Τοπικά

Προγραμματική σύμβαση για την ολοκλήρωση του περιβάλλοντα χώρου στις εργατικές κατοικίες Βελεστίνου

Προγραμματική σύμβαση με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) θα υπογράψει ο Δήμος Ρήγα Φεραίου στο πλαίσιο της αποπεράτωσης του περιβάλλοντα χώρου στον οικισμό του συγκροτήματος των Εργατικών Κατοικιών στο Βελεστίνο. Σχετική ομόφωνη απόφαση έλαβε η Οικονομική Επιτροπή, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 453.500 ευρώ.

Το έργο αφορά στην υλοποίηση συμπληρωματικών εργασιών στον οικισμό, ώστε να παραδοθεί σε καλή και ασφαλή χρήση.
Συγκεκριμένα, στον περιβάλλοντα χώρο του οικισμού θα πραγματοποιηθεί πλακόστρωση των πεζόδρομων, τόσο των περιμετρικών και των υπόλοιπων πεζοδρόμων εντός του οικισμού, όσο και των αύλειων διαδρόμων περιμετρικά των στοίχων. Ήδη μέρος των πεζοδρόμων έχει επιστρωθεί με τσιμεντόπλακες. Αν και σε μεμονωμένες περιπτώσεις οικιστές έχουν προχωρήσει από μόνοι τους στην επίστρωση της αυλής τους με πλάκες Πηλίου, ωστόσο, επειδή δεν πρόκειται για παραδοσιακό οικισμό, θα γίνει επίστρωση με προκατασκευασμένες τσιμεντόπλακες, δηλαδή τυπικές τετραγωνικές πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα διαστάσεων 50Χ50, πάχους 5 εκ. ή 40Χ40, πάχους τουλάχιστον 3,5 εκ.
Επίσης, υπολείπεται η επένδυση με μάρμαρο των εξωτερικών κλιμάκων κάθε στοίχου στον περιβάλλοντα χώρο του οικισμού.

Στον πεζόδρομο-ράμπα μεταξύ 6ου στοίχου και παιδικής χαράς, παρατηρείται αυξημένη ολισθηρότητα λόγω του συνδυασμού της μεγάλης κλίσης (άνω του 11%) και της πράσινης ολισθηρής ουσίας (γλίτσα) που έχει σχηματιστεί από υπάρχουσα υδρορροή. Θα γίνουν διορθωτικές εργασίες για αποτροπή μικροατυχημάτων. Θα αφαιρεθούν οι τσιμεντόπλακες και θα προστεθούν δύο ακόμη ρίχτυα στη βάση της ράμπας με προσθήκη σκυροδέματος, για να μειωθεί η κλίση και θα ακολουθήσει νέα επίστρωση με τσιμεντόπλακες. Επίσης, θα τοποθετηθεί χειρολισθήρας λείος σε ύψος 70-90 εκ. και σε απόσταση 4,5-5 εκ. από τον τοίχο. Τα νερά της υδρορροής θα κατευθυνθούν υπογείως στον απέναντι χώρο της παιδικής χαράς.

Θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα σε κλίμακες, σε περιφράξεις οικοδομικών τετραγώνων, καθώς και στον περιμετρικό πεζόδρομο, συνολικού μήκους 850 μ., όπου προκύπτουν υψομετρικές διαφορές άνω των 50 εκ. και κρίνεται επιβεβλημένη η ύπαρξη κιγκλιδώματος. Αν και το σχέδιο του κιγκλιδώματος που χρησιμοποιήθηκε σποραδικά σε τοιχία είναι διαφορετικό από αυτό που χρησιμοποιήθηκε στις κατοικίες, ωστόσο, για λόγους ομοιομορφίας θα συνεχιστεί το ίδιο σχέδιο και στα υπόλοιπα τοιχία των περιφράξεων και των πεζόδρομων.
Το έργο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της επεξεργασίας όψεων των τοιχίων. Τα τοιχία από σκυρόδεμα που περιβάλλουν τον οικισμό κατά την εξωτερική όψη προς τα όμορα οικόπεδα θα χρωματιστούν, ενώ στην εσωτερική όψη προς τους πεζοδρόμους.

Στους δρόμους εντός του οικισμού (συμπεριλαμβανομένων των χώρων στάθμευσης), συνολικής επιφάνειας περίπου 2.700 τ.μ., αν και είχαν υλοποιηθεί στο παρελθόν εργασίες οδοσςτρωσίας, ωστόσο, επειδή δεν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες οδοποιίας, σήμερα σε αρκετά σημεία παρατηρούνται τοπικές ανωμαλίες και κυματισμοί, που δημιουργήθηκαν από τα όμβρια ύδατα. Πρέπει να γίνει αποξήλωση της υπάρχουσας σταθεροποιημένης βάσης, με προσοχή, ώστε η εναπομένουσα συμπυκνωμένη στρώση υπόβασης να έχει πάχος 10 εκ. Η υπόβαση θα επανασυμπυκνωθεί πριν την κατασκευή της νέας στρώσης βάσης πάχους 10 εκ.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι ασφαλτικές εργασίες, δηλαδή, η ασφαλτική προεπάλειψη, η συγκολλητική επάλειψη, η ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 0,05 m και τέλος, η ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,04 m.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το