Τοπικά

«Πράσινο» φως για λατομείο μαρμάρων στον Αλμυρό

Το τμήμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας εισηγείται θετικά για την εγκατάσταση και λειτουργία λατομείου μαρμάρων σε δημόσια δασική έκταση 40.150τ.μ. στη θέση «Περδικοράχη» του Δήμου Αλμυρού, με εκμεταλλευτή τη «SUNNY ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.». Ο Δήμος Αλμυρού ωστόσο έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά για την επένδυση από το 2017.

Οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας στην εισήγηση επί της μελέτης που κατέθεσε η εταιρεία – και θα πρέπει να ψηφιστεί ή να απορριφθεί από το περιφερειακό συμβούλιο – αναφέρουν πως δεν επισκέφθηκαν τον χώρο και δεν υπήρξε αυτοψία, αλλά εκτιμούν πως η εξορυκτική δραστηριότητα θεωρείται σημαντική διότι θα συμβάλλει στην στήριξη της απασχόλησης και μπορεί να προσφέρει οφέλη στην τοπική οικονομία μέσω των συνεργειών που ενδεχομένως θα αναπτυχθούν με άλλες δραστηριότητας της περιοχής (καύσιμα, ανταλλακτικά, κ.λπ.).

Η πλειονότητα των παραγόμενων στείρων υλικών ((90%) μετά από επί τόπου επεξεργασία (στο αυτοκινούμενο συγκρότημα θραύσης) θα διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς ενώ το υπόλοιπο 10% θα χρησιμοποιηθεί για απόθεση στον λατομικό χώρο και συγκεκριμένα στην τελική του μορφή ο χώρος απόθεσης των στείρων θα είναι επί της κατώτερης πλατείας, όπου θα δημιουργηθεί μια βαθμίδα ύψους 6μ. η οποία στη συνέχεια θα φυτευτεί.
Ο Δήμος Αλμυρού από την πλευρά του δεν επιθυμεί τη λειτουργία λατομείου μαρμάρων έκτασης 40.000 τ.μ. στη θέση «Περδικοράχη» του οικισμού της Πέρδικας της SUNNY ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ και ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Υπολογίσθηκε ότι, μέχρι τη λήξη της εκμετάλλευσης ο εξορυσσόμενος όγκος θα ανέρχεται σε 315.073 κυβικά μέτρα, από τα οποία με συντελεστή αποληψιμότητας 25% θα προκύψουν 78.768 κ.μ. παραγόμενα μάρμαρα. Ο μέσος όρος ετησίως παραγωγής παραγόμενων προϊόντων θα είναι 8.881 κ.μ. Τα στείρα υλικά που θα προκύψουν καθ’ όλη τη διάρκεια της εκμετάλλευσης θα ανέλθουν στα 236.305 κ.μ. και με συντελεστή 1,30 θα προκύψουν 307.197 κ.μ. Η πρόβλεψη είναι το 90% της ποσότητας να χρησιμοποιηθεί σαν θραυστό υλικό. Το υπόλοιπο 10% περίπου 30.720 κ.μ. θα αποτεθεί εντός λατομικού χώρου.
Για τη λειτουργία της μονάδας υπάρχει αρνητική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αλμυρού, αρνητική γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Αλμυρού, αρνητική γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμυρού.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το