Τοπικά

Πρόγραμμα μαθητείας για τους απόφοιτους του ΕΠΑΛ Βελεστίνου

Από το ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου γνωστοποιείται ότι οι απόφοιτοι του ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Μαθητείας (4ο έτος Μαθητείας), με σκοπό να αποκτήσουν μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της μαθητείας και εξετάσεις πιστοποίησης, πτυχίο επαγγελματικών προσόντων επιπέδου 5.
Κατά τη διάρκεια της μαθητείας, οι μαθητευόμενοι απασχολούνται 4 ημέρες σε εργοδότη και 1 ημέρα παρακολουθούν μαθήματα εργαστηριακά στο ΕΠΑΛ. Οι μαθητευόμενοι αμείβονται με το 75% του ανειδίκευτου εργάτη έχοντας ασφαλιστική κάλυψη. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην εγκύκλιο με την ΚΥΑ αριθ. Φ7/136312/Δ4/11-08-2017, (ΦΕΚ 2859/τ.Β’21-08-2017).

Οι ειδικότητες που καλύπτει το ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου είναι:
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
• ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά με τη διεύθυνση του ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου στο τηλέφωνο 24250 23235.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το