Τοπικά

Πως διαμορφώνονται οι πλειοψηφίες στον Αλμυρό, ποιοι εκλέγονται στα τοπικά συμβούλια

Α) Συνδυασμός υποψήφιου δημάρχου ΕΣΕΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, με το όνομα «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ».
Β) Συνδυασμός υποψήφιου δημάρχου ΤΣΟΓΚΑ ΣΑΒΒΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με το όνομα «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ».
Γ) Συνδυασμός υποψήφιου δημάρχου ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, με το όνομα «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ».
Δ) Συνδυασμός υποψήφιας δημάρχου ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, με το όνομα «ΖΩΗ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ».
Επίσης, οι υποψήφιοι συνδυασμοί συμβούλων κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων του ίδιου Δήμου, που ανακηρύχθηκαν με την ως άνω απόφαση αυτού του Δικαστηρίου, είναι οι εξής:
Ι. Κοινότητα Αλμυρού
Α) Συνδυασμός με το όνομα «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ».
B) Συνδυασμός με το όνομα «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ».
Γ) Συνδυασμός με το όνομα «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ».
Δ) Συνδυασμός με το όνομα «ΖΩΗ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ».

ΙΙ. Κοινότητα Ευξεινουπόλεως
Α) Συνδυασμός με το όνομα «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ».
Β) Συνδυασμός με το όνομα «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ».
Γ) Συνδυασμός με το όνομα «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ».

ΙΙΙ. Κοινότητα Κροκίου
Α) Συνδυασμός με το όνομα «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΡΟΚΙΟΥ».
Β) Συνδυασμός με το όνομα «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ».

IV. Κοινότητα Πλατάνου
Α) Συνδυασμός με το όνομα «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ».
Β) Συνδυασμός με το όνομα «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ».

V. Κοινότητα Ανάβρας
Α) Συνδυασμός με το όνομα «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ».
Β) Συνδυασμός με το όνομα «ΑΝΑΒΡΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ».

VΙ. Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων
Συνδυασμός με το όνομα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».

VΙΙ. Κοινότητα Αχιλλείου
Α) Συνδυασμός με το όνομα «ΑΧΙΛΛΕΙΟ – ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΠΡΟΣΤΑ».
Β) Συνδυασμός με το όνομα «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ».
Γ) Συνδυασμός με το όνομα «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ».

VΙΙΙ. Κοινότητα Πτελεού
Α) Συνδυασμός με το όνομα «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Πτελεού.
Β) Συνδυασμός με το όνομα «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ».

ΙΧ. Κοινότητα Σούρπης
Α) Συνδυασμός με το όνομα «Ανεξάρτητοι Δημότες Κοινότητας Σούρπης».
Β) Συνδυασμός με το όνομα «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ».
Γ) Συνδυασμός με το όνομα «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ».

Χ. Κοινότητα Αμαλιαπόλεως
Α) Συνδυασμός με το όνομα «Πρωτοβουλία Ευθύνης για τη ζωή στη Μιτζέλα».
B) Συνδυασμός με το όνομα «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ».

ΧΙ. Κοινότητα Βρυναίνης
Α) Συνδυασμός με το όνομα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ».
Β) Συνδυασμός με το όνομα «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ».
Επίσης, οι υποψήφιοι πρόεδροι κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό κάτω των τριακοσίων (300) κατοίκων του ίδιου Δήμου, που ανακηρύχθηκαν με την ως άνω απόφαση αυτού του Δικαστηρίου, είναι οι εξής:

Ι. Κοινότητα Ανθοτόπου
Α) ΘΕΟΔΩΡΟΥ Αντώνιος του Δημητρίου
Β) ΚΕΚΟΣ Ευάγγελος του Κωνσταντίνου
Γ) ΚΩΤΟΥΛΑΣ Λεωνίδας του Ιωάννη
Δ) ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Γεώργιος του Κωνσταντίνου

ΙΙ. Κοινότητα Κοκκωτών
Α) ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ Ευάγγελος του Γεωργίου
Β) ΣΙΑΝΟΣ Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου
Γ) ΣΙΑΝΟΣ Κωνσταντίνος του Αθανασίου

ΙΙΙ. Κοινότητα Κωφών
Α) ΒΑΡΣΟΣ Κωνσταντίνος του Στεργίου
Β) ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ Σταύρος του Κωνσταντίνου
Γ) ΜΑΜΟΥΡΑΣ Ανδρέας του Αποστόλου
Δ) ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ Ιωάννης του Γεωργίου

IV. Κοινότητα Φυλακής
Α)ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Κωνσταντίνος του Δημητρίου
Β) ΝΤΙΝΟΥ Χριστίνα του Ελευθερίου
Γ) ΠΛΑΚΙΔΑΣ Ηλίας του Δημητρίου
Δ) ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννου

V. Κοινότητα Αγίας Τριάδος
Α) ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗΣ Νικόλαος του Γεωργίου
Β) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γρηγόριος του Θεμιστοκλή

VI. Κοινότητα Αγίου Ιωάννου
Α) ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Ευάγγελος του Κωνσταντίνου

VII. Κοινότητα Δρυμώνος
Α) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος του Κωνσταντίνου
Β) ΠΑΝΤΑΖΗΣ Πανταζής του Κωνσταντίνου
Γ) ΤΣΙΠΕΡΛΗΣ Κωνσταντίνος του Αποστόλου

Από το οικείο πρακτικό που συντάχθηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών και το αποδεικτικό τοιχοκόλλησης αυτού έξω από το δικαστικό κατάστημα, προκύπτει ότι τα πρακτικά της εκλογής της 26ης Μαΐου 2019 του παραπάνω δήμου μαζί με τους αντίστοιχους πίνακες των αποτελεσμάτων εκτέθηκαν επί (5) πέντε ημέρες στο κατάστημα του Πρωτοδικείου, σύμφωνα με τις προμνησθείσες διατάξεις. Συντρέχει, επομένως, νόμιμη περίπτωση, το Δικαστήριο να επικυρώσει το αποτέλεσμα των πιο πάνω εκλογών στο Δήμο αυτό και να ανακηρύξει τους επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, το δήμαρχο, καθώς και τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.
Από τους ανωτέρω πίνακες των αποτελεσμάτων της εκλογής της 26ης Μαΐου 2019 προκύπτει ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στον παραπάνω Δήμο είναι 19.372, από αυτούς ψήφισαν 12.921, βρέθηκαν 403 άκυρα ψηφοδέλτια και 126 λευκά ψηφοδέλτια (σύνολο άκυρων και λευκών: 529), τα έγκυρα ψηφοδέλτια κατά την ως άνω ψηφοφορία ανήλθαν σε 12.392. Καθένας από τους προαναφερόμενους τέσσερις (4) συνδυασμούς, που έλαβαν μέρος στην εκλογή, έλαβε τις εξής ψήφους:

Α) Ο Συνδυασμός με το όνομα «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 4.727 ψήφους, ήτοι ποσοστό 38,15%.
Β) Ο Συνδυασμός υποψήφιου με το όνομα «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» 4.489 ψήφους, ήτοι ποσοστό 36,22%.
Γ) Ο Συνδυασμός με το όνομα «ΖΩΗ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» 2.454 ψήφους, ήτοι ποσοστό 19,80%.
Δ) Ο Συνδυασμός με το όνομα «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ» 722 ψήφους, ήτοι ποσοστό 5,83%.

Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν στην εκλογή της 26ης Μαΐου 2019 σε όλα τα εκλογικά τμήματα του Δήμου αθροιστικά όλοι οι συνδυασμοί, τα οποία ανήλθαν σε 12.392, δια του αριθμού των εδρών, προσαυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος (άρθρο 32 παρ. 2 εδ. α’ Ν. 3852/2010), το οποίο εν προκειμένω ισούται με τον αριθμό (12.392 : 27= 458 + 1=) 459. Ακολούθως, ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης (άρθρο 32 παρ. 2 εδ. β’ Ν. 3852/2010). Ειδικότερα: Α) Ο Συνδυασμός «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» λαμβάνει (4.727 : 459=) 10 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού μείον το γινόμενο του εκλογικού μέτρου επί τις έδρες που έλαβε, ήτοι 4.727 – (459 Χ 10 =)] 137 ψήφων, Β) Ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ» λαμβάνει (722 : 459=) 1 έδρα με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού μείον το γινόμενο του εκλογικού μέτρου επί τις έδρες που έλαβε, ήτοι 722 – (459 Χ 1 =)] 263 ψήφων, Γ) Ο Συνδυασμός «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» λαμβάνει (4.489 : 459=) 9 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού μείον το γινόμενο του εκλογικού μέτρου επί τις έδρες που έλαβε, ήτοι 4.489 – (459 Χ 9 =)] 358 ψήφων και Δ) Ο Συνδυασμός «ΖΩΗ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» λαμβάνει (2.454 : 459=) 5 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού μείον το γινόμενο του εκλογικού μέτρου επί τις έδρες που έλαβε, ήτοι 2.454 – (459 Χ 5 =)] 159 ψήφων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω και δεδομένου ότι το δημοτικό συμβούλιο του ως άνω Δήμου αποτελείται από 27 μέλη, με τη διαδικασία δε αυτή διανεμήθηκαν 25 από τις 27 έδρες, οι έδρες που καταλαμβάνουν οι ως άνω συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι αδιάθετες έδρες κατανέμονται ανά μία με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα των συνδυασμών και ειδικότερα:
Α) Ο συνδυασμός «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ», με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 358 ψήφων, λαμβάνει μία (1) έδρα και
Β) Ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ», με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 263 ψήφων, λαμβάνει μία (1) έδρα.
Συνακόλουθα, η κατανομή των είκοσι επτά (27) εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμυρού έχει ως εξής:
Α) Ο συνδυασμός «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» καταλαμβάνει (10 + 0) 10 έδρες.
Β) Ο συνδυασμός «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» καταλαμβάνει (9 + 1) 10 έδρες.
Γ) Ο συνδυασμός «ΖΩΗ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» καταλαμβάνει (5 + 0) 5 έδρες.
Δ) Ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ» καταλαμβάνει (1 + 1) 2 έδρες.
Με βάση τα αποτελέσματα αυτά προκύπτει ότι κανένας συνδυασμός δεν πλειοψήφησε με ποσοστό ανώτερο του πενήντα τοις εκατό (50% συν 1 ψήφο) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων με αποτέλεσμα την επανάληψη της ψηφοφορίας στις 02-06-2019 μεταξύ των συνδυασμών «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» και «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, προκειμένου να αναδειχθεί ο επιτυχών συνδυασμός.
Από τους πίνακες των αποτελεσμάτων της εκλογής της 2ας Ιουνίου 2019, που διεξήχθη μεταξύ των ως άνω δύο συνδυασμών που είχαν πλειοψηφήσει κατά την εκλογή της 26ης Μαΐου 2019, προκύπτει ότι από τους ως άνω εγγεγραμμένους ψηφοφόρους του παραπάνω Δήμου ψήφισαν 10.948, βρέθηκαν 149 άκυρα ψηφοδέλτια και 178 λευκά ψηφοδέλτια (σύνολο άκυρων και λευκών: 327), τα έγκυρα ψηφοδέλτια κατά την ως άνω ψηφοφορία ανήλθαν σε 10.621 και καθένας τους προαναφερόμενους δύο (2) συνδυασμούς, που έλαβαν μέρος στην εκλογή, έλαβε τις εξής ψήφους:
Α) Ο συνδυασμός «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» 5.400 ψήφους και ποσοστό 50,84%.
Β) Ο συνδυασμός «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 5.221 ψήφους και ποσοστό 49,16%.
Επομένως επιτυχών συνδυασμός ανακηρύσσεται ο συνδυασμός «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και Δήμαρχος Αλμυρού ο επικεφαλής του ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, οι δε λοιποί συνδυασμοί ανακηρύσσονται επιλαχόντες.
Ακολουθεί η κατανομή των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου ανά Εκλογική Περιφέρεια:
Α) Ο επιτυχών συνδυασμός «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» έλαβε 2.694 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αλμυρού, 199 στην εκλογική περιφέρεια Ανάβρας, 788 στην εκλογική περιφέρεια Πτελεού και 808 στην εκλογική περιφέρεια Σούρπης.
Β) Ο συνδυασμός «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» έλαβε 3.186 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αλμυρού, 184 στην εκλογική περιφέρεια Ανάβρας, 610 στην εκλογική περιφέρεια Πτελεού και 747 στην εκλογική περιφέρεια Σούρπης.
Γ) Ο συνδυασμός «ΖΩΗ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» έλαβε 1.757 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αλμυρού, 107 στην εκλογική περιφέρεια Ανάβρας, 273 στην εκλογική περιφέρεια Πτελεού και 317 στην εκλογική περιφέρεια Σούρπης.
Δ) Ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ» έλαβε 399 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αλμυρού, 4 στην εκλογική περιφέρεια Ανάβρας, 94 στην εκλογική περιφέρεια Πτελεού και 225 στην εκλογική περιφέρεια Σούρπης.
Η κατανομή ξεκινά από τη μονοεδρική Εκλογική Περιφέρεια της Ανάβρας, η οποία αποδίδεται στο συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ», που έλαβε τις περισσότερες έγκυρες ψήφους σ’ αυτήν (άρθρο 34 παρ. 1 Ν. 3852/2010).
Ακολούθως, η κατανομή των εδρών στον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς ανά εκλογική περιφέρεια από τις υπόλοιπες, θα λάβει χώρα με βάση το εκλογικό μέτρο κάθε συνδυασμού, που αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε έκαστος συνδυασμός σε όλα τα εκλογικά τμήματα του Δήμου αθροιστικά, δια του αριθμού των εδρών που δικαιούται ο συνδυασμός, προσαυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος (άρθρο 34 παρ. 5 εδ. α΄ και β΄ Ν. 3852/2010), το οποίο εν προκειμένω ισούται α) με τον αριθμό (4.489 : 10 = 448+ 1 =) 449 για το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ», β) με τον αριθμό (4.727 : 10 = 472+ 1 =) 473 για το συνδυασμό «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», γ) με τον αριθμό (2.454 : 5 = 490 + 1 =) 491 για το συνδυασμό «ΖΩΗ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» και δ) με τον αριθμό (722 : 2 = 361 + 1 =) 362 για το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ». Ακολούθως, ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται σε κάθε εκλογική περιφέρεια με το εκλογικό του μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης (άρθρο 34 παρ. 5 εδ. γ΄ Ν. 3852/2010). Η κατανομή αρχίζει από το μικρότερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό στο σύνολο του δήμου, και συνεχίζοντας κατ’ αύξουσα σειρά εκλογικής δύναμης, αποδίδονται από κάθε εκλογική περιφέρεια όλες οι διαθέσιμες έδρες που δικαιούται ο συνδυασμός, και ο αριθμός τους αφαιρείται από τις διαθέσιμες της περιφέρειας. Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός, στο συνδυασμό κατακυρώνονται μόνον οι διαθέσιμες έδρες (άρθρο 34 παρ. 5 εδ. δ΄ και ε΄ Ν. 3852/2010). Ειδικότερα:
Α) Ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ» λαμβάνει (399 : 362 =) 1 έδρα με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [399 – (362 Χ 1=)] 37 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Αλμυρού, (94 : 361=) 0 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [94 – (361 Χ 0=)] 94 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Πτελεού και (225 : 362=) 0 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [225 – (362 Χ 0=)] 225 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Σούρπης.
Β) Ο συνδυασμός «ΖΩΗ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» λαμβάνει (1.757 : 491 =) 3 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [1.757 – (491 Χ 3=)] 284 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Αλμυρού, (273 : 491=) 0 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [273 – (491 Χ 0=)] 273 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Πτελεού και (317 : 491=) 0 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [317 – (491 Χ 0=)] 317 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Σούρπης.
Γ) Ο συνδυασμός «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» λαμβάνει (2.694 : 449 =) 6 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [2.694 – (449 Χ 6=)] 0 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Αλμυρού, (788 : 449=) 1 έδρα με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [788 – (449 Χ 1=)] 339 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Πτελεού και (808 : 449=) 1 έδρα με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [808 – (449 Χ 1=)] 359 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Σούρπης.
Δ) Ο συνδυασμός «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» λαμβάνει (3.186 : 473 =) 6 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [3.186 – (473 Χ 6=)] 348 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Αλμυρού, (610 : 473=) 1 έδρα με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [610 – (473 Χ 1=)] 137 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Πτελεού και (747 : 473=) 1 έδρα με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [747 – (473 Χ 1=)] 274 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Σούρπης.
Βάσει των ανωτέρω, δοθέντος ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες έδρες και συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρες, ξεκινώντας από το συνδυασμό που έχει την μικρότερη εκλογική δύναμη στο σύνολο του δήμου και δικαιούται να λάβει έδρα, διατίθενται οι διαθέσιμες έδρες ανά μια από κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου αυτός διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου επαναλαμβάνεται για όλους τους συνδυασμούς που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα, κατ’ αύξουσα σειρά εκλογικής δύναμης (άρθρο 34 παρ. 7 Ν. 3852/2010). Συνεπώς:
Α) Ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ» λαμβάνει 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπόλοιπου των 225 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Σούρπης.
Β) Ο συνδυασμός «ΖΩΗ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» λαμβάνει 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπόλοιπου 317 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Σούρπης και 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπόλοιπου 284 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Αλμυρού.
Γ) Ο συνδυασμός «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» λαμβάνει 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπόλοιπου 338 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Πτελεού, καθόσον δεν έχει απομείνει αδιάθετη έδρα στην εκλογική περιφέρεια Σούρπης, όπου είχε το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων (359).
Δ) Ο συνδυασμός «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» λαμβάνει 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπόλοιπου 348 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Αλμυρού και 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπόλοιπου 137 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Πτελεού, καθόσον δεν έχει απομείνει αδιάθετη έδρα στην εκλογική περιφέρεια Σούρπης, όπου είχε μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων (274) από αυτό της εκλογικής περιφέρειας Σούρπης.
Κατόπιν των παραπάνω, το σύνολο των εδρών που καταλαμβάνει έκαστος των συνδυασμών σε κάθε εκλογική περιφέρεια του Δήμου Αλμυρού, διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Α) Ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ» λαμβάνει 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Αλμυρού και 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Σούρπης.
Β) Ο συνδυασμός «ΖΩΗ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» λαμβάνει 4 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αλμυρού και 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Σούρπης.
Γ) Ο συνδυασμός «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» λαμβάνει 6 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αλμυρού, τη μονοεδρική εκλογική περιφέρεια Ανάβρας, 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πτελεού και 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Σούρπης.
Δ) Ο συνδυασμός «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» λαμβάνει 7 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αλμυρού, 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πτελεού και 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Σούρπης.
Με βάση τα ανωτέρω, σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων της εκλογής της 26ης Μαΐου 2019 για τη διαπίστωση αφενός της εκλογικής δύναμης του καθενός συμμετέχοντος σ’ αυτές συνδυασμού, αφετέρου των σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι υποψήφιοι σύμβουλοι και την κάτωθι αυτού πράξη της Προέδρου του Δικαστηρίου αυτού, κατατάσσονται με την παρούσα οι τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι, που εκλέγονται από κάθε συνδυασμό, σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας από αυτούς. Οι υποψήφιοι δήμαρχοι των λοιπών συνδυασμών θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες σύμβουλοι των συνδυασμών τους. Σε περίπτωση που ο συνδυασμός καταλαμβάνει έδρες σε περισσότερες Εκλογικές περιφέρειες ο υποψήφιος δήμαρχος λαμβάνει την έδρα της εκλογικής περιφέρειας, όπου ο συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες έδρες. Σε περίπτωση ίσου αριθμού εδρών σε περισσότερες περιφέρειες, τότε λαμβάνει την έδρα αυτής στην οποία ο συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση όπου σε περισσότερες περιφέρειες ο συνδυασμός έλαβε ίσο αριθμό ψήφων, διενεργείται κλήρωση. Οι λοιποί υποψήφιοι του συνδυασμού του εκλεγέντος Δημάρχου και των λοιπών συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων της εκλογικής τους περιφέρειας με τη σειρά των σταυρών προτίμησης (άρθρο 38 παρ. 1 και 2 Ν. 3852/2010). Σημειώνεται ότι στους συνδυασμούς, όπου υπάρχουν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι που ισοψήφησαν, η παρατιθέμενη κατωτέρω σειρά αυτών ελήφθη μετά από κλήρωση που έγινε επ’ ακροατηρίω στην αρχή της παρούσας συνεδρίασης (άρθρο 38 παρ. 3 Ν. 3852/2010).
Επομένως, πρέπει να ανακηρυχθούν:
Τακτικοί και αναπληρωματικοί Δημοτικοί σύμβουλοι:
Α) Από τον επιτυχόντα συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»
Εκλογική Περιφέρεια Αλμυρού
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου έλαβε εξακόσιους εξήντα εννέα (669) σταυρούς προτίμησης
2. ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ναπολέοντα έλαβε εξακόσιους εξήντα ένα (661) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αριστείδη έλαβε πεντακόσιους είκοσι οκτώ (528) σταυρούς προτίμησης
4. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου έλαβε πεντακόσιους δεκαοκτώ (518) σταυρούς προτίμησης
5. ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Χρήστου έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα πέντε (475) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΠΕΗ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΡΕΤΗ του Δημητρίου έλαβε τετρακόσιους εξήντα τρεις (463) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ (ΑΚΗΣ) του Βασιλείου έλαβε τετρακόσιους έξι (406) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΑΜΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη έλαβε τριακόσιους εβδομήντα πέντε (375) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΟΥΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σωτηρίου έλαβε τριακόσιους είκοσι έξι (326) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε τριακόσιους δεκαοκτώ (318) σταυρούς προτίμησης
5. ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου έλαβε διακόσιους ενενήντα ένα (291) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Ευσταθίου έλαβε διακόσιους ογδόντα τρεις (283) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΑΡΠΕΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) του Χρήστου έλαβε διακόσιους πενήντα τρεις (253) σταυρούς προτίμησης
8. ΞΥΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Χρήστου έλαβε διακόσιους οκτώ (208) σταυρούς προτίμησης
9. ΚΟΤΖΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΞΥΝΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του Στέργιου εκατόν ενενήντα επτά (197) σταυρούς προτίμησης
10. ΚΙΑΚΟΥ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Σπυρίδωνα έλαβε εκατόν ενενήντα τρεις (193) σταυρούς προτίμησης
11. ΜΑΥΡΑΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ του Αποστόλου έλαβε εκατόν εβδομήντα επτά (177) σταυρούς προτίμησης
12. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου έλαβε εκατόν εβδομήντα έξι (176) σταυρούς προτίμησης
13. ΜΠΡΟΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χρήστου έλαβε εκατόν εξήντα οκτώ (168) σταυρούς προτίμησης
14. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΠΙΝΑ ΜΑΡΙΝΑ του Βασιλείου έλαβε εκατόν εξήντα δύο (162) σταυρούς προτίμησης
15. ΠΑΠΑΡΡΙΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ιωάννη έλαβε εκατόν πενήντα επτά (157) σταυρούς προτίμησης
16. ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΗ του Πέτρου έλαβε εκατόν δεκατέσσερις (114) σταυρούς προτίμησης
17. ΤΟΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ζήση έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς προτίμησης
18. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Χρήστου έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης
19. ΚΟΝΤΟΝΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ευαγγέλου έλαβε εβδομήντα έξι (76) σταυρούς προτίμησης
20. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του Κωνσταντίνου έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης
21. ΜΠΡΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του Αθανασίου έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Ανάβρας
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε τριακόσιους οκτώ (308) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
1. ΓΚΛΑΝΤΖΟΥΝΗ ΖΩΗ του Ιωάννη έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Πτελεού
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Κωνσταντίνου έλαβε οκτακόσιους ογδόντα τέσσερις (884) σταυρούς προτίμησης
2. ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου έλαβε τριακόσιους πενήντα εννέα (359) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου έλαβε τριακόσιους τριάντα εννέα (339) σταυρούς προτίμησης
2. ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ-ΜΠΙΣΜΠΙΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Νικολάου έλαβε τριακόσιους τριάντα έναν (331) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΩΣΤΑΚΗ-ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Κωνσταντίνου έλαβε τριακόσιους είκοσι έναν (321) σταυρούς προτίμησης
4. ΣΑΛΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε διακόσιους ενενήντα τρεις (293) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Σούρπης
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη έλαβε εξακόσιους εξήντα έξι (666) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΤΣΙΛΟΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε τριακόσιους τριάντα επτά (337) σταυρούς προτίμησης
2. ΓΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Χρήστου έλαβε τριακόσιους δεκαπέντε (315) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου έλαβε διακόσιους εβδομήντα (270) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΟΥΤΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ (ΝΙΤΣΑ) του Σταύρου έλαβε εκατόν εβδομήντα έξι (176) σταυρούς προτίμησης
5. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΝΕΛΗ) σύζ. Νικολάου έλαβε εκατόν εβδομήντα τρεις (173) σταυρούς προτίμησης
Β) Από τον επιλαχόντα συνδυασμό «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»:
Εκλογική Περιφέρεια Αλμυρού
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κυριάκου ως επικεφαλής του συνδυασμού έλαβε όλες τις ψήφους του
2. ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του Χρήστου έλαβε οκτακόσιους δέκα (810) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΤΑΥΡΑΝΤΩΝΗ ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του Παντελή έλαβε εξακόσιους δύο (602) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΛΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε πεντακόσιους πενήντα έξι (556) σταυρούς προτίμησης
5. ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου έλαβε τετρακόσιους σαράντα (440) σταυρούς προτίμησης
6. ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Συμεών έλαβε τετρακόσιους τριάντα πέντε (435) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Κωνσταντίνου έλαβε τριακόσιους ενενήντα έξι (396) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΓΛΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου έλαβε τριακόσιους ενενήντα τρεις (393) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΑΠΠΑ ΣΑΡΣΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Δημητρίου έλαβε τριακόσιους ογδόντα δύο (382) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΡΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου έλαβε τριακόσιους ογδόντα (380) σταυρούς προτίμησης
4. ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου έλαβε τριακόσιους εβδομήντα τρεις (373) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΡΑΠΤΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου έλαβε τριακόσιους εβδομήντα δύο (372) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του Γεωργίου έλαβε τριακόσιους εβδομήντα δύο (372) σταυρούς προτίμησης
7. ΠΑΝΤΑΖΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου έλαβε τριακόσιους είκοσι (320) σταυρούς προτίμησης
8. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου έλαβε τριακόσιους (300) σταυρούς προτίμησης
9. ΣΠΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου διακόσιους ενενήντα εννέα (299) σταυρούς προτίμησης
10. ΝΤΟΝΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Γεωργίου έλαβε διακόσιους εξήντα δύο (262) σταυρούς προτίμησης
11. ΤΣΙΓΑΝΗ ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ρίζου έλαβε διακόσιους δεκαέξι (216) σταυρούς προτίμησης
12. ΝΙΖΑΜΗ ΑΡΙΣΤΕΑ του Δημοσθένη έλαβε διακόσιους έντεκα (211) σταυρούς προτίμησης
13. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του Θεοδώρου έλαβε διακόσιους δέκα (210) σταυρούς προτίμησης
14. ΜΑΓΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Νικολάου έλαβε εκατόν εβδομήντα εννέα (179) σταυρούς προτίμησης
15. ΜΠΟΥΡΛΗ ΠΛΑΤΗ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη έλαβε εκατόν εβδομήντα τέσσερις (174) σταυρούς προτίμησης
16. ΠΑΤΕΛΟΔΗΜΟΥ ΑΝΝΑ του Δήμου έλαβε εκατόν εξήντα εννέα (169) σταυρούς προτίμησης
17. ΒΕΡΕΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αποστόλου έλαβε εκατόν είκοσι εννέα (129) σταυρούς προτίμησης
18. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Δημητρίου έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς προτίμησης
19. ΤΣΑΝΤΟΥ ΚΑΡΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ του Παναγιώτη έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης
20. ΚΑΡΑΤΕΕΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ του Γενναδίου έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης
21. ΤΣΙΠΗ ΛΕΥΤΕΡ του Αντρέα έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Ανάβρας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΖΟΣ του Ηλία έλαβε διακόσιους είκοσι τρεις (223) σταυρούς προτίμησης
2. ΡΑΝΤΖΑ ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΛΕΝΗ του Αποστόλου έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Πτελεού
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ιωάννη έλαβε επτακόσιους είκοσι δύο (722) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του Κωνσταντίνου έλαβε τριακόσιους δεκαπέντε (315) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΦΟΥΝΤΑ ΠΑΤΕΛΟΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Γρηγορίου έλαβε διακόσιους ογδόντα έξι (286) σταυρούς προτίμησης
2. ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου έλαβε διακόσιους οκτώ (208) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ του Δημητρίου έλαβε εκατόν ενενήντα (190) σταυρούς προτίμησης
4. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου έλαβε εκατόν εξήντα εννέα (169) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Σούρπης
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1. ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου έλαβε εννιακόσιους πενήντα εννέα (959) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αναστασίου έλαβε πεντακόσιους ενενήντα τέσσερις (594) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου έλαβε πεντακόσιους δεκατρείς (513) σταυρούς προτίμησης
3. ΒΑΖΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου έλαβε τριακόσιους εννέα (309) σταυρούς προτίμησης
4. ΖΑΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Χρήστου έλαβε τριακόσιους τέσσερις (304) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΠΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Γεωργίου έλαβε εκατόν διακόσιους τέσσερις (204) σταυρούς προτίμησης
Γ) Από τον επιλαχόντα συνδυασμό «ΖΩΗ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ»:
Εκλογική Περιφέρεια Αλμυρού
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ του Σπυρίδωνος ως επικεφαλής του συνδυασμού έλαβε όλες τις ψήφους του
2. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου έλαβε τετρακόσιους (400) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου έλαβε τριακόσιους εξήντα δύο (362) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΥΓΙΑΚΗ-ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΝΩΛΙΑ του Ηλία έλαβε τριακόσιους είκοσι δύο (322) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΜΑΚΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ) του Βασιλείου έλαβε διακόσιους εξήντα τέσσερις (264) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΠΟΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΩΝΤΑΣ) του Αλεξάνδρου έλαβε διακόσιους τριάντα επτά (237) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΠΑΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου έλαβε διακόσιους τριάντα τρεις (233) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου έλαβε διακόσιους δώδεκα (212) σταυρούς προτίμησης
5. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γρηγορίου έλαβε εκατόν ογδόντα δύο (182) σταυρούς προτίμησης
6. ΔΡΟΛΙΑ-ΚΑΛΛΕ ΕΥΜΟΡΦΙΑ (ΕΦΗ) του Περικλέους έλαβε εκατόν εξήντα τέσσερις (164) σταυρούς προτίμησης
7. ΝΑΝΤΖΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του Χρήστου έλαβε εκατόν πενήντα πέντε (155) σταυρούς προτίμησης
8. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου έλαβε εκατόν πενήντα τέσσερις (154) σταυρούς προτίμησης
9. ΧΡΟΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ιωάννου έλαβε εκατόν πενήντα δύο (152) σταυρούς προτίμησης
10. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου έλαβε εκατόν σαράντα εννέα (149) σταυρούς προτίμησης
11. ΜΑΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ηλία έλαβε εκατόν σαράντα τρεις (143) σταυρούς προτίμησης
12. ΚΟΛΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου εκατόν τριάντα εννέα (139) σταυρούς προτίμησης
13. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Αντωνίου έλαβε εκατόν τριάντα πέντε (135) σταυρούς προτίμησης
14. ΚΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ) του Γεωργίου έλαβε εκατόν είκοσι έναν (121) σταυρούς προτίμησης
15. ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΗ-ΜΠΙΝΑ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου έλαβε εκατόν δεκαεπτά (117) σταυρούς προτίμησης
16. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ του Σπυρίδωνος έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς προτίμησης
17. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΤΑΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Κωνσταντίνου έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) σταυρούς προτίμησης
18. ΤΣΙΟΚΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς προτίμησης
19. ΠΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης
20. ΣΕΞΑΜΠΑΝΗ-ΠΑΤΣΕΑ ΙΩΑΝΝΑ του Νικολάου έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης
21. ΠΑΝΤΖΙΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ του Ιωάννη έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης
22. ΣΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ του Παναγιώτη έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης
23. ΤΖΙΟΝΤΖΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του Κωνσταντίνου έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
24. ΜΠΟΥΛΑΜΑΤΣΗ-PAHONTU DANIELA-LILIANA του Dan έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Ανάβρας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΦΥΤΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου έλαβε εκατόν εβδομήντα εννέα (179) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΠΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Βασιλείου έλαβε ογδόντα οκτώ (88) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Πτελεού
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΒΑΛΩΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου έλαβε εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) σταυρούς προτίμησης
2. ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αποστόλου έλαβε ενενήντα έναν (91) σταυρούς προτίμησης
3. ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΥΡΙΑΝΤΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Παναγιώτη έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του Ιωάννη έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Σούρπης
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε διακόσιους εβδομήντα (270) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου έλαβε διακόσιους εξήντα τρεις (263) σταυρούς προτίμησης
2. ΝΤΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σταύρου έλαβε διακόσιους δεκατρείς (213) σταυρούς προτίμησης
3. ΦΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Γεωργίου έλαβε διακόσιους εννέα (209) σταυρούς προτίμησης
4. ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Αθανασίου έλαβε εκατόν σαράντα έναν (141) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου έλαβε εξήντα έναν (61) σταυρούς προτίμησης
Δ) Από τον επιλαχόντα συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ»:
Εκλογική Περιφέρεια Αλμυρού
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1. ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ του Κωνσταντίνου ως επικεφαλής του συνδυασμού έλαβε όλες τις ψήφους του
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΑΚΡΙΒΟΥ ΜΥΡΤΩ του Αποστόλου έλαβε εκατόν είκοσι εννέα (129) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΡΑΤΣΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου έλαβε εκατόν δέκα εννέα (119) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης
4. ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ του Σάββα έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΑΓΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΟΥΛΑ του Πέτρου έλαβε εβδομήντα έναν (71) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΟΛΤΣΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Βασιλείου έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης
7. ΠΑΛΑΒΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης
8. ΠΑΤΣΙΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης
9. ΝΤΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης
10. ΒΕΛΑΝΗ-ΣΚΥΛΙΤΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του Δημητρίου έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
11. ΓΛΙΑΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Παναγιώτη έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
12. ΜΠΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Άγγελου έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
13. ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωσήφ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης
14. ΜΠΙΛΕΓΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Χρήστου έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης
15. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης
16. ΤΟΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Βασιλείου έλαβε δεκαπέντε (15) σταυρούς προτίμησης
17. ΤΣΟΥΡΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ιωάννη έλαβε δεκατέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης
18. ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
19. ΤΟΡΗ-ΠΑΤΣΕΑ ΕΥΔΟΞΙΑ του Λάμπρου έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
20. ΤΖΙΩΤΗ ΛΑΣΚΑΡΩ του Γεωργίου έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
21. ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Διονυσίου έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Ανάβρας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αποστόλου έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Πτελεού
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΤΣΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σάββα έλαβε εκατόν τριάντα τρεις (133) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Χρήστου έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης
3. ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΒΑΪΑ του Δημητρίου έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
4. ΣΓΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ευθυμίου έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Σούρπης
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1. ΣΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε εκατόν σαράντα εννέα (149) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΤΑΜΠΑΞΗΣ ΖΗΣΗΣ του Γεωργίου έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς προτίμησης
2. ΑΡΓΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του Χρήστου έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης
3. ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Αχιλλέως έλαβε εβδομήντα έναν (71) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Δημητρίου έλαβε σαράντα έναν (41) σταυρούς προτίμησης
5. ΤΣΟΚΑΡΑ-ΒΛΑΧΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ (ΦΡΙΝΤΑ) του Αποστόλου έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης

