Τοπικά

Προγραμματική σύμβαση του Δήμου Ν.Πηλίου για τη βελτίωση της οδικής πρόσβασης προς τον Φάρο Τρικερίου

Προγραμματική Σύμβαση θα συνάψουν ο Δήμος Νοτίου Πηλίου και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας με σκοπό την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για την άμεση και αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου «Βελτίωση Οδικής Πρόσβασης προς Φάρο Τρικερίου». Σχετική ομόφωνη απόφαση έλαβε η Οικονομική Επιτροπή, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 18.709,69 ευρώ.

Πρόκειται για έργο τοπικού ενδιαφέροντος το οποίο αναμένεται αφενός να συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής και αφετέρου να επαυξήσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν, αφορούν στη βελτίωση του οδοστρώματος του δρόμου που οδηγεί από το Τρίκερι – παραλία Αγ. Κυριακής προς τις εγκαταστάσεις του Φάρου Τρικερίου. Το έργο περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες και διάστρωση αδρανούς υλικού. Φορέας υλοποίησης είναι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ κύριος του έργου, είναι ο Δήμος Νοτίου Πηλίου ο οποίος υποχρεούται μεταξύ άλλων να εξασφαλίσει με δική του ευθύνη, προ της ενάρξεως του έργου, όλες τις άδειες και εγκρίσεις από έτερους δημόσιους φορείς που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία, να αναλάβει το κόστος διαμονής και πλήρους σίτισης του προσωπικού του φορέα υλοποίησης.
Από το συνολικό ποσό των 18.709,69 ευρώ, το έργο θα χρηματοδοτηθεί με 2.489,69 ευρώ από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και με 16.220 ευρώ από τον Δήμο Νοτίου Πηλίου, ενώ θα συσταθεί Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το