Τοπικά

Πως θα διοργανωθεί το παζάρι στο Βόλο – Όλη η νέα κανονιστική απόφαση μετά το “στραπάτσο”

Παζάρι
Σύμφωνα με τη νέα κανονσιτική απόφαση για το παζάρι, που κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου, υπεύθυνος για την διοργάνωση της εμποροπανήγυρης θα είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα δώσει την πιο συμφέρουσα (χαμηλότερη) προσφορά για κατασκευή έκαστου περιπτέρου (μειοδότης) που θα προκύψει μετά την πρόσκληση που θα ανακοινώσει ο δήμος για εκδήλωση ενδιαφέροντος (με διαπραγμάτευση), ενώ ο Δήμος Βόλου θα προβεί στην κατανομή των θέσεων, στον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευής και στην συγγραφή των υποχρεώσεων που θα αποδεχθεί ο μειοδότης, στον καθορισμό των όρων συμμετοχής των εμπόρων, στην χορήγηση των σχετικών αδειών συμμετοχής των διαφόρων φυσικών ή νομικών προσώπων σε αυτήν, στην διενέργεια εκδηλώσεων στο χώρο της εμποροπανήγυρης.

Σε ιδιώτη
Υπεύθυνος για την διοργάνωση της εμποροπανήγυρης θα είναι αυτός που θα δώσει την πιο συμφέρουσα (χαμηλότερη) προσφορά για κατασκευή έκαστου περιπτέρου (μειοδότης).
Ο διοργανωτής θα πρέπει να είναι φυσικό, ή, νομικό πρόσωπο που να μπορεί νομίμως –πληρώντας την κείμενη νομοθεσία, φορολογικούς κανόνες κ.λ.π.- να αναλαμβάνει την διοργάνωση εμποροπανηγύρεων, διαθέτοντας την ανάλογη έναρξη επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ή εάν πρόκειται για Σωματείο να υπάρχει αναφορά σε άρθρα του καταστατικού του περί ανάληψης διοργανώσεων Εμποροπανηγύρεων κ.λ.π.
Μπορεί δε να είναι ο ίδιος κατασκευαστής, ή, να είναι μόνο νόμιμος διοργανωτής που να μπορεί όμως να αναθέτει νομίμως σε τρίτους, νόμιμους κατασκευαστές, και λοιπούς επαγγελματίες που θα απαιτηθούν, το κάθε επιμέρους τμήμα της διοργάνωσης, όπως την κατασκευή, τον ηλεκτροφωτισμό, τη φύλαξη, την διαφήμιση κ.λ.π. με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται κατωτέρω, για την δαπάνη των οποίων και την εν γένει πληρωμή των υλικών και της παροχής έργου αυτών, ή μόνο του μειοδότη, θα είναι υπεύθυνοι οι συμμετέχοντες έμποροι-εκθέτες στην εμποροπανήγυρη.
Το τελικό κόστος το οποίο αυτοί (οι έμποροι-εκθέτες μικροπωλητές) θα κληθούν να πληρώσουν απευθείας στον μειοδότη και θα υποχρεωθούν προς τούτο, αφού ο Δήμος δεσμεύεται ότι δεν θα τους χορηγεί άδεια συμμετοχής ώστε να εισέλθουν στο χώρο της εμποροπανήγυρης, αν δεν προσκομίζει έκαστος ενδιαφερόμενος βεβαίωση εξόφλησης του μειοδότη για τα κατασκευαστικά αλλά και βεβαίωση εξόφλησης των τελών χρήσης για τον Δήμο.
Μειοδότης θα είναι αυτός ο οποίος θα ΠΛΗΡΟΙ αρχικά όλες τις τυπικές προϋποθέσεις και θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή (μειοδότης) σε ευρώ ανά παράπηγμα, το οποίο ποσό θα είναι αυτό με το οποίο θα καλύπτεται όλη η δαπάνη της διοργάνωσης την οποία θα επιβαρυνθεί αυτός ο μειοδότης, και ΔΕΝ θα νομιμοποιείται ο τελευταίος να αναζητήσει άλλα χρηματικά ποσά από τους συμμετέχοντες εμπόρους –εκθέτες, αλλά μόνο το ποσό που θα κατακυρωθεί ως το χαμηλότερο και θα είναι αναγραμμένο στην προσφορά του.