Περαιτέρω, στο ανωτέρω πρακτικό της Προέδρου Πρωτοδικών συμπεριλαμβάνονται και τα αποτελέσματα της εκλογής για τα συμβούλια των Κοινοτήτων, με μόνιμο πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων, Αλμυρού, Ευξεινουπόλεως, Κροκίου, Πλατάνου, Ανάβρας, Αγίων Θεοδώρων, Αχιλλείου, Πτελεού, Σούρπης, Αμαλιαπόλεως και Βρυναίνης. Η κατανομή των εδρών του συμβουλίου των ως άνω κοινοτήτων γίνεται αναλογικά, εκτός από το συμβούλιο της κοινότητας Αγίων Θεοδώρου, όπου οι σύμβουλοι εκλέγονται από το μοναδικό συνδυασμό που ανακηρύχθηκε σ’ αυτήν.
Ι) Κοινότητα Αλμυρού, το συμβούλιο της οποίας αποτελείται από επτά έδρες (7) έδρες:
Από τους ανωτέρω πίνακες των αποτελεσμάτων της εκλογής της 26ης Μαΐου 2019 προκύπτει ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στην παραπάνω Κοινότητα είναι 7.790. από αυτούς ψήφισαν 5.211, βρέθηκαν 199 άκυρα ψηφοδέλτια και 261 λευκά ψηφοδέλτια (σύνολο άκυρων και λευκών: 460), τα έγκυρα ψηφοδέλτια κατά την ως άνω ψηφοφορία ανήλθαν σε 4.751. Καθένας από τους προαναφερόμενους τέσσερις (4) συνδυασμούς, που έλαβαν μέρος στην εκλογή, έλαβε τις εξής ψήφους:
Α) Ο Συνδυασμός «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 1.940 ψήφους, ήτοι ποσοστό 40,83%.
Β) Ο Συνδυασμός «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» 1.544 ψήφους, ήτοι ποσοστό 32,5%.
Γ) Ο Συνδυασμός με το όνομα «ΖΩΗ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» 830 ψήφους, ήτοι ποσοστό 17,47%.
Δ) Ο Συνδυασμός με το όνομα «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ» 437 ψήφους, ήτοι ποσοστό 9,2%.
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών του συμβουλίου της ανωτέρω κοινότητας στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν στην κοινότητα αθροιστικά όλοι οι συνδυασμοί, τα οποία ανήλθαν σε 4.751, δια του αριθμού των εδρών του συμβούλιου της κοινότητας, προσαυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος (άρθρο 37 παρ. 1 Ν. 3852/2010), το οποίο εν προκειμένω ισούται με τον αριθμό (4.751 : 7 = 678 + 1=) 679. Ακολούθως, ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης (άρθρο 37 παρ. 1 Ν. 3852/2010). Ειδικότερα: Α) Ο Συνδυασμός «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» λαμβάνει (1.940 : 679=) 2 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού μείον το γινόμενο του εκλογικού μέτρου επί τις έδρες που έλαβε, ήτοι 1.940 – (679 Χ 2 =)] 582 ψήφων, Β) Ο Συνδυασμός «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» λαμβάνει (1.544 : 679=) 2 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού μείον το γινόμενο του εκλογικού μέτρου επί τις έδρες που έλαβε, ήτοι 1.544 – (679 Χ 2 =)] 186 ψήφων, Γ) Ο Συνδυασμός «ΖΩΗ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» λαμβάνει (830 : 679=) 1 έδρα με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού μείον το γινόμενο του εκλογικού μέτρου επί τις έδρες που έλαβε, ήτοι 830 – (679 Χ 1 =)] 151 ψήφων και Δ) Ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ» λαμβάνει (437 : 679=) 0 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού μείον το γινόμενο του εκλογικού μέτρου επί τις έδρες που έλαβε, ήτοι 437 – (679 Χ 0 =)] 437 ψήφων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω και δεδομένου ότι το συμβούλιο της ως άνω κοινότητας αποτελείται από 7 μέλη, με τη διαδικασία δε αυτή διανεμήθηκαν 5 από τις 7 έδρες, οι έδρες που καταλαμβάνουν οι ως άνω συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες της, οι αδιάθετες έδρες κατανέμονται ανά μία μεταξύ όλων των συνδυασμών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα και ανεξάρτητα από το αν έχουν συμπληρώσει το εκλογικό μέτρο και ειδικότερα:
Α) Ο συνδυασμός «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 582 ψήφων, λαμβάνει μία (1) έδρα και
Β) Ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ», με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 437 ψήφων, λαμβάνει μία (1) έδρα.
Συνακόλουθα, η κατανομή των επτά (7) εδρών του Συμβουλίου της Κοινότητας Αλμυρού έχει ως εξής:
1) Ο συνδυασμός «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» καταλαμβάνει (2 + 1) 3 έδρες.
2) Ο συνδυασμός με το όνομα «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» καταλαμβάνει (2 + 0 )2 έδρες.
3) Ο συνδυασμός με το όνομα «ΖΩΗ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» καταλαμβάνει (1+ 0) 1 έδρα.
4) Ο συνδυασμός με το όνομα «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ» καταλαμβάνει (0 + 1) 1 έδρα.
Με βάση τα ανωτέρω κατατάσσονται με την παρούσα οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι της ως άνω Κοινότητας, σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας από αυτούς. Επομένως, πρέπει να ανακηρυχθούν τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι του συμβουλίου της Κοινότητας Αλμυρού οι εξής:
Από το συνδυασμό «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αθανασίου έλαβε εξακόσιους είκοσι ένα (621) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε πεντακόσιους σαράντα δύο (542) σταυρούς προτίμησης
3. ΑΜΔΑΡΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΗ του Γεωργίου έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα οκτώ (478) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΠΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου έλαβε διακόσιους σαράντα πέντε (245) σταυρούς προτίμησης
2. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Αθανασίου έλαβε εκατόν ενενήντα δύο (192) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΕΛΕΝΗ του Αθανασίου έλαβε εκατόν ογδόντα (180) σταυρούς προτίμησης
4. ΣΙΟΥΤΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ του Χρήστου έλαβε εκατόν εβδομήντα έξι (176) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη έλαβε εκατόν πενήντα οκτώ (158) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ευσταθίου έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης
7. ΦΛΩΡΟΥΣ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΝΝΑ του Φιλίππου έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Γεωργίου έλαβε πεντακόσιους εβδομήντα εννέα (579) σταυρούς προτίμησης
2. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνίου έλαβε πεντακόσιους πενήντα ένα (551) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αλεξάνδρου έλαβε τριακόσιους ογδόντα πέντε (385) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου έλαβε εκατόν ενενήντα επτά (197) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ έλαβε εκατόν εξήντα τρεις (163) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΙΝΤΖΕΛΑ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου έλαβε εκατόν δεκαοκτώ (118) σταυρούς προτίμησης
5. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γεωργίου έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) σταυρούς προτίμησης
6. ΤΣΑΤΣΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑ του Παντελή έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης
Από το συνδυασμό «ΖΩΗ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ»
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1. ΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ του Χρήστου έλαβε διακόσιους είκοσι πέντε (225) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΕΚΤΩΡ ΓΑΒΡΙΗΛ του Σταύρου έλαβε διακόσιους είκοσι τέσσερις (224) σταυρούς προτίμησης
2. ΓΙΑΝΝΙΚΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ του Σπυρίδωνος έλαβε εκατόν εξήντα οκτώ (168) σταυρούς προτίμησης
3. ΛΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Σπυρίδωνος έλαβε εκατόν είκοσι επτά (127) σταυρούς προτίμησης
4. ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Κωνσταντίνου έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΤΟΥΝΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του Κωνσταντίνου έλαβε ογδόντα (85) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σωτηρίου έλαβε εξήντα έναν (61) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΥΡΚΟΥ-ΤΣΑΝΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Γεωργίου έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
Από το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ»
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1. ΚΑΡΑΤΣΩΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου έλαβε εκατόν ενενήντα πέντε (195) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Χρήστου έλαβε εκατόν είκοσι (120) σταυρούς προτίμησης
2. ΑΚΡΙΒΟΣ ΙΑΣΩΝ του Αποστόλου έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς προτίμησης
3. ΖΕΡΒΑ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου έλαβε είκοσι έναν (21) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΕΠΕΣΙΔΟΥ-ΚΑΡΑΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη έλαβε δεκαεπτά (17) σταυρούς προτίμησης
7. ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αριστείδη έλαβε δεκατρείς (13) σταυρούς προτίμησης

