Οικονομία

Πρέσινγκ της ΑΑΔΕ για το «ξέπλυμα» χρήματος – Ασφυκτική προθεσμία σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Υπό την απειλή βαρύτατων ποινικών και διοικητικών κυρώσεων, οι επαγγελματίες που χαρακτηρίζονται ως «κλειδιά» σε πιθανές διαδικασίες «ξεπλύματος» χρήματος, έχουν στη διάθεση τους περίπου ένα δίμηνο για να αφομοιώσουν το νέο πλαίσιο, να κάνουν παρατηρήσεις, να εκφράσουν απορίες. Αμέσως μετά ξεκινάνε οι «καμπάνες».
Η πρώτη επαφή λογιστών, φοροτεχνικών, ιδιωτών ελεγκτών, μεσιτών, εμπόρων ειδών μεγάλης αξίας, με το νέο πλαίσιο, έγινε στην «καρδιά» της ΑΑΔΕ, όπου ο Γ. Πιτσιλής και ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Ελέγχων «ξεδίπλωσαν» τις βασικές αρχές του νέου νόμου. Η προσοχή όλων στράφηκε στο βαρύ ποινολόγιο:

 • Φυλάκιση μέχρι δύο έτη, σε περιπτώσεις: α) Παράλειψης αναφοράς ύποπτης ή ασυνήθους συναλλαγής β) Παρουσίασης ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων
 • Πρόστιμο σε βάρος του νομικού προσώπου ή της οντότητας μέχρι ένα εκατομμύριο ευρώ
 • Πρόστιμο σε βάρος των μελών Δ.Σ., του Διευθύνοντος Συμβούλου, των διευθυντικών στελεχών ή άλλων υπαλλήλων του νομικού προσώπου ή της οντότητας, μέχρι ένα εκατομμύριο
 • Απομάκρυνση των ανωτέρω προσώπων από τη θέση τους
 • Δημόσια ανακοίνωση που αναφέρει το νομικό πρόσωπο ή την οντότητα και την φύση της παράβασης
 • Οριστική απαγόρευση άσκησης ορισμένων δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου ή της οντότητας
 • Οριστική ή προσωρινή ανάκληση ή αναστολή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της άδειας λειτουργίας του νομικού προσώπου ή της οντότητας ή απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Πρόστιμο μέχρι ένα εκατομμύριο ευρώ  σε εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα
 • Δημόσια ανακοίνωση που αναφέρει το φυσικό πρόσωπο και την φύση της παράβασης
 • Οριστική ή προσωρινή απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηματικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας

Το ζητούμενο των Διωκτικών Αρχών είναι να τεθούν ασφαλιστικές δικλείδες στις προσπάθειες νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες π.χ. μέσω αγοράς ακινήτων, κοσμημάτων, έργων τέχνης, επενδύσεων σε τίτλους κ.λ.π. Οι υπόχρεοι, που μπαίνουν στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ, αναλαμβάνουν όχι μόνο να φιλτράρουν περίεργες συναλλαγές, αλλά και να ενημερώνουν τις Αρχές, χωρίς μάλιστα να το γνωστοποιούν στους πελάτες τους. Ποιες συναλλαγές θα πρέπει να θεωρούνται ύποπτες;

 • Απροθυμία πελάτη να προσκομίσει κατά τη σύναψη της συναλλαγής τα προβλεπόμενα έγγραφα επαλήθευσης της ταυτότητάς του
 • Εκπρόσωπος νομικού προσώπου που επιχειρεί να πραγματοποιήσει συναλλαγή για λογαριασμό του νομικού προσώπου, αρνείται να δώσει τα προβλεπόμενα έγγραφα πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του νομικού προσώπου
 • Επιμονή του πελάτη για διενέργεια και πληρωμή σε μετρητά συναλλαγών μεγάλης αξίας
 • Χρησιμοποιείται προσωπικός λογαριασμός του ιδιοκτήτη ή του υπαλλήλου εταιρείας, αντί του εταιρικού λογαριασμού, για τη διενέργεια συναλλαγών της εταιρείας, με σκοπό την απόκρυψη πωλήσεων ή άλλων εταιρικών γεγονότων
 • Πραγματοποιούνται αγορές αγαθών μεγάλης αξίας, όπως σκαφών αναψυχής, πολυτελών αυτοκινήτων ή έργων τέχνης, από πρόσωπα εγκατεστημένα σε περιοχή εξωχώριων δραστηριοτήτων ή χώρα χαμηλής φορολογίας, των οποίων ο πραγματικός δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο με δηλούμενο εισόδημα που δεν δικαιολογεί τις αγορές αυτές
 • Δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιεί προσωπικούς του λογαριασμούς για συναλλαγές φυσικών ή νομικών προσώπων που εκπροσωπεί
 • Ασυνήθης νευρικότητα στη συμπεριφορά προσώπων κατά τη διεξαγωγή συναλλαγής
 • Επαναλαμβανόμενες όμοιες συναλλαγές για ποσά λίγο κάτω από το ελάχιστο όριο, για το οποίο απαιτείται εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας
 • Συχνή αλλαγή διεύθυνσης του πελάτη που δεν δικαιολογείται από την επαγγελματική του δραστηριότητα
 • Περιπτώσεις πελατών, των οποίων αλλάζει συνεχώς η εμφάνισή και η συμπεριφορά, υποδηλώνοντας αλλαγή του βιοτικού τους επιπέδου
 • Το τηλέφωνο του σπιτιού ή της επιχείρησης του πελάτη είναι απενεργοποιημένο
 • Η ύπαρξη υπόνοιας ή η διαπίστωση ίδρυσης εικονικών επιχειρήσεων από τον πελάτη
 • Αγοραπωλησία ακινήτου εμφανίζεται να έχει πραγματοποιηθεί χωρίς να έχει τηρηθεί ο απαιτούμενος από το νόμο τύπος, π.χ. με ιδιωτικό συμφωνητικό
 • Από τα στοιχεία του ακινήτου που αναφέρονται στο συμβόλαιο μεταβίβασης προκύπτει ότι το ακίνητο έχει περιέλθει στην κυριότητα του πωλητή πολύ πρόσφατα (διαδοχικές αγοραπωλησίες ακινήτων)

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κάλεσε τους εκπροσώπους των υπόχρεων, να υποβάλουν ως τα μέσα του μήνα τις παρατηρήσεις, όπως επίσης προτάσεις για το πώς θα ενημερωθούν οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια.

Πηγή:economistas.gr

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το