Τοπικά

Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού ύψους 707.773,94 € από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

programma perifereias

Πενήντα (50) αγροτικές εκμεταλλεύσεις συνολικής δαπάνης 707.773,94 €, εντάσσονται στο πρόγραμμα Εξηλεκτρισμού για το έτος 2014, όπως αποφασίστηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Τοπικής Επιτροπής Αγροτικού Εξηλεκτρισμού. Στη συνεδρίαση ελήφθησαν επίσης σημαντικές αποφάσεις για αποξηλώσεις παροχών & δικτύων, αλλά και την επικαιροποίηση του Μειωμένου Αγροτικού Τιμολογίου (ΜΑΤ) στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
Σε ότι αφορά την κατάρτιση του βασικού προγράμματος Εξηλεκτρισμού για το έτος 2014, σ’ αυτό συμπεριλαμβάνονται οι αιτήσεις που υπεβλήθησαν στην Υπηρεσία μέχρι τις 29-5-2014 και εντάσσονται, όπως προαναφέρθηκε, 50 αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Αναλυτικά ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΕΔΔΗΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΕΠΑΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ 22 96370,79 102147,47 47286,22 245824,48
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 28 116382,23 219753,77 125813,5 461949,46
ΣΥΝΟΛΟ 50 212753,02 321901,24 173099,72 707773,94

Επίσης, αποφασίστηκε από την επιτροπή η αποξήλωση δικτύων ως εξής:
1. Δίκτυο Χ.Τ. Από Υ/Σ Γιάννουλης μέχρι στύλο Νο 2 (απέναντι από τις εργατικές κατοικίες).
2. Στύλος Χ.Τ. Υ/Σ/-11 Ελευθερών (διακλάδωση στύλου Νο 16).
3. Μικτό δίκτυο Μ.Τ. & Χ.Τ. Υ/Σ-9 Ελευθερών από στύλο Νο 2 μέχρι στύλο Νο 30 (αποξήλωση μόνο του δικτύου Χ.Τ.).
4. Μικτό δίκτυο Μ.Τ. & Χ.Τ. Υ/Σ-44 Αγ. Αναργύρων από τον Υ/Σ έως το στύλο Νο 3 (αποξήλωση μόνο του δικτύου Χ.Τ.).
5. Δίκτυο Χ.Τ. Υ/Σ- 22 Αγ. Αναργύρων από τον Υ/Σ έως το στύλο Νο 8.
6. Δίκτυο Χ.Τ. Υ/Σ- 36 Δοξαρά από τον Υ/Σ έως το στύλο Νο 1.
7. Δίκτυο Μ.Τ. Υ/Σ- 17 Νέων Καρυών από τον Υ/Σ έως το στύλο Νο 24.
8. Στύλος πρώην Υ/Σ- 59 Ν. Περιβολιού (ο Υ/Σ δεν υφίσταται πλέον).

Για τη διατήρηση του Μειωμένου Αγροτικού Τιμολογίου (ΜΑΤ) ισχύουν τα εξής:

Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ι. Γεωτρήσεις – Επικαιροποίηση στο ίδιο όνομα
Για την επικαιροποίηση του Δελτίου Γεωργοτεχνικών & Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1) των αρδευτικών παροχών και τη διατήρηση του Μειωμένου Αγροτικού Τιμολογίου (ΜΑΤ), πρέπει να γίνουν οι εξής ενέργειες:

Να προσκομίσουν στη ΔΕΗ μέχρι τις 30-11-2014 τα εξής δικαιολογητικά:
1. Άδεια χρήσης νερού ή σε περίπτωση απουσίας:
-καταθετήριο της αίτησης για ανανέωση της άδειας χρήσης νερού στο Τμήμα Υδροοικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Φαρσάλων 148, Ισόγειο) ή
-την αίτηση εγγραφής με το πρωτόκολλο στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ). ή
-τον κωδικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ).
2. Αντίγραφο ενός λογαριασμού ΔΕΗ ή την επιστολή της ΔΕΗ.
3. Εκκαθαριστικό ή ένα οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο όπου θα αναγράφεται το Α.Φ.Μ. του δικαιούχου.
4. Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση θεωρημένη από ΚΕΠ όπου θα ορίζεται ένας αρχηγός ομάδας αν στην άδεια χρήσης νερού υπάρχουν περισσότεροι από ένα (1) δικαιούχοι.
5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

