Οικονομία

Πώς θα πάρουν σύνταξη οι οφειλέτες των ταμείων – Οι 11 κατηγορίες

Εντεκα κατηγορίες υποψήφιων συνταξιούχων που είναι οφειλέτες θα ξεχρεώσουν µε παρακράτηση από τη σύνταξή τους σε έως 120 µηνιαίες δόσεις, ακόµη και αν έχουν ήδη υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης που εκκρεµεί. Το προνόµιο της 10ετούς αποπληρωµής κερδίζουν ακόµη και υποψήφιοι συνταξιούχοι που δεν κάνουν αίτηµα υπαγωγής στη νέα ρύθµιση, αρκεί να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης έως τις 30 Σεπτεµβρίου.

Επίσης, όσοι ασφαλισµένοι υπαχθούν στη ρύθµιση έως τις 30 Σεπτεµβρίου µπορούν να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης οποτεδήποτε, διατηρώντας το δικαίωµα αποπληρωµής σε έως 120 δόσεις µε µηνιαία παρακράτηση από τη σύνταξη. Μέσω του διπλού «κουρέµατος» οφειλών, λόγω επανυπολογισµού και διαγραφής κατά 85% των προσαυξήσεων, αναµένεται να «απεγκλωβιστούν» περίπου 80.000 ασφαλισµένοι οφειλέτες. Πάνω από 2.500 έχουν ήδη ενταχθεί στη ρύθµιση.

Πριν από τις 17 Μαΐου
Οσοι έχουν υποβάλει αίτηµα συνταξιοδότησης πριν από τις 17 Μαΐου, αλλά δεν έχουν λάβει κοινοποίηση οφειλής ή δεν έχει παρέλθει το προβλεπόµενο δίµηνο, µπορούν να διατηρήσουν ως ηµεροµηνία συνταξιοδότησης την αρχική αίτηση. Το ίδιο συµβαίνει και µε όσους λαµβάνουν προσωρινή σύνταξη.|
Αναλυτικά, σύµφωνα µε τη χθεσινή εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, αποσαφηνίζεται ότι, ακόµη και αν ο υποψήφιος συνταξιούχος δεν υποβάλει αίτηµα υπαγωγής στη νέα ρύθµιση οφειλών, δικαιούται το νέο σχήµα των 120 δόσεων, αρκεί να µην έχει εκδοθεί οριστική απόφαση και εφόσον πρόκειται για αίτηµα συνταξιοδότησης:

 1. Που θα υποβληθεί από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της νέας ρύθµισης, δηλαδή από τις 17 Μαΐου 2019 έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2019.
 2. Που υποβλήθηκε πριν από τις 17 Μαΐου, γνωστοποιήθηκε στους υποψήφιους συνταξιούχους η οφειλή, αλλά δεν έχει παρέλθει µέχρι τις 17 Μαΐου η προθεσµία των δύο µηνών για την εξόφλησή της.
 3. Που υποβλήθηκε πριν από τις 17 Μαΐου, γνωστοποιήθηκε η οφειλή, η οποία και εξοφλήθηκε εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας και δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.
 4. Που υποβλήθηκε πριν από τις 17 Μαΐου, δεν θα γνωστοποιηθεί οφειλή, δεδοµένου ότι αυτή µπορεί να παρακρατηθεί, και εκκρεµεί η έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης.
 5. Που υποβλήθηκε πριν από τις 17 Μαΐου και βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της συνταξιοδοτικής διαδικασίας. Παράλληλα ξεκαθαρίζεται πως τα πρόσωπα που µπορούν να υπαχθούν στη ρύθµιση οφειλών και µέσω αυτής να απεγκλωβιστούν ώστε να συνταξιοδοτηθούν είναι:
 6. Ασφαλισµένοι που θα υπαχθούν στη ρύθµιση έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2019 και θα υποβάλουν συνταξιοδοτικό αίτηµα ακόµη και µετά τις 30 Σεπτεµβρίου 2019.
 7. Ασφαλισµένοι των οποίων η αίτηση συνταξιοδότησης έχει απορριφθεί εφόσον υπαχθούν στη ρύθµιση έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2019 και υποβάλουν συνταξιοδοτικό αίτηµα ακόµη και µετά τις 30 Σεπτεµβρίου 2019.
 8. Ασφαλισµένοι για τους οποίους έως και τις 16 Μαΐου 2019 έχει παρέλθει η προβλεπόµενη δίµηνη προθεσµία για την εφάπαξ καταβολή του κατά περίπτωση προβλεπόµενου ποσού οφειλής και δεν έχει απορριφθεί το αίτηµα τους, εφόσον ανακαλέσουν την αίτηση, υπαχθούν στη ρύθµιση και υποβάλουν συνταξιοδοτικό αίτηµα ακόµη και µετά την 30ή Σεπτεµβρίου.
 9. Υποψήφιοι συνταξιούχοι που έχουν υποβάλει αίτηµα συνταξιοδότησης προγενέστερα στις 17 Μαΐου 2019, εφόσον δεν έχει κοινοποιηθεί οφειλή ή αν έχει κοινοποιηθεί δεν έχει παρέλθει η δίµηνη προθεσµία για την εφάπαξ καταβολή και υπαχθούν στη ρύθµιση έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2019. Η έναρξη καταβολής της σύνταξής τους προσδιορίζεται από την 1η του επόµενου µήνα της αίτησης συνταξιοδότησης.
 10. Συνταξιούχοι µε προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης εφόσον υπαχθούν στη ρύθµιση έως 30 Σεπτεµβρίου χωρίς µεταβολή της ηµεροµηνίας έναρξης της συνταξιοδότησής τους.
 11. Υποψήφιοι συνταξιούχοι, οι οποίοι κατέβαλαν το απαιτούµενο ποσό που δεν µπορούσε να παρακρατηθεί από τη σύνταξη και έως τις 17 Μαΐου δεν έχει εκδοθεί οριστική συνταξιοδοτική απόφαση.

Υπενθυµίζεται πως και οι ήδη συνταξιούχοι, οι οποίοι αποπληρώνουν οφειλές σε 40 δόσεις υπάγονται στις 120 δόσεις µε αυτόµατη µετάπτωση της ρύθµισής τους στο νέο σχήµα. Οσοι δεν επιθυµούν την επιµήκυνση της αποπληρωµής θα πρέπει να το δηλώσουν µε έγγραφη αίτησή τους στον ΕΦΚΑ. Σύµφωνα µε τη χθεσινή εγκύκλιο, οι µοναδικοί που δεν µπορούν να υπαχθούν στον επανυπολογισµό οφειλών είναι όσοι κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου των 120 δόσεων (στις 17 Μαΐου) ήταν ήδη συνταξιούχοι µε οριστική απόφαση συνταξιοδότησης. Προσοχή, όσοι κάνουν αίτηση συνταξιοδότησης από την 1η Οκτωβρίου 2019 και µετά και δεν έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση των 120 δόσεων θα αποπληρώσουν την οφειλή τους µε παρακράτηση από τη σύνταξή τους σε 60 δόσεις (αντί για 40 όπως ισχύει σήµερα). Η υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης επιτρέπεται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις ορίων ηλικίας – χρόνου ασφάλισης και η οφειλή ανέρχεται έως 20.000 ευρώ για τους προερχόµενους από ΟΑΕΕ, έως 15.000 ευρώ για πρ. ΕΤΑΑ και 6.000 ευρώ για τον πρ. ΟΓΑ ειδικά για όσους αγρότες ενταχθούν στην ρύθµιση και συµπληρώνουν τα 67 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2019. Το ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης είναι τα 50 ευρώ (30 ευρώ για τους αγρότες). Προσοχή, αν απορριφθεί η αίτηση συνταξιοδότησης, ο οφειλέτης πρέπει να αποπληρώσει εντός τριών µηνών το σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν στο διάστηµα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την επίδοση της απορριπτικής απόφασης.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το