ΙΙ) Κοινότητα Ευξεινουπόλεως, το συμβούλιο της οποίας αποτελείται από επτά έδρες (7) έδρες:
Από τους ανωτέρω πίνακες των αποτελεσμάτων της εκλογής της 26ης Μαΐου 2019 προκύπτει ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στην παραπάνω Κοινότητα είναι 2.033, από αυτούς ψήφισαν 1.433, βρέθηκαν 51 άκυρα ψηφοδέλτια και 29 λευκά ψηφοδέλτια (σύνολο άκυρων και λευκών: 80), τα έγκυρα ψηφοδέλτια κατά την ως άνω ψηφοφορία ανήλθαν σε 1.353. Καθένας από τους προαναφερόμενους τρεις (3) συνδυασμούς, που έλαβαν μέρος στην εκλογή, έλαβε τις εξής ψήφους:
Α) Ο Συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ» 666 ψήφους, ήτοι ποσοστό 49,22%.
Β) Ο Συνδυασμός «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 651 ψήφους, ήτοι ποσοστό 48,12%.
Γ) Ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ» 36 ψήφους, ήτοι ποσοστό 2,66%.
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών του συμβουλίου της ανωτέρω κοινότητας στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν στην κοινότητα αθροιστικά όλοι οι συνδυασμοί, τα οποία ανήλθαν σε 1.353, δια του αριθμού των εδρών του συμβούλιου της κοινότητας, προσαυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος (άρθρο 37 παρ. 1 Ν. 3852/2010), το οποίο εν προκειμένω ισούται με τον αριθμό (1.353 : 7 = 193 + 1=) 194. Ακολούθως, ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης (άρθρο 37 παρ. 1 Ν. 3852/2010). Ειδικότερα: Α) Ο Συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ» λαμβάνει (666 : 194=) 3 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού μείον το γινόμενο του εκλογικού μέτρου επί τις έδρες που έλαβε, ήτοι 666 – (194 Χ 3 =)] 84 ψήφων. Β) Ο Συνδυασμός «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» λαμβάνει (651 : 194=) 3 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού μείον το γινόμενο του εκλογικού μέτρου επί τις έδρες που έλαβε, ήτοι 651 – (194 Χ 3 =)] 69 ψήφων και Γ) Ο Συνδυασμός με το όνομα «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ» λαμβάνει (36 : 194=) 0 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού μείον το γινόμενο του εκλογικού μέτρου επί τις έδρες που έλαβε, ήτοι 36 – (194 Χ 0 =)] 36 ψήφων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω και δεδομένου ότι το συμβούλιο της ως άνω κοινότητας αποτελείται από 7 μέλη, με τη διαδικασία δε αυτή διανεμήθηκαν 6 από τις 7 έδρες, οι έδρες που καταλαμβάνουν οι ως άνω συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες της, η αδιάθετη έδρα κατανέμεται μεταξύ όλων των συνδυασμών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα και την καταλαμβάνει ο συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ», με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 84 ψήφων.
Συνακόλουθα, η κατανομή των επτά (7) εδρών του Συμβουλίου της Κοινότητας Ευξεινουπόλεως έχει ως εξής:
1) Ο συνδυασμός με το όνομα «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ» καταλαμβάνει (3 + 1) 4 έδρες.
2) Ο συνδυασμός με το όνομα «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» καταλαμβάνει (3 + 0) 3 έδρες
3) Ο συνδυασμός με το όνομα «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ» δεν καταλαμβάνει έδρα.
Με βάση τα ανωτέρω κατατάσσονται με την παρούσα οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι της ως άνω Κοινότητας, σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας από αυτούς, σημειώνοντας ότι όπου υπάρχουν υποψήφιοι σύμβουλοι που ισοψήφησαν, η παρατιθέμενη κατωτέρω σειρά αυτών ελήφθη μετά από κλήρωση που έγινε επ’ ακροατηρίω στην αρχή της παρούσας συνεδρίασης. Επομένως, πρέπει να ανακηρυχθούν τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι του συμβουλίου της Κοινότητας Ευξεινουπόλεως οι εξής:
Από το συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΤΕΦΟΓΛΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του Γεωργίου έλαβε τετρακόσιους σαράντα τρεις (443) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεόφιλου έλαβε εκατόν τριάντα έναν (131) σταυρούς προτίμησης
3. ΑΜΠΡΑΖΟΓΟΥΛΑ (ΜΠΡΑΖΟΓΟΥΛΑ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του Ευαγγέλου έλαβε εκατόν οκτώ (108) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Αθανασίου έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ-ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Ιωάννη έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΜΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης
4. ΒΑΛΑΜΟΥΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ιωάννη έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΑΡΡΗ-ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Γεωργίου έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Γεωργίου έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης
7. ΖΟΥΚΑ-ΝΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του Αθανασίου έλαβε δεκαπέντε (15) σταυρούς προτίμησης
Από το συνδυασμό «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΜΠΟΥΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Χρήστου έλαβε διακόσιους εβδομήντα έναν (271) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε εκατόν εβδομήντα πέντε (175) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη έλαβε εκατόν είκοσι έξι (126) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε εκατόν εννέα (109) σταυρούς προτίμησης
2. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΑΛΕΠΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του Βάιου έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Χρήστου έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Οδυσσέα έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης
6. ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ του Γεωργίου έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
7. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
8. ΓΕΡΟΓΙΑΚΟΜΟΥ ΚΑΛΛΕ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ του Βασιλείου έλαβε δεκαοκτώ (18) σταυρούς προτίμησης
Από το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ»
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου έλαβε δεκαεπτά (17) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιορδάνη έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΑΜΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αναστασίου έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
4. ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ανδρέα έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Βασιλείου έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χαράλαμπου έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Χρήστου έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης

