Τοπικά

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην 1) «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική», 2) « Διοίκηση Επιχειρήσεων & Δημοσίων Οργανισμών», 3) «Οικονομική της Άμυνας», υλοποιεί το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Όλες οι κατευθύνσεις του Προγράμματος:
– Οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) επιπέδου Master of Science (MSc) στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική»
– Απευθύνονται σε όσους/όσες επιθυμούν:
 να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας
 να διευρύνουν τις γνώσεις τους
 να προετοιμαστούν για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας 18 μηνών για πλήρη φοίτηση ή 36 μηνών για μερική φοίτηση και γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Οι ενδιαφερόμενοι αξιολογούνται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν στις 9 & 10 Ιουλίου 2020, ενώ η έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο.
To Α’ εξάμηνο περιλαμβάνει 4 υποχρεωτικά μαθήματα και ένα υποχρεωτικό σεμινάριο. To Β΄ εξάμηνο περιλαμβάνει δύο υποχρεωτικά μαθήματα, δύο μαθήματα επιλογής και ένα υποχρεωτικό σεμινάριο. Το Γ’ εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ διδάσκονται απογευματινές ώρες τις καθημερινές ή/και Σάββατο πρωί. Τα μαθήματα της κατεύθυνσης Οικονομική της Άμυνας καθώς και 4 μαθήματα της Κατεύθυνσης “Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών” (Διοίκηση Δημοσίων Οργανισμών, Δημόσια Οικονομική, Χωρική Ανάπτυξη και Στρατηγικός Σχεδιασμός, Εφαρμοσμένη Οικονομική) προσφέρονται Παρασκευή απόγευμα & Σάββατο πρωί.

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ apply.master.econ.uth.gr του ΠΜΣ μέχρι την Τρίτη 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020.
Πληροφορίες παρέχονται τηλεφωνικά στη Γραμματεία του ΠΜΣ στο 24210-74700, Δευτέρα- Παρασκευή 10.00-13.00 και στην ιστοσελίδα μας: http://master.econ.uth.gr.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το