Τοπικά

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ειδική Αγωγή – Μέχρι τη Δευτέρα 12 Απριλίου οι αιτήσεις

Μέχρι τη Δευτέρα 12 Απριλίου θα είναι ανοιχτή η προκήρυξη εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2023 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή» του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πρόκειται για ένα υψηλής ποιότητας και εξαιρετικά δημοφιλές μεταπτυχιακό πρόγραμμα, καθώς προσφέρεται από το μοναδικό πανεπιστημιακό τμήμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα, το οποίο έχει ως αποστολή την κατάρτιση Ειδικών Παιδαγωγών για την εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα ακοής, προβλήματα όρασης, νοητική καθυστέρηση, αυτισμό και μαθησιακές δυσκολίες. Ο μεγάλος αριθμός μελών διδακτικού προσωπικού του τμήματος με γνωστικά αντικείμενα που καλύπτουν όλο το εύρος της Ειδικής Αγωγής, αλλά και συναφών επιστημών, η υψηλή επιστημονική τους κατάρτιση και οι υποδομές του τμήματος και του ΠΜΣ εγγυώνται την υψηλή ποιότητα παρεχόμενων σπουδών και άρτια εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή» του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δέχτηκε για πρώτη φορά μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/ήτριες κατά το ακαδ. έτος 2009-2010 και από τότε έως σήμερα παρέχει υψηλού επιπέδου γνώσεις τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο στους αποφοίτους του μέσω εξειδικευμένων μαθημάτων, σεμιναρίων και προσκεκλημένων ομιλιών διακεκριμένων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Από τότε έως και σήμερα πολλοί/ες από τους/τις αποφοίτους του Π.Μ.Σ. έχουν συνεχίσει τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος σπουδών, ενώ η πλειοψηφία εργάζεται ήδη σε δημόσιες δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μεταλαμπαδεύοντας τις υψηλού επιπέδου γνώσεις στους/στις μαθητές/ήτριες που φοιτούν σε αυτές.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατά τα τρία πρώτα ακαδ. εξάμηνα οι φοιτητές/ήτριες παρακολουθούν διά ζώσης τα μαθήματά τους, τα οποία διεξάγονται Παρασκευή απόγεμα (5.30-10.30) και Σάββατο πρωί (9.00-2.00) σε χώρους του παραλιακού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ κατά το 4ο ακαδ. εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές/ήτριες έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την υποχρεωτική πρακτική τους άσκηση διάρκειας 200 ωρών στην πόλη που επιθυμούν. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους/στις φοιτητές/ήτριες να εκπονήσουν κατά το 4ο εξάμηνο των σπουδών τους διπλωματική εργασία, εφόσον το επιθυμούν (προαιρετικά).
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. όλων των κλάδων έχουν υψηλές πιθανότητες επαγγελματικής αποκατάστασης και το Π.Μ.Σ. έχει φροντίσει, ώστε να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που θα οδηγούν τους αποφοίτους και σε ένταξη στους πίνακες προσλήψεων που αφορούν τον τομέα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης τόσο σε δομές της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Την τρέχουσα περίοδο είναι εν ενεργεία η προκήρυξη εισαγωγής για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2023 στις κατευθύνσεις: Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη και Μαθησιακές Δυσκολίες.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται έως τη Δευτέρα 12 Απριλίου να υποβάλουν εμπρόθεσμα (αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή) τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Η εισαγωγή των φοιτητών/τριών γίνεται με κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας και όχι με γραπτή εξέταση.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 24210 74756 ή να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Π.Μ.Σ. ([email protected]). Την προκήρυξη, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο
https://www.sed.uth.gr/index.php/gr/studies-postgraduate/msc-special-education

Προκήρυξη τριετών υποτροφιών
Η Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ), μετά από απόφαση της Συγκλήτου Π.Θ., προκηρύσσει δέκα θέσεις υποτροφιών χρονικής διάρκειας έως τριών ετών για υποψήφιους διδάκτορες (ΥΔ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας της.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν χωρίς καμία παράλειψη και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://www.deka.uth.gr/ το αργότερο έως τις 15/04/2021, ειδική αίτηση, που διατίθεται αποκλειστικά στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το