ΙΙΙ) Κοινότητα Κροκίου, το συμβούλιο της οποίας αποτελείται από πέντε έδρες (5) έδρες:
Από τους ανωτέρω πίνακες των αποτελεσμάτων της εκλογής της 26ης Μαΐου 2019 προκύπτει ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στην παραπάνω Κοινότητα είναι 541, από αυτούς ψήφισαν 373, βρέθηκαν 13 άκυρα ψηφοδέλτια και 10 λευκά ψηφοδέλτια (σύνολο άκυρων και λευκών: 23), τα έγκυρα ψηφοδέλτια κατά την ως άνω ψηφοφορία ανήλθαν σε 350. Καθένας από τους προαναφερόμενους δύο (2) συνδυασμούς, που έλαβαν μέρος στην εκλογή, έλαβε τις εξής ψήφους:
Α) Ο Συνδυασμός «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 190 ψήφους, ήτοι ποσοστό 54,29%.
Β) Ο Συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΡΟΚΙΟΥ» 160 ψήφους ήτοι ποσοστό 45,71%.
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών του συμβουλίου της ανωτέρω κοινότητας στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν στην κοινότητα αθροιστικά όλοι οι συνδυασμοί, τα οποία ανήλθαν σε 350, δια του αριθμού των εδρών του συμβούλιου της κοινότητας, προσαυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος (άρθρο 37 παρ. 1 Ν. 3852/2010), το οποίο εν προκειμένω ισούται με τον αριθμό (350 : 5 = 70 + 1=) 71. Ακολούθως, ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης (άρθρο 37 παρ. 1 Ν. 3852/2010). Ειδικότερα: Α) Ο Συνδυασμός «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» λαμβάνει (190 : 71=) 2 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού μείον το γινόμενο του εκλογικού μέτρου επί τις έδρες που έλαβε, ήτοι 190 – (71 Χ 2 =)] 48 ψήφων και Β) Ο Συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΡΟΚΙΟΥ» λαμβάνει (160 : 71=) 2 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού μείον το γινόμενο του εκλογικού μέτρου επί τις έδρες που έλαβε, ήτοι 160 – (71 Χ 2 =)] 18 ψήφων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω και δεδομένου ότι το συμβούλιο της ως άνω κοινότητας αποτελείται από 5 μέλη, με τη διαδικασία δε αυτή διανεμήθηκαν 4 από τις 5 έδρες, οι έδρες που καταλαμβάνουν οι ως άνω συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες της, η αδιάθετη έδρα κατανέμεται μεταξύ των συνδυασμών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα και την καταλαμβάνει ο συνδυασμός «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 48 ψήφων.
Συνακόλουθα, η κατανομή των πέντε (5) εδρών του Συμβουλίου της Κοινότητας Κροκίου έχει ως εξής:
1) Ο συνδυασμός με το όνομα «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» καταλαμβάνει (2 + 1) 3 έδρες
2) Ο συνδυασμός με το όνομα «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΡΟΚΙΟΥ» καταλαμβάνει (2 + 0) 2 έδρες.
Με βάση τα ανωτέρω κατατάσσονται με την παρούσα οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι της ως άνω Κοινότητας, σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας από αυτούς, σημειώνοντας ότι όπου υπάρχουν υποψήφιοι σύμβουλοι που ισοψήφησαν, η παρατιθέμενη κατωτέρω σειρά αυτών ελήφθη μετά από κλήρωση που έγινε επ’ ακροατηρίω στην αρχή της παρούσας συνεδρίασης. Επομένως, πρέπει να ανακηρυχθούν τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι του συμβουλίου της Κοινότητας Κροκίου οι εξής:
Από το συνδυασμό «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου έλαβε εκατόν δώδεκα (112) σταυρούς προτίμησης
2. ΤΣΟΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Χαράλαμπου έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΡΑΖΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μιλτιάδη έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΧΑΣΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου έλαβε δεκαεννέα (19) σταυρούς προτίμησης
2. ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του Σπυρίδωνος έλαβε δεκαοκτώ (18) σταυρούς προτίμησης
Από το συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΡΟΚΙΟΥ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου έλαβε ενενήντα έναν (91) σταυρούς προτίμησης
2. ΞΗΡΟΜΕΡΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΠΙΠΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης
2. ΛΑΨΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Στεργίου έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΚΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ιωάννη έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
4. ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΝΙΚΗ του Θεοδώρου έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΛΑΣΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του Αριστείδη έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
6. FERARU MIOARA του Ilie έλαβε έναν (1) σταυρό προτίμησης

