Τοπικά

«Πράσινο» φως για αποχετευτικό στη Ν. Αγχίαλο

«Πράσινο» φως για την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στη Νέα Αγχίαλο άναψε η ΔΕΥΑΜΒ, αποφασίζοντας ομόφωνα στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση μελέτης επικαιροποίησης των τευχών δημοπράτησης του έργου. Το συνολικό κόστος για την μελέτη ανέρχεται στις 3.700 ευρώ.

Να αναφερθεί ότι το έργο αφορά στην κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης στη Δημοτική Ενότητα Νέας Αγχιάλου, καθώς επίσης την κατασκευή αγωγών μεταφοράς των λυμάτων από τη Νέα Αγχίαλο ώς τις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, τεσσάρων αντλιοστασίων επί της οδού Βόλου – Αθηνών και καταθλιπτικού αγωγού.

 
Όπως τονίστηκε στην προχθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ η επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης του έργου κρίνεται αναγκαία λόγω του νέου νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως αυτό ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.4412/2016.
Η επικαιροποίηση των Τευχών Δημοπράτησης κρίνεται ως επείγουσα ανάγκη της Επιχείρησης, δεδομένου ότι η ΔΕΥΑΜΒ πρόκειται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης σε σχετική πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Θεσσαλίας για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων» για την ολοκλήρωση Υποδομών Συλλογής και Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων στους Οικισμούς Γ’ Προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής, την 17-7-2017.

 
Με βάση την εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Νέων Υποδομών της ΔΕΥΑΜΒ, η σκοπιμότητα σύναψης της σύμβασης κρίνεται αναγκαία, επειδή το υφιστάμενο προσωπικό της είναι επιβαρυμένο την παρούσα χρονική περίοδο με επιβλέψεις πολυάριθμων και μεγάλων τεχνικών έργων και μελετών υψηλού προϋπολογισμού, είτε συμβασιοποιημένων (σε εξέλιξη) είτε σε φάση δημοπράτησης, τα οποία σε συνδυασμό με τις επί μέρους υπηρεσιακές ανάγκες καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση των εργασιών αυτής από την Επιχείρηση.
Με βάση την απόφαση η μελέτη θα εκπονηθεί με απευθείας ανάθεση στην μελετητική εταιρεία «Β. Μαλλιώκας και Συνεργάτες ΕΠΕ» από τη Θεσσαλονίκη έναντι ποσού 3.700 ευρώ, ενώ η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένας μήνας από την υπογραφή της.
Γιώργος Ξυνός

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το