Για την έκδοση του Δελτίου Γεωργοτεχνικών & Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο 1) απαιτείται η προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών μαζί με αίτησή των ενδιαφερομένων στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρισας:
2. Άδεια χρήσης νερού.
3. Αντίγραφο ενός λογαριασμού ΔΕΗ.
4. Εκκαθαριστικό ή ένα οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο όπου θα αναγράφεται το Α.Φ.Μ. του δικαιούχου.
5. Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση θεωρημένη από ΚΕΠ όπου θα ορίζεται ένας αρχηγός ομάδας αν στην άδεια χρήσης νερού υπάρχουν περισσότεροι από ένα (1) δικαιούχοι.
6. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

ΙΙ. Επικαιροποίηση του Δελτίου Γεωργοτεχνικών Στοιχείων Νο 1 σε διαφορετικό όνομα δικαιούχου

Στη ΔΕΗ προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά:
1. Άδεια χρήσης νερού ή σε περίπτωση απουσίας.
-καταθετήριο της αίτησης για ανανέωση της άδειας χρήσης νερού στο Τμήμα Υδροοικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Φαρσάλων 148, Ισόγειο) ή
-την αίτηση εγγραφής με το πρωτόκολλο στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ). ή
-τον κωδικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ).
2. Αντίγραφο ενός λογαριασμού ΔΕΗ ή την επιστολή της ΔΕΗ.
3. Εκκαθαριστικό ή ένα οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο όπου θα αναγράφεται το Α.Φ.Μ. του δικαιούχου.
4. Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση θεωρημένη από ΚΕΠ όπου θα ορίζεται ένας αρχηγός ομάδας αν στην άδεια χρήσης νερού υπάρχουν περισσότεροι από ένα (1) δικαιούχοι.
5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

Στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Άδεια χρήσης νερού ή σε περίπτωση απουσίας, καταθετήριο της αίτησης για ανανέωση της άδειας χρήσης νερού στο Τμήμα Υδροοικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Φαρσάλων 148, Ισόγειο).
2. Αντίγραφο ενός λογαριασμού ΔΕΗ.
3. Εκκαθαριστικό ή ένα οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο όπου θα αναγράφεται το Α.Φ.Μ. του δικαιούχου.
4. Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση θεωρημένη από ΚΕΠ όπου θα ορίζεται ένας αρχηγός ομάδας αν στην άδεια χρήσης νερού υπάρχουν περισσότεροι από ένα (1) δικαιούχοι.
5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

Για τη διατήρηση του Μειωμένου Αγροτικού Τιμολογίου (ΜΑΤ) σε αγροτικές εγκαταστάσεις
που αρδεύονται από συλλογικά δίκτυα παροχής ύδατος (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, Δήμοι κλπ.) απαιτείται η ίδια διαδικασία με τη διαφορά ότι αντί για άδεια χρήσης νερού θα προσκομίσουν βεβαίωση άρδευσης της εγκατάστασής του από τον φορέα διαχείρησης του δικτύου.

Β. ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ι. Επικαιροποίση στο ίδιο όνομα:

Προσκομίζουν στη ΔΕΗ:
• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
• Εκκαθαριστικό ή ένα οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο όπου θα αναγράφεται το Α.Φ.Μ. του δικαιούχου.
• Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/86.

ΙΙ. Επικαιροποίηση σε διαφορετικό όνομα:

Υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρισας με τα εξής δικαιολογητικά:
• Λογαριασμό ΔΕΗ
• Άδεια Λειτουργίας ή άδεια εγκατάστασης στο όνομα του νέου δικαιούχου.
• Βεβαίωση βιωσιμότητας της κτηνοτροφικής του εκμετάλλευσης την οποία εκδίδει η ίδια Υπηρεσία με αίτηση του ενδιαφερόμενου.
• Εκκαθαριστικό ή ένα οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο όπου θα αναγράφεται το Α.Φ.Μ. του δικαιούχου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το