Τοπικά

Ποσό 512.200 ευρώ για τον στρατηγικό σχεδιασμό στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το ποσό των 512.200 ευρώ θα λάβει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού του.
Συνολικά το υπουργείο Παιδείας θα διαθέσει σε όλα τα Πανεπιστήμια 10.000.000 ευρώ.
Όπως αναφέρει το esos.gr η Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού κάθε ΑΕΙ θα συντάσσει και θα εισηγείται τεκμηριωμένες προτάσεις στα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος και θα υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων με τεκμηριωμένα στοιχεία και δεδομένα.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση, ύστερα από εισήγηση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, κάθε ΑΕΙ συντάσσει το δικό του Στρατηγικό Σχέδιο, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη φυσιογνωμία του και εφαρμόζει τις σχετικές δράσεις, στο πλαίσιο των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού με το υπουργείο Παιδείας.
Επιπλέον, σύμφωνα με την πρόσφατη μεταρρύθμιση των κανόνων χρηματοδότησης των ΑΕΙ, κάθε Ίδρυμα απαιτείται να επιλέγει τους στόχους, στη βάση των οποίων θα αξιολογηθεί, ώστε να διασφαλίζει το μέρος εκείνο (20% του συνόλου) της τακτικής επιχορήγησης που κατανέμεται στα Ιδρύματα με βάση τον βαθμό επίτευξης των δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων που έχουν επιλεγεί, στο πλαίσιο της συμφωνίας προγραμματικού σχεδιασμού.
Έτσι, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού του, κάθε ΑΕΙ θα πρέπει να εξετάζει και να αναλύει, συστηματικά και τεκμηριωμένα τα δυνατά και αδύνατα σημεία του, να διαμορφώνει τη στρατηγική της ακαδημαϊκής ανάπτυξής του σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, να επιλέγει συγκεκριμένους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους, να παρακολουθεί την πορεία επίτευξης τους, καθώς και τον βαθμό σύνδεσης των προγραμμάτων σπουδών του με την αγορά εργασίας.

Υποδοχή πρωτοετών στο Τμήμα Νοσηλευτικής

Πραγματοποιήθηκε προχθές Δευτέρα 11 Οκτωβρίου η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρουσία του πρύτανη, καθηγητή Ζήση Μαμούρη, του κοσμήτορα της Σχολής καθηγητή Ιωάννη Στεφανίδη, της προέδρου του Τμήματος αναπληρ. καθηγήτριας Ιωάννας Παπαθανασίου, μελών διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του Τμήματος.
Το πρόγραμμα της υποδοχής περιελάβανε χαιρετισμούς και καλωσόρισμα τόσο από τη διοίκηση του Πανεπιστημίου όσο και από το Τμήμα, παρουσίαση του προπτυχιακού, αλλά και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος Νοσηλευτικής, τις επαγγελματικές προοπτικές, τη χρήση των υπηρεσιών πληροφορικής, τις οδηγίες για Covid-19, την αξιολόγηση και τέλος ενημέρωση για τις αθλητικές δραστηριότητες του Π.Θ. στη Λάρισα από τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής κ. Γεώργιο Μπούτλα.
Η εκδήλωση έκλεισε μέσα σε ένα ζεστό κλίμα και με συζήτηση στις απορίες των φοιτητών.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το