Τοπικά

Πως στήθηκε το σκάνδαλο του Μουσείου της Πόλης “Θ”  

μουσείο πόλης2

Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι αυτό του Μουσείου της Πόλης. Η ανακατασκευή μιας παλαιάς αποθήκης και η μετατροπή της σε Μουσείο έχει κοστίσει 2,6 εκατομμύρια ευρώ και έρευνα οικονομικών επιθεωρητών, μετά από ρεπορτάζ της «Θ», ξεδίπλωσε όλη τη «βεντάλια» του σκανδάλου. Ανύπαρκτες εταιρείες, εικονικά τιμολόγια και διόγκωση δαπανών, συνθέτουν το «παζλ» των χρημάτων που κατέβαλαν οι πολίτες, σύμφωνα με το πόρισμα «φωτιά». Οι αποκαλύψεις για τις «δουλειές» που στήθηκαν είναι φοβερές, ενώ στο Βόλο έχουν κληθεί και Επιθεωρητές Δημοσίων Έργων, για ένα έργο με υπέρβαση 66,75%.

Στις 15 Ιανουαρίου του 2011 η «Θ» δημοσίευσε αναλυτικό αποκλειστικό ρεπορτάζ για το Μουσείο «μαύρη τρύπα», μετά τις δηλώσεις πρώην ταμία του δήμου Βόλου, ότι ο κατασκευαστής του έργου δεν δικαιούται να διεκδικεί ούτε ευρώ από τον Δήμο, μιας και έχει πληρωθεί στο ακέραιο, με ποσά που προκάλεσαν έλλειμμα περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ στα Νομικά Πρόσωπα του πρώην δήμου Βόλου. Αμέσως διατάχθηκε προκαταρκτική από την εισαγγελία και ο τ. δήμαρχος Π. Σκοτινιώτης, που μόλις είχε αναλάβει, έθεσε όλα τα στοιχεία του έργου υπόψη των οικονομικών επιθεωρητών που ορίστηκαν.

Οι επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών διαπίστωσαν, σύμφωνα με το πόρισμα που κατέθεσαν, ότι η «Κατασκευαστική Κοινοπραξία Βασιλειάδης Δημοσθένης ΑΤΕ –ΑΡΑΜΠΑΤΖΉΣ Β-ΔΑΜΙΑΝΊΔΗΣ Κ.ΕΔΕ», έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της για εργασίες που φέρονται να εκτελέστηκαν από υπεργολάβους συνολικής αξίας 514.080 ευρώ. Τιμολόγια όμως που σύμφωνα με το πόρισμα σκόπιμα δεν συμπεριέλαβε στις συγκεντρωτικές δηλώσεις μαζί με τα υπόλοιπα τιμολόγια που έλαβε. Και αυτό γιατί τα χρήματα δεν δηλώθηκαν από τους αντίστοιχους υπεργολάβους. Αναλυτικά στο πόρισμα παρουσιάζεται όλη η διαδρομή των εικονικών τιμολογίων, που όπως επισημαίνουν οι επιθεωρητές δεν μπορούν να αποτελούν κόστος του Μουσείου της Πόλης.

Στο πόρισμα αναφέρεται ότι διαπιστώθηκε υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης για το έργο ύψους 1.073.641,41 ευρώ και σε ποσοστό 66,75%. Έναντι της αρχικής σύμβασης ύψους 1,6 εκατομμυρίων ευρώ, το κόστος τελικά ανήλθε σε 2,3 εκατομμύρια ευρώ.

«Σύμφωνα με τους οικονομικούς επιθεωρητές δεν έχει γίνει κανένας έλεγχος των επιμετρήσεων και των πιστοποιήσεων του έργου.

Όπως αναφέρει το πόρισμα, ο δήμος επιβαρύνθηκε επί πλέον με το ποσό του 1.593.450 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί δηλαδή όση περίπου και η αρχική προϋπολογισθείσα αξία στη σύμβαση του έργου (1.608.514 ευρώ).

Από τις δημοτικές υπηρεσίες έχουν εκδοθεί συνολικά 17 εντολές πληρωμής συνολικής αξίας 2.648.092 ευρώ.

