Τοπικά

«Πράσινες» επενδύσεις από τον ΟΛΒ

Κινήσεις που θα καταστήσουν το λιμάνι του Βόλου «πράσινο» δρομολογώντας μια σειρά έργων με περιβαλλοντικό αποτύπωμα, υλοποιεί η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένα Βόλου. «Μέσα από παρεμβάσεις και την υλοποίηση «πράσινων» έργων, η κοινωνία αποκομίζει περιβαλλοντικά οφέλη κι επιδίωξη του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, είναι η βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της μείωσης των όποιων αρνητικών επιδράσεων στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον» αναφέρει χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΒ Σωκρ. Αναγνώστου.

Ο ίδιος προσθέτει ότι «σήμερα, με την ευαισθησία που υπάρχει στα περιβαλλοντικά θέματα, το λιμάνι του Βόλου, θεωρεί υποχρέωσή του, τη χρήση κι αξιοποίηση βελτιωμένων τεχνικών κι εργαλείων, για την προώθησή του σαν «πράσινο» λιμάνι.
Τα έργα αφορούν στην τοποθέτηση νέων φωτιστικών τύπου LED, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα δώματα των κτιρίων της νέας ιχθυαγοράς, σύστημα φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, σύστημα εξοικονόμησης νερού, καθώς και εφαρμογή προγράμματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Νέα φωτιστικά τύπου LED
Η διαδικασία για την αντικατάσταση του εξωτερικού φωτισμού με νέα φωτιστικά τύπου LED έχει αρχίσει και βρίσκεται σε εξέλιξη.
Αρχές του 2021 αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 300.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ εκ των οποίων ποσό ύψους 100.000 ευρώ προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Οι περιοχές στις οποίες θα αντικατασταθούν τα φωτιστικά αφορούν: Το παραλιακό μέτωπο (από λιμενίσκο ΟΕΑ-ΝΑΒ μέχρι τον λιμενίσκο του τελωνείου), τους προβλήτες 1, 2, τη χερσαία ζώνη του εμπορικού λιμένα (περιοχή όπισθεν των καταστημάτων νέας ιχθυαγοράς μέχρι την γεφυροπλάστιγγα-όπισθεν του Πολυτεχνείου), την είσοδο του εμπορικού λιμένα στα Παλαιά Σφαγεία-έξω από την νέα ιχθυόσκαλα και τον προβλήτα σιδηροδρομικού πορθμείου στα Πευκάκια.
Τα νέα φωτιστικά που θα τοποθετηθούν είναι κατάλληλα για οδοφωτισμό και για χρήση σε περιβάλλον λιμένων. Από την αντικατάσταση αναμένεται να εξοικονομηθούν περίπου 350.000kWh/έτος, ποσοστό περίπου 15% της σημερινής καταναλισκόμενης ενέργειας από την ΟΛΒ ΑΕ.

Φωτοβολταϊκά συστήματα
Η διαδικασία για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα δώματα των κτιρίων της νέας ιχθυαγοράς ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019. Τα φωτοβολταϊκά συνδέθηκαν στο σύστημα στις 4-8-2020.
Τα φωτοβολταϊκά συστήματα εγκαταστάθηκαν έτσι ώστε να καλύπτουν πλήρως (100%) την ανάγκη ηλεκτροδότησης των κτιρίων της νέας ιχθυαγοράς, μειώνοντας έτσι το ενεργειακό αποτύπωμα του ΟΛΒ, ενώ από τη λειτουργία τους αναμένεται να παραχθούν περίπου 225.000kWh/έτος, ενέργεια συνιστά περίπου το 10% της σημερινής που καταναλώνεται από την ΟΛΒ ΑΕ.
Οι οθόνες που βρίσκονται στην είσοδο του κτιρίου διοίκησης αποτυπώνουν στοιχεία για την λειτουργία του κάθε συστήματος όπως: Παραγόμενη ισχύ, ανά μήνα και συνολικά από την εγκατάσταση, τους ισοδύναμους ρύπους CO2 που εξοικονομήθηκαν ανά μήνα και σύνολο, το όφελος από την εξοικονόμηση ανά μήνα και σύνολο.