IV) Κοινότητα Πλατάνου, το συμβούλιο της οποίας αποτελείται από πέντε έδρες (5) έδρες:
Από τους ανωτέρω πίνακες των αποτελεσμάτων της εκλογής της 26ης Μαΐου 2019 προκύπτει ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στην παραπάνω Κοινότητα είναι 801, από αυτούς ψήφισαν 560, βρέθηκαν 20 άκυρα ψηφοδέλτια και 5 λευκά ψηφοδέλτια (σύνολο άκυρων και λευκών: 25), τα έγκυρα ψηφοδέλτια κατά την ως άνω ψηφοφορία ανήλθαν σε 535. Καθένας από τους προαναφερόμενους δύο (2) συνδυασμούς, που έλαβαν μέρος στην εκλογή, έλαβε τις εξής ψήφους:
Α) Ο Συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ» 299 ψήφους, ήτοι ποσοστό 55,29%.
Β) Ο Συνδυασμός «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 236 ψήφους, ήτοι ποσοστό 44,11%.
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών του συμβουλίου της ανωτέρω κοινότητας στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν στην κοινότητα αθροιστικά όλοι οι συνδυασμοί, τα οποία ανήλθαν σε 535, δια του αριθμού των εδρών του συμβούλιου της κοινότητας, προσαυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος (άρθρο 37 παρ. 1 Ν. 3852/2010), το οποίο εν προκειμένω ισούται με τον αριθμό (535 : 5 = 107 + 1=) 108. Ακολούθως, ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης (άρθρο 37 παρ. 1 Ν. 3852/2010). Ειδικότερα: Α) Ο Συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ» λαμβάνει (299 : 108=) 2 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού μείον το γινόμενο του εκλογικού μέτρου επί τις έδρες που έλαβε, ήτοι 299 – (108 Χ 2 =)] 83 ψήφων και Β) Ο Συνδυασμός «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» λαμβάνει (236 : 108=) 2 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού μείον το γινόμενο του εκλογικού μέτρου επί τις έδρες που έλαβε, ήτοι 236 – (108 Χ 2 =)] 20 ψήφων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω και δεδομένου ότι το συμβούλιο της ως άνω κοινότητας αποτελείται από 5 μέλη, με τη διαδικασία δε αυτή διανεμήθηκαν 4 από τις 5 έδρες, οι έδρες που καταλαμβάνουν οι ως άνω συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες της, η αδιάθετη έδρα κατανέμεται μεταξύ των συνδυασμών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα και την καταλαμβάνει ο συνδυασμός με το όνομα «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ», με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 83 ψήφων.
Συνακόλουθα, η κατανομή των πέντε (5) εδρών του Συμβουλίου της Κοινότητας Πλατάνου έχει ως εξής:
1) Ο συνδυασμός με το όνομα «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ» καταλαμβάνει (2 + 1) 3 έδρες
2) Ο συνδυασμός με το όνομα «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» καταλαμβάνει (2 + 0) 2 έδρες.
Με βάση τα ανωτέρω κατατάσσονται με την παρούσα οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι της ως άνω Κοινότητας, σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας από αυτούς. Επομένως, πρέπει να ανακηρυχθούν τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι του συμβουλίου της Κοινότητας Πλατάνου οι εξής:
Από το συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου έλαβε διακόσιους τριάντα έναν (231) σταυρούς προτίμησης
2. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) σταυρούς προτίμησης
3. ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Μαργαρίτη έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ του Περικλή έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αθανασίου έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
Από το συνδυασμό «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΠΑΤΕΛΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δήμου έλαβε εκατόν πενήντα έξι (156) σταυρούς προτίμησης
2. ΒΑΡΒΑΡΕΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΠΟΛΥΜΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μαργαρίτη έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΑΝΤΑΖΗ ΞΑΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ευαγγέλου έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗ του Αθανασίου έλαβε δεκαέξι (16) σταυρούς προτίμησης