Έχουν τιμολογηθεί από την ανάδοχο κοινοπραξία και έχουν εξοφληθεί από τον δήμο μόνο οι εντολές πληρωμής που αντιστοιχούν σε 7 γραμμάτια συνολικής αξίας 1. 648.693 ευρώ. Εκκρεμεί η τιμολόγηση και η εξόφληση για τις εντολές πληρωμής συνολικής αξίας 999.458 ευρώ. Ο δήμος Βόλου δεν έχει προχωρήσει στην εξόφληση του ποσού, έχει προχωρήσει σε δύο αγωγές ενώπιον του διοικητικού εφετείου Λάρισας, εναντίον της κατασκευάστριας εταιρείας, των μελών της και του εργολάβου Θ. Βασιλειάδη, ισχυριζόμενος ότι το ποσό αυτό έχει ήδη προεισπραχθεί από τον ανάδοχο και ότι καταβλήθηκε από τον πρώην ταμία του δήμου Βόλου.

Ανάδοχος του έργου είναι η ΚΞ Δημοσθένης ΑΤΕ-Αραμπατζής Β- Δαμιανίδης Κ.ΕΔΕ, που ανήκει στη ΔΟΥ Αλεξάνδρειας, η οποία σύμφωνα με το πόρισμα, κατά παράβαση του Νόμου, χωρίς γνωστοποίηση και χωρίς έγκριση από το Δήμο Βόλου, ίδρυσε νέα Κοινοπραξία με τον ίδιο σκοπό στη Θεσσαλονίκη, την «Βασιλειάδης Δημοσθένης ΑΤΕ-Αραμπατζής Β-Δαμιανίδης Κ ΕΔΕ”, αναθέτοντάς σε αυτή την κατασκευή του έργου. Η ανάθεση του έργου αυτού σε άλλη κατασκευαστική κοινοπραξία, χωρίς τη σχετική γνωστοποίηση στον κύριο του έργου, στέρησε τον δήμο Βόλου πέραν τον άλλων, να εξακριβώσει εάν η κοινοπραξία αυτή είχε άδειες, τα προσόντα και γενικά όλα τα εχέγγυα που ορίζει η κείμενη νομοθεσία για να κατασκευάσει με ασφάλεια το έργο. Το έργο μπορεί να έχει ολοκληρωθεί πλην όμως η τεχνική υπηρεσία του δήμου αγνοεί παντελώς ποιος το κατασκεύασε», αναφέρει χαρακτηριστικά το πόρισμα.

MOUSEIO2

Και συνεχίζει το πόρισμα για το πρόσωπο που εμφανιζόταν ως κατασκευαστής του Μουσείου: «Στο Νόμο ορίζεται ότι η ανάδοχος Κοινοπραξία του έργου, πρέπει να διατηρεί ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 70% στην κατασκευαστική. Στην προκειμένη περίπτωση κατά παράβαση του Νόμου η ανάδοχος συμμετέχει με το ελάχιστο ποσοστό 10% και ο Θ. Βασιλειάδης με ποσοστό 90%. Επίσης στο καταστατικό της Κοινοπραξίας ορίζεται ότι όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση βαρύνουν αποκλειστικά τον Θ. Βασιλειάδη, ενώ η ανάδοχος κοινοπραξία δεν επιβαρύνεται με καμία απολύτως δαπάνη, δηλαδή δαπάνες μισθωμάτων, προσωπικού, εξοπλισμού, αμοιβές προσωπικού.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο Θ. Βασιλειάδης μπορεί να μην ήταν μέλος της αναδόχου Κοινοπραξίας, αλλά ορίστηκε αντίκλητος της αναδόχου και στη συνέχεια με πληρεξούσιο από συμβολαιογραφείο της Αλεξάνδρειας, ως εκπρόσωπός της και ως αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατασκευή του έργου.

Μετά από μεγάλη καθυστέρηση στην κατασκευή του έργου έγινε απένταξη από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, στις 3-5-2010, αλλά το ποσό που εισέπραξε ο δήμος Βόλου δεν έχει καταλογιστεί και δεν υπάρχει καμία εντολή για την επιστροφή του, από την διαχειριστική αρχή.