Ο Δήμος θέτει ανώτατο όριο προσφορών ανά περίπτερο τα 370 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και μειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που θα δώσει την χαμηλότερη προσφορά.
Πόσα θα είναι τα περίπτερα
354 Περίπτερα διαστάσεων 3Χ3
9 Περίπτερα με ξεχωριστή τέντα διαστάσεων 3Χ9 (για τις ψησταριές)
Ηλεκτροδότηση 3 Κυλικείων
Περίπτερα για Παραγωγούς εκτός Δήμου Βόλου
Περίπτερα για παραγωγούς & συν. Φορείς Δήμου Βόλου
Στην περίπτωση που ΔΕΝ συμπληρωθούν όλες οι θέσεις δηλαδή και οι 363 θέσεις, τότε ο μειοδότης θα αναγκασθεί να καλύψει όλο το κόστος της διοργάνωσης ΜΟΝΟ με το ποσό που θα προκύπτει από τις συμπληρωθείσες θέσεις –περίπτερα (π.χ. 200 θέσεις συμπληρωμένες Χ το ποσό της προσφοράς του, που ως προαναφέρθηκε ΔΕΝ θα μπορεί να υπερβαίνει τα 370 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και ΠΛΕΟΝ αυτού θα υποχρεούται να καταβάλλει στο Δήμο εκ ιδίων του ποσό των 230 ευρώ για κάθε περίπτερο που ΔΕΝ διατέθηκε, ώστε ο Δήμος να μην ζημιωθεί από τέλη χρήσης του χώρου που δεν θα εισπράξει λόγω μη συμμετοχής των εμπόρων-συμμετεχόντων, γεγονός που ενδεχομένως θα οφείλεται σε μη καλή διαφήμιση της εμποροπανήγυρης που είναι υποχρέωση του μειοδότη .
Ο μειοδότης δε, θα πληρωθεί απευθείας από τους εμπόρους και αυτός θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποπληρωμή του από έκαστο συμμετέχοντα σε χώρο που θα τους παραχωρήσει και θα κατανείμει ο Δήμος.
Ο δήμος ΚΑΜΙΑ υποχρέωση θα φέρει πληρωμής, ή αποζημίωσης, αστικής ευθύνης κ.λ.π. του μειοδότη, ή και των κατασκευαστών που αυτός θα επιλέξει.
Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος θα έχει ΜΟΝΟ απαίτηση η διοργάνωση-κατασκευή να είναι ΑΠΟΛΥΤΑ σύμφωνη με τους κατωτέρω όρους και υποχρεώσεις και την Τεχνική –Περιγραφή της όλης κατασκευής και ΚΑΜΙΑ οικονομική υποχρέωση, ή, επιβάρυνση δεν θα φέρει ο Δήμος έναντι όποιου επαγγελματία συμμετάσχει στην κατασκευή, την ηλεκτρολογική εγκατάσταση, στην φύλαξη, τον καθαρισμό κ.λ.π. του ΟΛΟΥ χώρου που θα διοργανωθεί η εμποροπανήγυρη.
Αν μειοδότης ΔΕΝ είναι ο ίδιος κατασκευαστής, εργολάβος κ.λ.π., τότε θα υποχρεούται να συμβληθεί νομίμως-πληρώντας όλη την κείμενη νομοθεσία, φορολογικούς κανόνες κ.λ.π με όποιον επαγγελματία/ες αυτός επιλέξει, όπως κατασκευαστές εν γένει, οικοδόμους, ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, διαφημιστές, κ.ο.κ, οι οποίοι θα αναλάβουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ΚΑΙ τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, την κατασκευή των περιπτέρων ώστε να είναι λειτουργικά, ασφαλή και ακίνδυνα για τους εμπόρους-αδειούχους αλλά και τους επισκέπτες της εμποροπανήγυρης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τα κυλικεία, οι ψησταριές, οι θέσεις λουκουμάδων, χαλβάδων, ξηρών καρπών και ζαχαρωτών, που θα συμμετάσχουν στην εμποροπανήγυρη υπάγονται στην κατηγορία «επιχείρηση μαζικής εστίασης – επιχείρηση παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε προσωρινό χώρο».