Σύστημα φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Το καλοκαίρι του 2018 η ΟΛΒ ΑΕ διενήργησε ανοικτό διαγωνισμό «Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμός Η/Μ Εξοπλισμού Υπαίθριου Χώρου Ελεγχόμενης Στάθμευσης Κεντρικού Προβλήτα», που αφορούσε στην προμήθεια κι εγκατάσταση ενός πλήρους και ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου και διαχείρισης του χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης της ΟΛΒ ΑΕ στον Κεντρικό Προβλήτα, χωρητικότητας 404 θέσεων.
Με τη σκέψη ότι ένας σύγχρονος χώρος στάθμευσης οφείλει να προβλέπει τις ανάγκες των πελατών και να ανταποκρίνεται σ’ αυτές, στον εξοπλισμό που έπρεπε να παραδώσει – εγκαταστήσει ο ανάδοχος περιλήφθηκε και σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς τα τελευταία την περίοδο εκείνη είχαν αρχίσει να διατίθενται στην εγχώρια αγορά αυτοκινήτων. Ο σταθμός φόρτισης έπρεπε να είναι πλήρως ελεγχόμενος από το κεντρικό σύστημα διαχείρισης στάθμευσης του χώρου, επεκτείνοντας το φάσμα των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Το έργο παραδόθηκε τον Μάρτιο του 2019 και σε ό,τι αφορά στον σταθμό φόρτισης εγκαταστάθηκε το μοντέλο GP4CS της GREEN CENTER, που διαθέτει δύο τριφασικούς ρευματοδότες 400V/32A (22kW) 7pin σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62196-2 type 2, με δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης δύο οχημάτων.
Επιπρόσθετα σε παραχωρούμενο χώρο της Ζώνης Λιμένα, πίσω από τη νέα αγορά του λιμανιού λειτουργεί από την παραχωρησιούχο επιχείρηση, χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης που επίσης διαθέτει σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Σύστημα εξοικονόμησης νερού
Η εξοικονόμηση νερού, προκύπτει έμμεσα, μέσα από «έξυπνους» ηλεκτρονικούς μετρητές των οποίων έχει ξεκινήσει η εγκατάστασή τους. Η διαδικασία για την εγκατάσταση έξυπνων – ηλεκτρονικών μετρητών ξεκίνησε τον Μάρτιο 2019 και ολοκληρώθηκε τέλος του καλοκαιριού του ίδιου έτους.
Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η εγκατάσταση 10 έξυπνων-ηλεκτρονικών μετρητών. Οι μετρητές στέλνουν τα δεδομένα που καταγράφουν ασύρματα σε ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της προμήθειας.
Από την πλατφόρμα και το ιστορικό καταναλώσεων ανά ώρα και ημέρα είναι δυνατή η αναγνώριση βλάβης-διαρροής στο δίκτυο. Με αυτό τον τρόπο γίνονται πολύ πιο γρήγορα αντιληπτές τυχόν βλάβες-διαρροές του συστήματος και μέσω των έγκαιρων αποκαταστάσεων εξοικονομείται νερό.

Πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε., στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αλλά και του Προγράμματος Παρακολούθησης Περιβάλλοντος που ορίζει η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για τη λειτουργία του Λιμένα Βόλου, έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τακτικές και προγράμματα που αφορούν, μεταξύ άλλων και στον έλεγχο της ποιότητας του αέρα, του επιπέδου του θορύβου και του επιπέδου της ραδιενέργειας ορισμένων διακινούμενων επικίνδυνων υλικών.

