Τοπικά

Προχωρά ο Δήμος Βόλου στη μονάδα παραγωγής καυσίμου SRF – Κατατέθηκε η μελέτη στην Περιφέρεια

Το περιφερειακό συμβούλιο Θεσσαλίας καλείται να αποφασίσει για τη μονάδα δευτερογενούς καυσίμου SRF, ύψους 41 εκατομμυρίων ευρώ ,που θέλει να εγκαταστήσει ο Δήμος Βόλου, στον χώρο του ΧΥΤΑ, καθώς κατατέθηκε η μελέτη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η μελέτη, οι σχεδιαζόμενες υποδομές επεξεργασίας περιλαμβάνουν τη Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και τη Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών, οι οποίες θα εγκατασταθούν σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους εντός του γηπέδου του ΧΥΤΑ Βόλου. Όλες οι διεργασίες, από την απλή φόρτωση και εκφόρτωση, έως και τη μηχανική και βιολογική επεξεργασία των απορριμμάτων, θα λαμβάνουν χώρα εντός στεγασμένων-κλειστών χώρων ή κλειστών συστημάτων, ανάλογα με την περίπτωση, προκειμένου να είναι εύκολος ο έλεγχος και ο περιορισμός των όποιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η μελέτη για τη διαχείριση των αποβλήτων προκρίνει, μηχανική βιολογική επεξεργασία με τη μέθοδο της βιοξήρανσης. Σε κάθε περίπτωση, οι προδιαγραφές των κτιριακών υποδομών, ανάλογα με τον σκοπό που εξυπηρετούν, θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στον περιβάλλοντα χώρο. Σύμφωνα με τη μελέτη, «η μονάδα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων θα έχει ως στόχο την ανάκτηση υλικών προς ανακύκλωση και την παραγωγή δευτερογενούς στερεού καυσίμου (Solid Recovered Fuel, SRF) κατάλληλων χαρακτηριστικών, ώστε να επιτυγχάνεται η χρήση σε βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου». Σύμφωνα πάντα με τη μελέτη, θα επιτευχθεί η ανάκτηση των ανακυκλώσιμων υλικών, η ελάττωση της περιεχόμενης υγρασίας, η μείωση του περιεχόμενου βιοαποδομήσιμου κλάσματος των απορριμμάτων και η υγειονοποίησή τους. Η μονάδα θα διαθέτει τμήμα υποδοχής – μηχανικής επεξεργασίας και τμήμα βιολογικής επεξεργασίας. Επιπλέον, θα εγκατασταθεί και μονάδα επεξεργασίας οργανικού κλάσματος απορριμμάτων προερχόμενα από την εφαρμογή συστήματος διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι).

Παραγωγή compost 

Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω προτείνεται: α) Η ανάκτηση των ανακυκλώσιμων υλικών. β) Η ελάττωση της περιεχόμενης υγρασίας. γ) Η μείωση του περιεχόμενου βιοαποδομήσιμου κλάσματος των απορριμμάτων και η υγειονοποίησή τους. Με βάση τα προαναφερθέντα, η μονάδα επεξεργασίας ενδείκνυται να διαθέτει: Τμήμα υποδοχής – Μηχανικής Επεξεργασίας, Τμήμα Βιολογικής Επεξεργασίας. Επιπλέον, θα εγκατασταθεί και μονάδα επεξεργασίας οργανικού κλάσματος απορριμμάτων προερχόμενα από την εφαρμογή συστήματος Διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο. Η μονάδα αυτή θα έχει στόχο την παραγωγή compost υψηλής ποιότητας . Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (για το έργο «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βόλου», σημειώνει ότι με τη λειτουργία της μονάδας, ο ΧΥΤΑ θα λειτουργεί πλέον ως Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και η Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών θα εγκατασταθούν στο βόρειο άκρο του ΧΥΤΑ. Η μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συντάχθηκε και υποβλήθηκε από την εταιρία VM & A ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. περιγράφει την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Απορριμμάτων και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών, καθώς και τη λειτουργία του συνόλου των υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων υποδομών στον χώρο του ΧΥΤΑ. Στις υφιστάμενες υποδομές περιλαμβάνεται ο ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου, η μονάδα συλλογής βιοαερίου και παραγωγής ενέργειας και η κινητή μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών, που από το 2016 εκμεταλλεύεται εργολάβος. Το έργο θα εξυπηρετεί τους Δήμους Βόλου, Αλμυρού, Ρήγα Φεραίου, Ζαγοράς-Μουρεσίου (εκτός Δ.Δ. Μουρεσίου) και του Δ.Δ. Μηλεών του Δήμου Νοτίου Πηλίου και θα είναι ετήσιας δυναμικότητας 50.592 τόνων σύμμεικτων αποβλήτων και 15.200 τόνων προδιαλεγμένων οργανικών. Τα στερεά παραπροϊόντα (υπολείμματα) των επί μέρους μονάδων επεξεργασίας της εγκατάστασης ποσότητας (ενδεικτικά) 12.150 tn/yr έτος από την επεξεργασία των προδιαλεγμένων οργανικών πρόκειται να διατίθενται σε χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων, ο οποίος χωροθετείται στο γήπεδο των εγκαταστάσεων και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του έργου.

Ιδιώτης εργολάβος διαχειρίζεται τα απόβλητα από εκσκαφές

Εντός του χώρου είναι ήδη εγκατεστημένη η κινητή Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.), ιδιοκτησίας της εταιρείας Β.ΑΠ.ΚΑ. Ι.Κ.Ε. (Βασιλειάδης Απορρίμματα Κατασκευές Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία), η οποία έχει αποκλειστικώς και την ευθύνη της διαχείρισης (λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση) της μονάδας. Η δραστηριότητα έχει ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας και η παραχώρηση του χώρου έγινε με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Μαγνησίας υπ’ αρίθμ. 22/2016 με ημερομηνία 24 Μαρτίου 2016, ύστερα από σχετικό αίτημα της ιδιοκτήτριας εταιρείας.

 

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το