Τοπικά

Ποσό 200.000 ευρώ για ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων θα δαπανήσει ο Δήμος Βόλου

Το ποσό των 200.000 ευρώ θα δαπανηθεί από τον Δήμο Βόλου μετά από τη διενέργεια δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της ασφάλισης των οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων των υπηρεσιών του. Σχετική απόφαση έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο στην προχθεσινή του συνεδρίαση, ενώ το χρονικό διάστημα της ασφάλισης θα είναι διετούς διάρκειας και συγκεκριμένα από 15 Ιουλίου 2017 έως 15 Ιουλίου 2019.

Να αναφερθεί ότι για τη διενέργεια του διαγωνισμού συντάχθηκε μελέτη σχετικά με την
ασφάλιση των οχημάτων, των μηχανημάτων και των μοτοποδηλάτων του Δήμου Bόλου έναντι αστικής ευθύνης.
Επιπλέον για τα απορριμματοφόρα, τα πλυντήρια κάδων, τα καλαθοφόρα, τα φορτηγά και τα μηχανήματα έργου, η ασφάλιση θα είναι ανάλογη της χρήσης τους και θα καλύπτει και αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες τρίτων κατά τη λειτουργία τους ως εργαλείο όπου υφίσταται, καθώς επίσης θα καλύπτει και αστική ευθύνη για υλικές ζημίες τρίτων κατά τη λειτουργία τους.
Συνολικά πρόκειται να ασφαλιστούν 194 οχήματα και μοτοποδήλατα, εκ των οποίων 45 απορριμματοφόρα, 65 φορτηγά – ημιφορτηγά, 26 μηχανήματα έργου (σάρωθρα, φορτωτές, καδοπλυντήρια, καλαθοφόρα κ.λπ.), 9 επιβατικά ΙΧ, 4 λεωφορεία και 45 μοτοποδήλατα.

 

Συντηρήσεις δρόμων
Στο μεταξύ, στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. Βόλου εγκρίθηκε η μελέτη για την εκτέλεση του έργου «Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου – Ν. Ιωνίας έτους 2017», συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.
Βάσει της μελέτης προβλέπονται εργασίες επισκευών ασφαλτικών οδοστρωμάτων λόγω παλαιότητας, των κρασπεδορείθρων στο πολεοδομικό συγκρότημα και επισκευή – ανακατασκευή πεζοδρομίων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το έργο θα είναι συνεχές και ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση ακόμη και όταν δεν είναι εφικτή η παραγωγή ασφαλτομίγματος, αλλά είναι δυνατή η εργασία με άλλα ασφαλτικά υλικά, θα επεμβαίνει άμεσα όταν παρίσταται ανάγκη σύμφωνα με τους πίνακες εργασιών με ψυχρό ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο με αδρανή υλικά λατομείου και ασφαλτικό διάλυμα ή ασφαλτικό γαλάκτωμα.
Οι βασικές εργασίες που θα γίνουν είναι η επούλωση τομών, καθώς επίσης και η διόρθωση τοπικών φθορών των οδοστρωμάτων, ασφαλτοστρώσεις.
Εκτός των ασφαλτικών εργασιών, θα γίνουν εργασίες επισκευής κρασπεδορείθρων, πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα, καθώς επίσης και μόρφωσης δρόμων στερουμένων ασφαλτοτάπητα με ή χωρίς προσθήκη αδρανών υλικών. Μετά το τέλος κάθε εργασίας ασφαλτόστρωσης ή σκυροδέτησης θα γίνεται σχολαστικός καθαρισμός του δρόμου (σκούπισμα και πλύσιμο).
Οι θέσεις στις οποίες θα γίνονται οι εργασίες θα καθορίζονται από την Υπηρεσία στους πίνακες εργασιών ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες, στους οποίους πίνακες θα καθορίζεται και ο τρόπος επισκευής κατά περίπτωση.
Επίσης ο ανάδοχος θα καθορίσει τηλέφωνο στον Βόλο, στο οποίο θα είναι δυνατή η όχληση καθ’ όλο το 24ωρο για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών. Η ανταπόκρισή του στα επείγοντα περιστατικά πρέπει να είναι άμεση και σε κάθε περίπτωση εντός της ίδιας μέρας, ιδιαίτερα για την αποτροπή κινδύνου.
Το έργο θα έχει διάρκεια δώδεκα μήνες.
H δαπάνη του έργου προβλέπεται να ανέλθει στο συνολικό ποσό των 500.000 ευρώ, ενώ η εκτέλεσή του θα γίνει με ανάθεση σε εργολήπτη κατόπιν δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το