Τοπικά

Ποσό 12.800 ευρώ θα καταβάλει σε εταιρεία ο Δήμος Αλμυρού μετά από αγωγή

Συνολικό ποσό 12.800 ευρώ θα καταβάλει ο Δήμος Αλμυρού σε εταιρεία με απόφαση του Ειρηνοδικείου, μετά από την κατάθεση αγωγής σε βάρος του. Σχετική απόφαση έλαβε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή, εξειδικεύοντας παράλληλα και πίστωση 561 ευρώ για την πληρωμή των δικαστικών εξόδων της υπόθεσης.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, δήμαρχος Αλμυρού κ. Βαγ. Χατζηκυριάκος ενημέρωσε τα μέλη της σχετικά με την κοινοποίηση της απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλμυρού, για την καταβολή του προαναφερόμενου ποσού στην εταιρεία.
«Με την κρινόμενη αγωγή η ενάγουσα εταιρεία εκθέτει ότι στο πλαίσιο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, δυνάμει της αριθ. 25281/23-12-2015 σύμβασης έργου που καταρτίστηκε με τον Δήμο Αλμυρού, ανέλαβε την εκτέλεση του έργου της προμήθειας δύο περιπτέρων αντί της συνολικής αμοιβής των 12.800 ευρώ, το οποίο ποσό μέχρι σήμερα δεν έχει πληρωθεί».
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αλμυρού, «η υπόθεση αφορά στα δύο περίπτερα μετά την αποπεράτωση του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση της κεντρικής πλατείας της πόλης του Αλμυρού και των περιμετρικών της οδών, τα οποία δεν πληρώθηκαν από τον προϋπολογισμό του εν λόγω έργου διότι δεν προβλέπονταν στη μελέτη του έργου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορέσει ο Δήμος να τα πληρώσει μέχρι σήμερα».
Ο ίδιος εισηγήθηκε την πληρωμή της οφειλής και όπως προαναφέρθηκε η απόφαση για την καταβολή των 12.800 ευρώ ελήφθη ομόφωνα.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το