Τοπικά

«Πράσινο φως» για τις εργασίες συντήρησης στη στέγη του κτιρίου Σπίρερ

Το πράσινο φως για την επισκευή της στέγης στο κεντρικό κτήριο Σπίρερ άναψε η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, κατά τη διάρκεια των εργασιών, που θα γίνουν από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου, θα πρέπει να τηρηθούν τα εξής:

1. η εξωτερική πλευρά των φεγγιτών να μην εξέχει του σώματος της στέγης
2. οι νέοι φεγγίτες να έχουν στην εσωτερική πλευρά τους ξύλινο κούφωμα, ώστε να εναρμονίζονται με το χαρακτήρα του κτηρίου
3. η τελική επιλογή του χρωματισμού της εξωτερικής πλευράς του κουφώματος και του τύπου του υαλοστασίου των φεγγιτών να γίνει κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία μας
4. τα νέα κεραμίδια να είναι ίδιου τύπου, υλικού και χρωματισμού με τα υφιστάμενα
5. τα φθαρμένα τμήματα των υδρορροών να αντικατασταθούν με νέα, ίδιου τύπου, υλικού και χρωματισμού με τις υπάρχουσες υδρορροές
6. η Υπηρεσία να ενημερωθεί εγγράφως, τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το