Τοπικά

Ποσό 78.000 ευρώ διεκδικεί εταιρεία από τον Δήμο Βόλου με αγωγή κατά του Πρώην Καλλιτεχνικού Οργανισμού

Εντολή σε έμμισθη δικηγόρο του Δήμου Βόλου έδωσε με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή για να αντικρούσει αγωγή εταιρείας ύψους 78.794,98 ευρώ.

Η εταιρεία άσκησε στις 16 Μαΐου 2020 αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου με την οποία αιτείται ο εναγόμενος Δήμος Βόλου να της καταβάλλει το οφειλόμενο ποσό των 78.794,8 ευρώ, μονιμότοκα από την επομένη σύνταξη της έγγραφης αναγνώρισης του χρέους, δηλαδή από τις 25 Μαρτίου 2011. Με την αγωγή, η αντίδικος εταιρεία ισχυρίζεται ότι το 2011 μεταξύ αυτής και της κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Καλλιτεχνικός Οργανισμός Δήμου Βόλου – Κ.Ο. ΔΗΠΕΘΕ» προς αποτύπωση των μεταξύ τους οικονομικών εκκρεμοτήτων και διαφορών για το λογιστήριο, συνάφθηκε ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνώρισης χρέους, με το οποίο ο εν λόγω οργανισμός αναγνώρισε το ύψος των οφειλών του προς την εταιρεία τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Σύμφωνα με το γνωμοδοτικό σημείωμα της δικηγόρου του Δήμου η εταιρεία ισχυρίζεται ότι «χορηγήσαμε προς την ΚΟ-ΔΗΠΕΘΕ κοινωφελής Δήμου Βόλου την από 24-3-2011 έγγραφη συμφωνία λογαριασμού για τον έλεγχο της εταιρείας, σύμφωνα με την οποία πληροφορήσαμε αυτή πως το χρεωστικό υπόλοιπο που προκύπτει από τις μεταξύ μας συναλλαγές, όπως εμφαίνεται από τα τηρούμενα στοιχεία και βιβλία της επιχείρησής μας, ανέρχονταν στις 24-3- 2010 στο ποσό των 78.949,98 ευρώ, η δε εταιρεία δια του νομίμου εκπροσώπου της αναγνώρισε και αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα και ανεξάρτητα από την αιτία της, την ως άνω οφειλή υπογράφοντας το εν λόγω έγγραφο».

Όπως αναφέρεται στο γνωμοδοτικό σημείωμα, η αγωγή που στρέφεται κατά του Δήμου Βόλου μέχρι σήμερα δεν έχει επιδοθεί στον Δήμο, αλλά επιδόθηκε στον ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ. Θετικά ψήφισαν τα μέλη της Επιτροπής, ενώ λευκή ψήφο κατέθεσε ο επικεφαλής της δημοτικής κίνησης «Μαζί για τον Βόλο» Ιάσονας Αποστολάκης αναφέροντας: «Αγωγή για χρέη 78 χιλ. από το 2010.

Την 1η περίοδο του Καλλικράτη έγινε η συγχώνευση των Ν.π., η εκκαθάριση κράτησε χρόνια. Είχε παρθεί απόφαση στο ΔΣ ανάληψης όλων των υποχρεώσεων από τον Δήμο Βόλου, με προτεραιότητα στην εξόφληση του δημοσίου και των οφειλόμενων μισθών σε υπαλλήλους. Οι εκκαθαριστές πρέπει να έβγαλαν και τις οφειλές προς προμηθευτές. Τόσα χρόνια και με τα χρήματα που λέει ο Δήμος ότι έχει, γιατί δεν τους εξοφλήσαμε; Πάμε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό».

Διαγωνισμός για ασφαλτοστρώσεις δρόμων
Διαγωνισμό προκήρυξε ο Δήμος Βόλου για την ανάθεση του έργου «αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις Δημοτικές Ενότητες Βόλου και Νέας Ιωνίας». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 400.000 ευρώ με ΦΠΑ. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες επισκευής ασφαλτικών οδοστρωμάτων λόγω παλαιότητας, των κρασπεδορείθρων και επισκευή-ανακατασκευή πεζοδρομίων. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι και την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου θα γίνει η αποσφράγισή τους. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το