Τοπικά

Ποσό 2.469 € θα καταβάλει ο Δήμος Αλμυρού σε εργολάβους μετά από αγωγή

Ποσό 2.496,9 ευρώ θα καταβάλει ο Δήμος Αλμυρού μετά από αγωγή που άσκησαν ανάδοχοι έργου και μετά από απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμυρού επί της αγωγής.
Σύμφωνα με το ιστορικό της εν λόγω απόφασης, ο Δήμος Αλμυρού είχε συνάψει προφορική σύμβαση με τους ενάγοντες, η οποία είχε επικυρωθεί με απόφαση του δημάρχου και αναρτήθηκε στη Διαύγεια. Η σύμβαση αφορούσε στον έλεγχο, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης της Δημοτικής Ενότητας Πτελεού, έναντι αμοιβής 2.496,9 ευρώ. Ο Δήμος υποχρεώνεται από τη δικαστική απόφαση για την καταβολή του παραπάνω ποσού με τον νόμιμο τόκο από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής, καθώς και τη δικαστική δαπάνη 200 ευρώ. Σύμφωνα με το γνωμοδοτικό σημείωμα του νομικού συμβούλου του Δήμου, οι αποφάσεις που εκδίδονται με τη διαδικασία των άρθρων 466-472 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (μικροδιαφορές), δηλαδή για απαιτήσεις έως του ποσού των 5.000 ευρώ, είναι ανέκκλητες, δηλαδή δεν χωρεί έφεση και επομένως είναι τελεσίδικες.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το