Τοπικά

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο τμήμα Ειδικής Αγωγής

Η προκήρυξη του Π.Μ.Σ «Επιστήμες Αγωγής: Ειδική Αγωγή» του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής (Π.Τ.Ε.Α.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι ενεργή έως τις 7/4/2023.

Στο εν λόγω Π.Μ.Σ. προσφέρονται οι ακόλουθες δύο κατευθύνσεις: α) Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη, και β) Μαθησιακές Δυσκολίες και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/ήτριες καλούνται να παρακολουθήσουν 4 ακαδ. εξάμηνα προκειμένου να λάβουν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσής τους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το Π.Μ.Σ. προσφέρεται από το μοναδικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα και προσφέρει σπουδές υψηλότατου ακαδημαϊκού επιπέδου, καθώς το Τμήμα είναι το μοναδικό που στελεχώνεται από επιστήμονες με αναγνωρισμένο κύρος τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό, οι οποίοι έχουν εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτουν όλο το εύρος των τομέων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Στο Π.Μ.Σ. οι φοιτητές/ήτριες αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς στις σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Έχουν τη δυνατότητα να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη, μέσω της πρακτικής άσκησης και να αναπτύξουν ερευνητικές δεξιότητες μέσα από την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Οι απόφοιτοι/ες του Π.Μ.Σ. εργάζονται στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα κι έχουν υψηλότατη απορρόφηση σε θέσεις συναφείς με τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους από το Π.Μ.Σ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (τηλ. 24210 74756 και e-mail [email protected]) ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://maspecialed.sed.uth.gr/

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το