Για τη λειτουργία κυλικείων – λουκουμάδων, χαλβάδων και ψησταριών ορίζονται τα εξής:
Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για την κάθε δραστηριότητα είναι μεγαλύτερος του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση από την επιτροπή εμποροπανήγυρης σε ημερομηνία που θα καθορίσει η ίδια
β. Η συμμετοχή γίνεται με σειρά προτεραιότητας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

Ειδικά για την λειτουργία του Λούνα Παρκ, ορίζονται τα εξής:
α. Καθορίζεται ο χώρος που βρίσκεται ανατολικά των περιπτέρων και όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Δήμου, ως χώρος για την εγκατάσταση Λούνα Παρκ. Η εκμίσθωση του χώρου γίνεται μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό και σε ημερομηνία που γνωστοποιείται μέσω του τοπικού τύπου και της ιστοσελίδας του Δήμου Βόλου, στο Δημοτικό κατάστημα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμών του Δήμου και με ειδικότερους όρους που θα ανακοινωθούν με σχετική προκήρυξη. Οι προσφερόμενες τιμές πέραν της τιμής εκκίνησης δεν μπορούν να είναι μικρότερες των € 40.000,00.
β. Ο ανάδοχος πλειοδότης υποχρεούται, αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να καταβάλει στο ταμείο του Δήμου το ήμισυ της τελικής κατακυρωτικής τιμής και το υπόλοιπο την τελευταία εργάσιμη μέρα πριν από την έναρξη της εμποροπανήγυρης.
γ. Η χρήση του χώρου αυτού, ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για εγκατάσταση μονάδων ψυχαγωγικών μέσων (Λούνα Παρκ), περιέχει μηχανικά μέσα ψυχαγωγίας, όπως συγκρουόμενα αυτοκίνητα, σιδηροδρόμους, ρόδα, αιώρες, σκοπευτήρια, θεάματα κ.ά. συναφή προς αυτή την μορφή ψυχαγωγίας είδη. Στον ίδιο χώρο επιτρέπεται η
– Η τοποθέτηση τυχερών παιχνιδιών (βελάκια).
– Η πώληση οποιονδήποτε παιχνιδιών, ψιλικών και γενικά ειδών εμπορικής χρήσης-κατανάλωσης.
– Γενικά, οτιδήποτε έχει σχέση με Λούνα Παρκ.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος, ποινικά και αστικά έναντι του προσωπικού που θα απασχολεί στις εγκαταστάσεις του Λούνα Παρκ, των πελατών που θα χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του, των περαστικών εκ του χώρου των εγκαταστάσεών του και παντός τρίτου για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί στις εγκαταστάσεις του ή εξαιτίας των εγκαταστάσεών του, οπουδήποτε, καθ’ όλη την διάρκεια της εμποροπανήγυρης καθώς και κατά τον χρόνο εγκατάστασης και απεγκατάστασης των διαφόρων μερών, έργων και εν γένει τεχνικών εγκαταστάσεών του. Σε περίπτωση ατυχήματος υπεύθυνοι για την καταβολή αποζημιώσεων είναι οι οριζόμενοι από την κείμενη νομοθεσία, καθότι αυτοί έχουν ειδική άδεια λειτουργίας ψυχαγωγικής δραστηριότητας με δικό τους μηχανολογικό, ηλεκτρολογικό και άλλο εξοπλισμό.
Ο Δήμος Βόλου διατηρεί το δικαίωμα επίβλεψης της εγκατάστασης και λειτουργίας του Λούνα – Παρκ στον προβλεπόμενο χώρο που χορηγήθηκε η άδεια τοποθέτησης του.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το