Τοπικά

Προγραμματική σύμβαση για έργα ύδρευσης 2,1 εκ. ευρώ στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Προγραμματική σύμβαση για την επίβλεψη του έργου «Έργα Ύδρευσης Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου» με την Περιφέρεια Θεσσαλίας θα υπογράψει ο Δήμος. Το έργο, προϋπολογισμού 2,1 εκ. ευρώ, έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και ο Δήμος καλείται να το υλοποιήσει. Δεδομένης όμως της έλλειψης επαρκούς τεχνικής υπηρεσίας, ο Δήμος πρόκειται να υπογράψει την προγραμματική σύμβαση.
Το έργο θα υλοποιηθεί σε τέσσερα υποέργα. Ειδικότερα, το 1ο υποέργο αφορά στην κατασκευή ενός ενιαίου αγωγού μεταφοράς, ο οποίος θα συνδέει τους οικισμούς Μούρεσι, Τσαγκαράδα και Ξουρίχτι μεταξύ τους, ενοποιώντας με αυτόν τον τρόπο συνολικά το σύστημα και δίκτυο ύδρευσης του Δήμου. Ο νέος αγωγός θα διέρχεται από τους προαναφερθέντες οικισμούς και θα συνδέεται σε κατάλληλα σημεία με τις υφιστάμενες δεξαμενές του κάθε οικισμού, καθώς και με το εσωτερικό δίκτυο αυτών. Με τον εν λόγω σχεδιασμό γίνονται εφικτά τα εξής επιπλέον έκτακτα σενάρια λειτουργίας:

-Τροφοδοσία του οικισμού Μούρεσι από δεξαμενή του γειτονικού οικισμού Τσαγκαράδας στην έκτακτη περίπτωση που απαιτηθεί η δεξαμενή του Μουρεσίου να σταματήσει τη λειτουργία της λόγω ελλείμματος νερού, βλάβης ή συντήρησης και το αντίστροφο.
-Τροφοδοσία του Ξουριχτίου από δεξαμενή της Τσαγκαράδας.
Επίσης, προτείνεται η αντικατάσταση των κεντρικών αγωγών ύδρευσης από αμιαντοτσιμέντο των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των οικισμών Κισσού, Μουρεσίου, Τσαγκαράδας και Ξουριχτίου με νέους αγωγούς πολυαιθυλενίου.

Το 2ο υποέργο αφορά στην κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης και δικτύου μεταφοράς νερού από την πηγή Δρακοσπηλία Δ.Κ. Ζαγοράς άνω του οικισμού Αγίου Γεωργίου και Σωτήρας της Ζαγοράς, όπου υφίστανται τρεις δεξαμενές στις θέσεις Σωτήρας, Άνω Άθωνα, Κάτω Άθωνας. Κατά την εκτέλεση του υποέργου, θα κατασκευαστεί νέα δεξαμενή στο ίδιο υψόμετρο (+640 μ.) και πλησίον της δεξαμενής Άνω Άθωνα χωρητικότητας 500 m3 και νέος αγωγός μεταφοράς συνολικού μήκους 1300 μέτρων.
Το τρίτο υποέργο αφορά σε σωστικές εργασίες αποκατάστασης κατά τη φάση εκτέλεσης του κύριου έργου στα σημεία που θα υποδείξουν οι αρχαιολογικές υπηρεσίες της περιοχής και ιδιαίτερα η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας. Τέλος, το 4ο υποέργο αφορά στη σύνδεση του κύριου έργου με δίκτυα ΟΚΩ (Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το