Πλαστά και εικονικά

τιμολόγια 408.170 ευρώ

Στην έκθεσή τους αναφέρουν: «Από τη σύγκριση του κόστους που πιστοποιήθηκε μέχρι τις 31/12/2011 για το έργο, σε σχέση με τις εντολές πληρωμής ποσού 2.317.577 ευρώ, σε σχέση με το ποσό των 1.690.748 ευρώ του κόστους που καταχωρήθηκε στα βιβλία για το ίδιο χρονικό διάστημα προκύπτει διαφορά ποσού 627.006 ευρώ. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ένα σημαντικού μεγέθους κόστος που έχει πιστοποιηθεί στο έργο ότι έχει εκτελεστεί, αλλά δεν αντιστοιχίζεται με το κόστος που προκύπτει στα βιβλία του κατασκευαστή και το οποίο πρέπει να αιτιολογηθεί, ακόμη και στην περίπτωση που αφαιρεθεί και το εργολαβικό κέρδος. Δηλώθηκε καθαρό εργολαβικό κέρδος στις δηλώσεις εισοδήματος 21.072,09 ευρώ.

Σύμφωνα με έκθεση του ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας στις 28-3-2014 τα φορολογικά στοιχεία που φέρεται ότι εξέδωσε η υπεργολάβος εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΚ. ΖΑΜΠΑ και ΣΙΑ ΕΕ» στην ανάδοχο Κοινοπραξία με έδρα της Αλεξάνδρεια, για τεχνικά έργα στο (υπό έλεγχο) έργο, ουδέποτε εκτελέστηκαν, αφού τα τιμολόγια βρέθηκαν εικονικά και πλαστά στο σύνολό τους, συνολικής αξίας 408.170 ευρώ», αναφέρει το πόρισμα και επισυνάπτεται και αναλυτικός πίνακας με τα πλαστά τιμολόγια.

Και συνεχίζει το πόρισμα: «Επίσης στην υπεργολάβο ΑΙΚ. Ζαμπά διενεργείται και τακτικός έλεγχος από την ΔΟΥ Πολυγύρου, ο οποίος είναι σε εξέλιξη, αλλά δεν προσκομίστηκαν τα βιβλία και τα στοιχεία, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει γιατί έχει διαβιβάσει δελτία πληροφοριών σε πολλές ΔΟΥ της χώρας αφού φέρεται να έχει εκδώσει για τα έτη 2002-2010 τιμολόγια ύψους 5.322.894,01 ευρώ, ενώ για το ίδιο χρονικό διάστημα οι αγορές της ήταν 80.564.08 ευρώ. Επισημαίνουμε ότι τα παραπάνω τιμολόγια η κατασκευαστική κοινοπραξία (του Μουσείου) αφού τα καταχώρισε στα βιβλία της, σκόπιμα δεν τα ανάγραψε στη συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων μαζί με τα υπόλοιπα, αφού γνώριζε ότι η ΑΙΚ. ΖΑΜΠΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ δεν θα υπέβαλλε την αντίστοιχη δήλωση και δεν θα γινόταν ουδέποτε διασταύρωση».

Εντοπίστηκε και εταιρεία «φάντασμα»

Η Κοινοπραξία που είχε αναλάβει το Μουσείο συνεργάστηκε σε κάποια έργα και μια εταιρεία HLCOΑΕ. «Τα φορολογικά στοιχεία που φέρεται να εξέδωσε η υπεργολάβος HLCO ΑΕ στην κατασκευαστική κοινοπραξία για τεχνικά έργα, ουδέποτε εκτελέστηκαν, γιατί φέρεται να εκτελέστηκαν από ανύπαρκτη εταιρεία. Τα τιμολόγια κατά τον χρόνο έκδοσής τους είναι εικονικά κατά το Νόμο αφού αποδείχθηκε ότι η εταιρεία είχε διακόψει τις εργασίες της από τον Ιανουάριο του 2006 και φέρεται να εκτελεί έργα στο Βόλο το 2009, αξίας 105.910.000 ευρώ.

Επισημαίνουμε αναφέρουν οι επιθεωρητές ότι τα παραπάνω τιμολόγια η κατασκευαστική κοινοπραξία αφού τα καταχώρισε στα βιβλία της , σκόπιμα δεν τα ανέγραψε στη συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων μαζί με τα υπόλοιπα, αφού γνώριζε ότι η HLCO ΑΕ, δεν υπέβαλλε δήλωση και δεν θα γινόταν ποτέ διασταύρωση.

