Τοπικά

Πόσο θα κοστίσει και πως θα διαμορφωθεί η παιδική χαρά του Αγίου Κωνσταντίνου

ΠΑΙΔΙΚΗ-ΧΑΡΑ-ΑΓ.-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τη δημιουργία ασφαλούς υπαίθριου χώρου με κατασκευή περίφραξης, την εξασφάλιση λειτουργικών, ασφαλών και περιβαλλοντικά φιλικών συνθηκών για την ψυχαγωγία των παιδιών αλλά και τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τα παιδιά και τους συνοδούς τους με την τοποθέτηση σκιάστρων, βρύσης και άλλου αστικού εξοπλισμού περιλαμβάνει η πρόταση για την διαμόρφωση της παιδικής χαράς στον Άγιο Κωνσταντίνου. Το κόστος των εργασιών διαμόρφωσης υπολογίζεται ενδεικτικά στις 77.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Προκειμένου να διαμορφωθεί ο χώρος πρέπει να γίνουν εργασίες συντήρησης, αποξηλώσεις, νέες κατασκευές αλλά και προµήθεια εξοπλισµού. Ο σηµερινός χώρος όπου λειτουργεί η παιδική χαρά, είναι σε επιφάνεια από χώµα/ τσιµέντο µε περιµετρική οριοθέτηση από χαµηλά ασυνεχή πετρόχτιστα ή από εµφανές µπετόν καθιστικά – τοιχία. Η πρόσβαση στο χώρο γίνεται ελεύθερα από όλες, σχεδόν, τις πλευρές του πάρκου, χωρίς να υπάρχει µια σηµατοδοτηµένη είσοδος.
Μέσα στο πάρκο λειτουργούν δυο τµήµατα µε παιχνίδια, σε δυο διαφορετικούς χώρους, ο ένας χώρος (θέση Α), επιφάνειας περίπου 800τµ. και ο δεύτερος χώρος (θέση Β), επιφάνειας περίπου 300τµ.
Όπως αναφέρεται στην πρόταση των τεχνικών υπηρεσιών, τα δυο όργανα στον χώρο των 800 τ.  βρίσκονται σε τσιµεντοστρωµένη επιφάνεια µε µια µοκέτα, ανεπαρκής ως προς την ασφάλεια πτώσης που απαιτείται. Η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα όργανα δεν είναι καλή.
Ο χώρος των 300 τμ  δεν είναι περιφραγµένος απλά υπάρχει σε τµήµατα ξύλινη περίφραξη ή τοιχία. Παράλληλα, δεν υπάρχουν καλαθάκια απορριµµάτων.
Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν:
Οι λειτουργίες της παιδικής χαράς θα παραµένουν διαχωρισµένες στους δυο χώρους, (Α κ Β) ώστε να αποτελέσουν διαφορετικής ηλικίας παιδότοπους.
Ο χώρος των 800 τμ για παιδιά άνω των έξι ετών και ο χώρος των 300 τμ για κάτω των έξι ετών. Στο χώρο θα τοποθετηθούν παγκάκια, θα αξιοποιηθεί η φυσική σκίαση από τα δέντρα που υπάρχουν και από νέα που θα φυτευτούν. Θα τοποθετηθούν βρύσες και καλαθάκια απορριµµάτων. Η παιδική χαρά θα είναι προσβάσιµη σε ΑµεΑ.
Τα πέτρινα και από σκυρόδεµα καθιστικά, που υπάρχουν στο χώρο, στο µεγαλύτερο ποσοστό θα αποξηλωθούν. Επίσης θα αποξηλωθούν τα ξύλινα στοιχεία καθώς έχουν φθαρεί. Η νέα διαµόρφωση της παιδικής χαράς θα περιλαµβάνει δυο περιφραγµένους χώρους, µε χαµηλή ξύλινη περίφραξη.
Στους δυο χώρους θα κατασκευαστεί µία κεντρική είσοδος καθώς και δευτερεύουσες βοηθητικές είσοδοι που θα χρησιµοποιούνται µόνο στις περιπτώσεις συντήρησης των χώρων. Επίσης θα δημιουργηθούν διαδρόµοι µε σκυρόδεµα. Στους χώρους των παιχνιδιών θα μπουν χαλαρά υλικά (βότσαλο), αλλά και συνθετικού τάπητα πολύχρωµου, από ίνες πολυπροπυλενίου, απορροφητικού ο οποίος τοποθετείται επάνω σε υπόστρωµα από σκυρόδεµα.
Στο χώρο Β (για παιδιά κάτω των έξη ετών), θα δημιουργηθεί κεντρικός διάδρομος από έγχρωµο σκυρόδεµα. Στα σκάµµατα θα μπει βότσαλο, µε εγκιβωτισµό, και υπόβαση από σκύρα λατοµείου και γεωύφασµα, για την απορροή των νερών.
Οι ζώνες πρασίνου που αποµένουν θα φυτευτούν κατάλληλα, ενώ θα πρέπει να φυτευτούν δέντρα για επιπλέον φυσική σκίαση.
Παράλληλα, προβλέπεται η τοποθέτηση µίας βρύσης σε κάθε ένα από τους δυο διαµορφωµένους χώρους καθώς και εµπλουτισµός λοιπού εξοπλισµού, µε παγκάκια και καλαθάκια απορριµµάτων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το