Τοπικά

Προγραμματισμός προσλήψεων για το 2019 από το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου

Σε προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού θα προχωρήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, το οποίο θα συνεδριάσει την ερχόμενη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου (6 μ.μ.).
Συγκεκριμένα θα ληφθεί απόφαση σχετικά με τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2019, καθώς και απόφαση για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2019, με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές.

Επίσης, προβλέπεται να κατατεθεί προς έγκριση ο προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2019 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, καθώς και ο προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2019, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, ενώ θα ληφθεί και απόφαση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου.

Στα προς συζήτηση θέματα περιλαμβάνεται η λήψη απόφασης και ο προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. Υπουργικής Απόφασης, αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη, που αφορά για υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδας, για την οποία υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, καθώς και η λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση καλντεριμιών και πλακόστρωτων κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2019» προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το