Τοπικά

Πως θα γίνουν οι δύο νέοι κυκλικοί κόμβοι στο Βόλο

Με 2,3 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υποδομών, θα κατασκευαστούν από τον Δήμο Βόλου οι δύο νέοι κυκλικοί κόμβοι. Ο πρώτος θα κατασκευαστεί στο γήπεδο του Μαγνησιακού και ο δεύτερος στον κόμβο Αναύρου.
Οι μελέτες θα εγκριθούν στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βόλου και ποσό 1.960.000 ευρώ θα διατεθεί για το έργο στη συμβολή Αθηνών – Λαρίσης γιατί το έργο κρίνεται δύσκολο.

Ισόπεδος Κόµβος Λ. Αθηνών
– Λαρίσης – Λαµπράκη

Πρόκειται για έναν πολύ σηµαντικό κόµβο για την πόλη του Βόλου γιατί από αυτόν διέρχονται όλα τα οχήµατα που φεύγουν από Βόλο µε γενική κατεύθυνση προς Λάρισα και Αθήνα. Στον κόµβο αυτόν συµβάλλουν οι οδοί Λαµπράκη, Λ. Αθηνών, Λαρίσης και Αλαµάνας.
Ο σχεδιασµός του υφιστάµενου κόµβου είναι ιδιαίτερα προβληµατικός για τους παρακάτω λόγους: Η πρόσβαση της οδού Λαµπράκη γίνεται µε 3 λωρίδες κυκλοφορίας από τις οποίες η µία προορίζεται για την ευθεία κίνηση ενώ οι άλλες 2 προορίζονται για την αριστερή στροφή προς Λεωφ. Αθηνών.
Στις ώρες αιχµής οι δύο κινήσεις είναι εξίσου σηµαντικές µε αποτέλεσµα πολλές φορές οι κινούµενοι στην µεσαία λωρίδα της Γρ. Λαµπράκη να κινούνται προς Λαρίσης. Σ’ αυτό βέβαια συμβάλλουν τόσο ο σχεδιασµός της σηµατοδότησης όσο και η έλλειψη εµποδίου (διαπλατυσµένη νησίδα) στην ευθεία κίνηση. •Ακόµη και στην περίπτωση που οι δύο λωρίδες της Γρ. Λαµπράκη στρίβουν αριστερά προς Λ. Αθηνών, η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της παράνοµης στάθµευσης µπροστά από το υποκατάστηµα της τραπέζης που βρίσκεται στον κόµβο, και της παντελούς έλλειψης αστυνόµευσης.
Η πρόσβαση της οδού Λαρίσης στον ισόπδο κόμβο είναι αρκετά σύνθετη λόγω της δυνατότητας αριστερών & δεξιών στροφών σε συνδυασµό µε 2 λωρίδες για ευθεία κίνηση.
Οι συµβάλλουσες οδοί είναι ιδιαίτερα σηµαντικές κυκλοφοριακά (Λαµπράκη, Λαρίσης και Λ. Αθηνών). Ο σχεδιασµός του κυκλικού κόµβου στόχευσε : Στον ανασχεδιασµό του ∆ηµόσιου Χώρου µέσα από τον γεωµετρικό εξορθολογισµό των κινήσεων, την εξάλειψη της παράνοµης στάθµευσης και της ενοποίησης κοινόχρηστων χώρων.
-Τη διόρθωση του κακού σχεδιασµού του κόµβου
– Την αναβάθµιση της κυκλοφοριακής ικανότητας και του επιπέδου εξυπηρέτησης του κόµβου, αλλά και του τµήµατος της οδού Λαµπράκη έως τον κυκλικό κόµβο του ΚΤΕΛ.
Η έλλειψη χώρου για την ανάπτυξη του κόµβου απαιτεί την επέκταση της υφιστάµενης γέφυρας (πιθανόν κατασκευή ανεξάρτητης στενής γέφυρας) στα ανάντη του Κραυσίδωνα, η οποία θα πρέπει να µελετηθεί από εξειδικευµένους µηχανικούς. Στα κατάντη του Κραυσίδωνα θα απαιτηθεί µικρή επέκταση του πεζοδροµίου (πιθανώς µε µικρή επέκταση σε πρόβολο του υφιστάµενου πεζοδροµίου) ιδιαιτερότητα που έχει. Θα πρέπει να εκπονηθεί κυκλοφοριακή µελέτη στην ευρύτερη περιοχή γιατί η αναµενόµενη κυκλοφοριακή αναβάθµιση της περιοχής από τη διαµόρφωση του κυκλικού κόµβου εµποδίζεται σηµαντικά από την πολύ κακή διαµόρφωση και σηµατοδότηση του ισόπεδου κόμβου Λαρίσης και Νεαπόλεως.
Θα πρέπει να αντιµετωπιστεί συνολικά η κυκλοφορία στις οδούς Λαρίσης, Αλαµάνας Νεαπόλεως σε συνδυασµό µε τους ισόπεδους κόµβους.
Στον Άναυρο

Ο κόµβος χωροθετείται στον Ναυτικό Όµιλο Βόλου στην δυτική είσοδο της πόλης του Βόλου. Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση των συνθηκών σε αυτόν τον κόµβο που σχετίζονται µε την οδική ασφάλεια, τη γενικότερη λειτουργία και αποδοτικότητα της διασταύρωσης καθώς και την βελτίωση της αισθητικής του περιβάλλοντος χώρου.
Η οδός Σταδίου µελετάται για 85,0µ περίπου από τη θέση συµβολής της µε τον κυκλικό κόµβο. Στα πρώτα της µέτρα θα συναρµόζεται στην υφιστάµενη οδό, ενώ στη συνέχεια θα αποκλίνει ελαφρά από αυτή ώστε να έρθει µε τον κατά το δυνατό ιδανικότερο τρόπο την κυκλική πορεία. Κατασκευάζεται κεντρική νησίδα µε φύτευση, η οποία διακόπτεται για την τοποθέτηση διάβασης πεζών και συνεχίζει µετά µέχρι τον κυκλικό κόµβο. Η κατά µήκος κλίση της οδού από την αρχή της έως και την κατάληξη της στον κυκλικό κόµβο είναι καθοδική.
Η Ε.Ο. Βόλου – Αγριάς µελετάται για 80,0µ περίπου από τον δακτύλιο του κυκλικού κόµβου. Στα πρώτα µέτρα της συναρµόζεται στην υφιστάµενη οδό ενώ στη συνέχεια αποκλίνει ελαφρώς και περιορίζεται το πλάτος της µε σκοπό την βέλτιστη προσαρµογή της στον κυκλικό δακτύλιο του κόµβου και την ασφαλή είσοδο/έξοδο των οχηµάτων σε αυτόν. Η οδός Πολυμέρη µελετάται για περίπου 88,0µ από τον κυκλικό κόµβο. Αρχικά συναρµόζεται στην υφιστάµενη οδό ενώ στη συνέχεια µειώνεται το πλάτος του οδοστρώµατος και κατασκευάζεται κεντρική νησίδα διαχωρισµού των κινήσεων έως και τον κυκλικό δακτύλιο του κόµβου. Η νησίδα διακόπτεται από εγκατάσταση διάβασης πεζών, όµοια µε τις άλλες δύο οδούς που συµβάλλουν στον κυκλικό κόµβο.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το