Τοπικά

Προγραμματισμός έντεκα εποχικών στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Συνολικά την πρόσληψη έντεκα ατόμων με οκτάμηνες συμβάσεις περιλαμβάνει ο προγραμματισμός του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου για το 2021, στο πλαίσιο κάλυψης αναγκών στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και στις διοικητικές.
Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στην πρόταση που θα κατατεθεί στο υπουργείο Εσωτερικών για τις προσλήψεις περιλαμβάνονται: 2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου, 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 7 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και 1 ΔΕ Διοικητικού.

Σύμφωνα με την εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου Απ. Κοντογιώργου, «η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού κρίνεται απαραίτητη επειδή το στελεχιακό δυναμικό στις προαναφερόμενες Υπηρεσίες, είναι ιδιαίτερα ελλιπές σε συνάρτηση με τον όγκο και το είδος των εργασιών των συγκεκριμένων υπηρεσιών, ιδιαίτερα κάποιες περιόδους που επιβάλλουν τη συνεχή ετοιμότητα του Δήμου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Επίσης, το τακτικό προσωπικό που υπηρετεί στον Δήμο δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και διάφορων αστάθμητων παραγόντων που επιβάλλουν τη συνεχή ετοιμότητα του Δήμου σε όλες τις δράσεις της λειτουργίας του».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το