Τοπικά

Πριμ μέχρι 42.500 ευρώ σε νέους αγρότες στην προκήρυξη του 2023

Γενικό πριμ 30.000 ευρώ συν 2.500 ευρώ ανάλογα τον τόπο κατοικίας και συν 10.000 ευρώ για κτηνοτρόφους, προβλέφθηκε στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών για το έτος 2023. Πρόκειται για προκήρυξη στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ και σύμφωνα με τα όσα αποτυπώνονται στο στρατηγικό σχέδιο που έχει υποβληθεί προς έγκριση στις ευρωπαϊκές αρχές, θα μπορούν να κάνουν αίτηση όσοι εγκαταστάθηκαν 24 μήνες πριν την πρόσκληση (ήταν 18μηνο).

Αυτό σημαίνει για παράδειγμα πως αν η πρόσκληση βγει στον αέρα τον Απρίλιο του 2023, ένας αγρότης που έχει εγκατασταθεί ως αρχηγός αγροτικής εκμετάλλευσης από τον Απρίλιο του 2021 και μετά να μπορεί είναι επιλέξιμος για ένταξη στο πρόγραμμα, τηρουμένων φυσικά κι άλλων προϋποθέσεων. Ως εκ τούτου και με βάση τα όσα αναφέρει το στρατηγικό σχέδιο, απαιτείται μεγάλη προσοχή για όποιον κάνει φέτος ΟΣ∆Ε για πρώτη φορά καθώς θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι του χρόνου θα επαναπροκυρηχθούν οι Νέοι Αγρότες. Επιπλέον, κατά την περίοδο εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου προβλέπεται η έκδοση ακόμα μίας πρόσκλησης το 2025.
Σημειώνεται πως η ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης συνδέεται, για τα φυσικά πρόσωπα, με την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα και, για τα νομικά πρόσωπα, την ανάληψη της αρχηγίας – διαχείρισης από φυσικό πρόσωπο νέο γεωργό και την εγγραφή του νομικού προσώπου ως κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης.
Παράλληλα, αυξάνονται οι ώρες κατάρτισης από τις 150 στις 250. Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που σχετίζονται με τα κριτήρια βαθμολόγησης θα περιλαμβάνονται στις σχετικές προκηρύξεις. Στα κριτήρια βαθμολόγησης θα περιλαμβάνονται παράμετροι όπως το εκπαιδευτικό επίπεδο, η βιολογική παραγωγή, η συμμετοχή σε οργάνωση παραγωγών, η σύναψη συμβολαίων για τη διάθεση της παραγωγής, η συμμετοχή σε εργαλείο διαχείρισης κινδύνου, η περιοχή εγκατάστασης της γεωργικής εκμετάλλευσης με βάση τα χωρικά της χαρακτηριστικά (βλ. ενδεικτικά ορεινότητα, νησιωτικός χαρακτήρας, πληθυσμιακή πυκνότητα), ο προσανατολισμός της εκμετάλλευσης.

Τα ποσά ενίσχυσης
Αναλυτικότερα, το ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται ως εξής: Το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι 30.000 για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που θα έχουν (στη μελλοντική κατάσταση) φυτική – μικτή παραγωγική κατεύθυνση.
Το ποσό αυτό θα διαμορφώνεται έως και 42.500 ευρώ με βάση τα εξής:
– Αύξηση κατά 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά με πληθυσμό έως και 3.100 κατοίκους) και σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμιακή πυκνότητα μικρότερη η ίση των 35 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο με βάση την απογραφή πληθυσμού του 2021 ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών) ή συνδυασμός αυτών των κατηγοριών περιοχών.
– Αύξηση κατά 10.000 ευρώ για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το