περιοχές «Άγιος Δημήτριος», «Αερινό» και «Στεφανοβίκειο» του Δήμου Ρήγα Φεραίου και «Αργιλοχώρι» και «Μπόζαλο» του Δήμου Αλμυρού. Από τις επιτόπιες παρατηρήσεις και δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν κατά τόπους από τους γεωπόνους της Υπηρεσίας μας σε καρύδια βαμβακιού διαπιστώθηκαν μέτριοι έως υψηλοί πληθυσμοί προνυμφών σε χτένια και άνθη, αλλά όχι στα καρύδια.

-Ρόδινο σκουλήκι: Από την παρακολούθηση του δικτύου φερομονικών παγίδων προκύπτει αύξηση κατά τόπους των ακμαίων της 2ης γενιάς του ρόδινου σκουληκιού. Σχετικά αυξημένες συλλήψεις ενήλικων ρόδινου σκουληκιού στις παγίδες διαπιστώνονται στις τοποθεσίες «Άγιοι Ανάργυροι» και «Κονταρόλακκα» του Δήμου Αλμυρού και στο «Αερινό» του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Σε δειγματοληψίες που έγιναν σε καρύδια βαμβακιού δεν διαπιστώθηκε προσβολή αυτών.

2. Συστάσεις – Kαλλιεργητικές πρακτικές
Συστήνεται στους βαμβακοπαραγωγούς των οποίων οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο της καρποφορίας με καρπόδεση 50% -60% και ύψος φυτών 85 εκ. και άνω, με πλούσια βλάστηση και μεσογονάτια διαστήματα 5-6 εκ., να εφαρμόσουν με ψεκασμό ρυθμιστές ανάπτυξης (meriquat chloride 5SL) με δόση 100 κυβικά εκ. / στρέμμα και στη συνέχεια να γίνει άρδευση.
Ακόμη, να εφαρμόζουν ορθολογική αζωτούχο λίπανση και άρδευση (ποσότητα νερού και αριθμός αρδεύσεων) για την αποφυγή της υπέρμετρης βλάστησης των βαμβακόφυτων, η οποία θα έχει ως συνέπεια την προσέλκυση και εγκατάσταση επιβλαβών οργανισμών.

ΠΡΑΣΙΝΟ – ΡΟΔΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ
Οι παραγωγοί απαιτείται να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να επιθεωρούν την καλλιέργειά τους τακτικά (κάθε 2 – 3 ημέρες) προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν εντομολογικές προσβολές, έτσι ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, με το μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος. Η επιθεώρηση των βαμβακιών συνιστάται να γίνεται πρωινές ή απογευματινές ώρες διασχίζοντας το χωράφι διαγώνια και εξετάζοντας 100 φυτά σε διαφορετικά σημεία της διαγωνίου. Θα πρέπει να προβαίνουν σε ψεκασμό μόνο όταν διαπιστωθεί προσβολή μεγαλύτερη από τα όρια οικονομικής ζημιάς, τα οποία αναφέρονται παρακάτω. Στην περίπτωση του ρόδινου σκουληκιού χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για τη διαπίστωση προνυμφών στο εσωτερικό των καρυδιών, γιατί όταν είναι μικρές είναι δυσδιάκριτες (έχουν υπόλευκο χρώμα και μαύρο κεφάλι).
Η χημική καταπολέμηση του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού είναι πιο αποτελεσματική όταν γίνεται στο 1ο ή στο 2ο στάδιο της προνύμφης (μήκος έως 1 εκατοστό). O ψεκασμός θα πρέπει να διενεργείται μετά τη δύση του ηλίου γιατί τότε αυξάνεται η δραστηριότητα των προνυμφών, καθώς και η αποτελεσματικότητα πολλών εντομοκτόνων σκευασμάτων, αλλά και για την προστασία των μελισσών.

3. Εφαρμογή ψεκασμών με φυτοπροστατευτικά προϊόντα

Κάθε βαμβακοπαραγωγός πρέπει να τηρεί αυστηρά τη νομοθεσία και τις οδηγίες χρήσης των παρασκευαστών οίκων, για την αναλογία χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής καθώς και για τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης. Τα αγροχημικά πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με την ετικέτα και με αποκλειστική ευθύνη του καλλιεργητή.
Η αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων βλάπτει την υγεία των καταναλωτών, επιβαρύνει το περιβάλλον και αυξάνει το κόστος παραγωγής.

4. Προστασία μελισσών και ενημέρωση κοινού

Να αποφεύγονται ψεκασμοί με μελισσοτοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα και όπου κρίνεται αναγκαίο η εφαρμογή των ψεκασμών να γίνεται την ώρα που δεν πετούν οι μέλισσες, κατά τις απογευματινές ώρες, κυρίως μετά τη δύση του ηλίου. Οι βαμβακοπαραγωγοί να προειδοποιούν τους μελισσοκόμους, ώστε να απομακρύνουν τα μελίσσια τους από την περιοχή του ψεκασμού και γενικότερα να λαμβάνουν όλα τα μέτρα ενημέρωσης το κοινού πριν την εφαρμογή του ψεκασμού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5919/62354/13-5-2014 Εγκύκλιο του Υπ.Α.Α.Τ. (ΑΔΑ: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ) και το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α’). Για το σκοπό της προστασίας των μελισσών θα πρέπει απαραιτήτως οι μελισσοκόμοι να αναγράφουν στις κυψέλες τον κωδικό τους, το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή τους ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ειδοποίησή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι βαμβακοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Μαγνησίας (τηλ. 2421352494, 2422091281), καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας (τηλ. 2421066525).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το