Τοπικά

Προγραμματισμός του Δήμου Βόλου για 53 προσλήψεις το 2020

Πενήντα τρεις προσλήψεις περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό του Δήμου Βόλου για το 2020. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμος Βόλου θα υποβάλει αίτημα για την πρόσληψη των παρακάτω ειδικοτήτων: δύο αγρονόμους-τοπογράφους μηχανικούς, δύο αρχιτέκτονες μηχανικούς, έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό, δύο δημοτικούς αστυνόμους ΠΕ, έναν υπάλληλο διοικητικού/ οικονομικού, έναν υπάλληλο πληροφορικής ΔΕ, έξι πολιτικούς μηχανικούς, δύο κοινωνικούς λειτουργούς, έναν υπάλληλο πληροφορικής ΤΕ, έναν υπάλληλο Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΤΕ.

Επίσης, στον προγραμματισμό περιλαμβάνεται μία θέση μηχανικού ηλεκτρολογίας, μία θέση μηχανολόγων μηχανικών, δύο θέσεις στη δημοτική αστυνομία ΤΕ, μία θέση τεχνολογίας και γεωπονίας, μία θέση πολιτικών μηχανικών, μία θέση οδηγών αυτοκινήτων/ απορριμματοφόρων ΔΕ, μία θέσης κλητήρα, μία θέση εργοδηγού, δύο θέσεις κηπουρού, πέντε θέσεις διοικητικών γραμματέων, 14 θέσεις προσωπικού καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων και εργάτες κήπου) και τέσσερις θέσεις για ταφές και εκταφές.
Η χρηματοδότηση όλων των θέσεων, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα γίνει από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ).

Μιλώντας στην Οικονομική Επιτροπή ο αντιδήμαρχος Θάνος Θεοδώρου σημείωσε ότι ο προγραμματισμός έγινε μετά από ενημέρωση των διευθυντών στις Υπηρεσίες του Δήμου, αφού ελήφθησαν υπόψη οι κενές θέσεις στο οργανόγραμμα και αφού ερωτήθηκαν τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.
Λευκό στον προγραμματισμό ψήφισε ο επικεφαλής της δημοτικής κίνησης «Μαζί για τον Βόλο» σημειώνοντας ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη από τη δημοτική αρχή ότι θα υπάρχει μείωση 30% στου ΚΑΠ.
Σημειώνεται ότι η εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών εστάλη στις 14 Νοεμβρίου, στις 18 του μήνα τροποποιήθηκε και οι Δήμοι έχουν προθεσμία μέχρι 26 Νοεμβρίου για την κατάθεση των αιτημάτων πρόσληψης τακτικού προσωπικού από του ΟΤΑ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το