Διαπιστώθηκε από την έρευνα ότι στις 31/12/2005 τέθηκε η HLCO ΑΕ σε εκκαθάριση, με πέρας της διαδικασίας την 8/11/2006 και υπέβαλλε δήλωση διακοπής εργασιών. Κατά συνέπεια ήταν αδύνατον να φέρεται να εκτελεί τεχνικά έργα στο Μουσείο του Βόλου και να εκδίδει φορολογικά στοιχεία στο έτος 2009, δηλαδή μετά από 4 χρόνια εκκαθάρισης και τρία χρόνια διακοπής εργασιών».

Οι οικονομικοί επιθεωρητές έλεγξαν τα φορολογικά στοιχεία που φέρεται ότι εξέδωσε η υπεργολάβος εταιρεία «ΑΛ. ΠΕΡΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», αξίας 374.639,12 ευρώ.

«Διαπιστώθηκε ότι και στην περίπτωση αυτή η εξόφληση έγινε με μετρητά, και στη χρήση 2010. Ενώ οι συμβαλλόμενοι είχαν την υποχρέωση να δηλώσουν τιμολόγια συνολικής αξίας 392.020 ευρώ, δηλώθηκαν και από τα δύο μέρη τιμολόγια μόνο 6.274.00 ευρώ.

Επισημαίνουμε αναφέρουν οι επιθεωρητές «ότι τα παραπάνω τιμολόγια η κατασκευαστική κοινοπραξία αφού τα καταχώρισε στα βιβλία της, σκόπιμα δεν τα ανέγραψε στη συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων μαζί με τα υπόλοιπα, αφού γνώριζε ότι η ΑΛ. ΠΕΡΙΔΗΣ ΕΠΕ θα υπέβαλλε την αντίστοιχη δήλωση με τα ίδια ποσά και δεν θα γινόταν αντιληπτό στη διασταύρωση . Τα φορολογικά στοιχεία που φέρεται να εξέδωσε η υπεργολάβος ΑΛ. ΠΕΡΙΔΗΣ ΕΠΕ για τεχνικά έργα στο Μουσείο, ήταν αξίας 251.280,40 ευρώ».

Οι επιθεωρητές τονίζουν ότι εντοπίστηκε και εταιρεία «ΠΕΡΙΔΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε η οποία ήταν ενεργή επιχείρηση από τον Ιανουάριο του 2007 έως τον Δεκέμβριο του 2008. Τα τιμολόγια που εξέδωσε για το Μουσείο βρέθηκαν καταχωρημένα στα βιβλία της, αλλά για τις χρήσεις 2007 και 2008 δεν υπέβαλλε δηλώσεις ΦΠΑ καθώς και δηλώσεις εισοδήματος. Τα ελεγχόμενα τιμολόγια στη χρήση 2007 δηλώθηκαν τόσο από την ίδια την εταιρεία όσο και από την Κοινοπραξία του Μουσείου, στη χρήση όμως του 2008 δηλώθηκαν μόνο από την Κοινοπραξία. Τα οφειλόμενα ποσά φπα καταλογίστηκαν από την αρμόδια ΔΟΥ. Επίσης από τη ΔΟΥ καταλογίστηκαν για τις χρήσεις 2003-2007 σημαντικού μεγέθους πρόστιμα για ΦΠΑ και παραβάσεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων, συνολικής αξίας 4,5 εκατομμυρίων ευρώ για εικονικά τιμολόγια. Επίσης χρήζει διερεύνησης η ασυμφωνία του συμφωνητικού με τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία, τα οποία εκδόθηκαν υπερτιμημένα με το ποσό των 94.360 ευρώ. Για τις δύο παραπάνω εταιρείες με έδρα το Βόλο και με βασικό εταίρο τον Αλέξανδρο Περίδη, εκκρεμεί η πληροφοριακή έκθεση από τη ΔΟΥ Βόλου».

Πως φτάσαμε ως εδώ

Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2005 από το δημοτικό συμβούλιο, με προϋπολογισμό 1,6 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ξεπέρασε τα 2,6 εκατομμύρια, με τον εργολάβο να διεκδικεί ακόμα 600.000 ευρώ.

Οι ελεγκτές προτείνουν να γίνει έλεγχος στο κτίριο για να διαπιστωθεί εάν ήταν αναγκαίες οι εργασίες που εγκρίθηκαν και από την τεχνική υπηρεσία και ζητούν έλεγχο από επιθεωρητές δημοσίων έργων, οι οποίοι έχουν αναλάβει ήδη δράση.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το