Τοπικά

Προχωρεί η επένδυση στο Στόμιο Σούρπης

Προχωράει η επένδυση του ομίλου ΣΑΡΑΤΟΓΚΑ Α.Ε. στη θέση Στόμιο του όρμου Σούρπης. Εξασφάλισε την άδεια μετά από «πράσινο» της Περιφέρειας στο υπουργείο Οικονομικών. Είχε προηγηθεί σχετική αλληλογραφία με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Συγκεκριμένα η Περιφέρεια Θεσσαλίας στην απάντησή της αναφέρει:
«Λαμβάνοντας υπόψη:
– Την αρ. 275/19-12-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας «έγκριση της ΜΠΕ του έργου: Κατασκευή και λειτουργία λιμενικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης βιομηχανικών μονάδων του ομίλου ΣΑΡΑΤΟΓΚΑ Α.Ε. στη θέση Στόμιο του όρμου Σούρπης στη Δ.Ε. Αμαλιάπολης του Δήμου Αλμυρού,
– Την αρ. πρωτ. 4111/20-01-2014 απόφαση του γ.γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος «έγκριση περιβαλλοντικών όρων του παραπάνω έργου» και
– Το εγκεκριμένο από το ΓΕΜΗ (αρ. πρωτ. 1126206/14-02-2018 ανακοίνωση) σχέδιο συγχώνευσης των εταιρειών ΕΛΜΙ ΑΕ, FILLER AE και ΣΑΡΑΤΟΓΚΑ Α.Ε. με απορρόφηση των δύο πρώτων από την Τρίτη, η υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για την παραχώρηση χώρων αιγιαλού, θαλάσσιου χώρου και πυθμένα υπέρ της εταιρείας ΣΑΡΑΤΟΓΚΑ Α.Ε. για κατασκευή έργων στη θέση Στόμιο Αμαλιάπολης του Δήμου Αλμυρού Ν. Μαγνησίας υπό την προϋπόθεση της τήρησης των κείμενων διατάξεων».
Σημειώνεται ότι η επένδυση θα αφορά στην εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της περιοχής με παγκόσμια εξαγωγική δραστηριότητα και οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν θα ανέρχονται σε 500 τον αριθμό.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το