Πιο συγκεκριμένα:
Έλεγχος ποιότητας αέρα: Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. έχει εγκαταστήσει από το 2014, στον Εμπορικό Λιμένα, σύστημα παρακολούθησης και μέτρησης των ατμοσφαιρικών ρύπων. Οι ρύποι των οποίων οι συγκεντρώσεις μετριόνται και καταγράφονται είναι: PM10, PM2,5, PAHs, NOx, O3, BETX, SO2 και μέταλλα / μεταλλοειδή όπως Cr, Mn, Fe, Ni, Zn, As, Cd, Pd) και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού μέσω ανάρτησης εκθέσεων αναφοράς των on-line μετρήσεων των ρύπων ανά τρίμηνο, συνοπτικών εκθέσεων των μετρήσεων σε εξάμηνη βάση και πλήρων εκθέσεων με το σύνολο των μετρήσεων σε ετήσια βάση. Οι πλήρεις εκθέσεις περιλαμβάνουν αξιολόγηση των μετρήσεων και αναλυτική σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα ετήσια και ημερήσια επιτρεπόμενα όρια που ορίζει η Οδηγία 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη». Οι μετρήσεις αυτές γίνονται σε συνεργασία με το Διαπιστευμένο «Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος – Ομάδα Μέτρησης Αιωρούμενων Σωματιδίων, ΕΕΡΠ – ΟΜΑΣ» του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Tο πρόγραμμα παρακολούθησης και ελέγχου της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην περιοχή υλοποιείται στα πλαίσια προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης και υλοποίησης ενδεχόμενων διορθωτικών ενεργειών, σε περίπτωση υπέρβασης των νομοθετικών ορίων των μετρούμενων παραμέτρων αλλά και αξιολόγησης των δεδομένων καταγραφής του συστήματος, ως στοιχεία για τη σύνταξη μελετών που αφορούν στη μακροπρόθεσμη επίδραση τους στο περιβάλλον.
Έλεγχος επιπέδου θορύβου: Από το 2012, η Ο.Λ.Β. Α.Ε. έχει προμηθευτεί συσκευή μέτρησης του ήχου και εφαρμόζει πρόγραμμα μετρήσεων σε 6 αντιπροσωπευτικές θέσεις του χώρου αρμοδιότητάς της, διάρκειας 30’, στα οποία υπάρχει έντονη δραστηριότητα και κατ’ επέκταση αυξημένες πηγές θορύβου. Τα αποτελέσματα αξιολογούνται και συγκρίνονται με τις οριακές τιμές που ορίζει η Α.Ε.Π.Ο. λειτουργίας Λιμένα Βόλου, ενώ καταγράφονται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης του προγράμματος, ο Οργανισμός έχει εντάξει, από το 2019, επιπλέον ηχομετρήσεις που αφορούν στον 24ωρο έλεγχο του επιπέδου του θορύβου, σε ένα σταθερό σημείο στον Εμπορικό Λιμένα, μία φορά τον μήνα. Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως ο Οργανισμός, σε περιπτώσεις που έχει προγραμματίσει δραστηριότητες που εκτιμώνται ως πιθανώς αυξημένης παραγωγής θορύβου, διεξάγει επιπλέον μετρήσεις, πλησίον της εν λόγω δραστηριότητας, προκειμένου να υλοποιηθούν διορθωτικές ενέργειες, εφόσον απαιτηθεί. Ο χρησιμοποιούμενος μετρητικός εξοπλισμός είναι κατάλληλος, πιστοποιημένος και διακριβωμένος από τον κατασκευαστή του.

Έλεγχος ραδιενέργειας επικίνδυνων υλικών: Ο έλεγχος του επιπέδου της ραδιενέργειας σε διακινούμενα προϊόντα στον Εμπορικό Λιμένα (όπως παλαιοσίδηρος, τέφρα υψικαμίνου) αποτελεί βασική προτεραιότητα του Οργανισμού και ελέγχεται με τη μετρητική συσκευή ραδιενέργειας, που έχει προμηθευτεί τα τελευταία χρόνια για αυτό τον σκοπό. Τα προϊόντα αφορούν είτε σε εισαγώγιμα είτε σε εξαγώγιμα και η συχνότητα μέτρησης της ραδιενέργειας εξαρτάται απόλυτα από την ποσότητα που διακινείται. Ο έλεγχος πραγματοποιείται τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εμπλεκόμενων. Ο χρησιμοποιούμενος μετρητικός εξοπλισμός είναι πιστοποιημένος και διακριβωμένος από τον κατασκευαστή του.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το