V) Κοινότητα Ανάβρας, το συμβούλιο της οποίας αποτελείται από πέντε έδρες (5) έδρες:
Από τους ανωτέρω πίνακες των αποτελεσμάτων της εκλογής της 26ης Μαΐου 2019 προκύπτει ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στην παραπάνω Κοινότητα είναι 752, από αυτούς ψήφισαν 519, βρέθηκαν 21 άκυρα ψηφοδέλτια και 6 λευκά ψηφοδέλτια (σύνολο άκυρων και λευκών: 27), τα έγκυρα ψηφοδέλτια κατά την ως άνω ψηφοφορία ανήλθαν σε 492. Καθένας από τους προαναφερόμενους δύο (2) συνδυασμούς, που έλαβαν μέρος στην εκλογή, έλαβε τις εξής ψήφους:
Α) Ο Συνδυασμός «ΑΝΑΒΡΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ» 247 ψήφους, ήτοι ποσοστό 50,20%.
Β) Ο Συνδυασμός «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 245 ψήφους, ήτοι ποσοστό 49,80%.
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών του συμβουλίου της ανωτέρω κοινότητας στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν στην κοινότητα αθροιστικά όλοι οι συνδυασμοί, τα οποία ανήλθαν σε 492, δια του αριθμού των εδρών του συμβούλιου της κοινότητας, προσαυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος (άρθρο 37 παρ. 1 Ν. 3852/2010), το οποίο εν προκειμένω ισούται με τον αριθμό (492 : 5 = 98 + 1=) 99. Ακολούθως, ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης (άρθρο 37 παρ. 1 Ν. 3852/2010). Ειδικότερα: Α) Ο Συνδυασμός «ΑΝΑΒΡΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ» λαμβάνει (247 : 99=) 2 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού μείον το γινόμενο του εκλογικού μέτρου επί τις έδρες που έλαβε, ήτοι 247 – (99 Χ 2 =)] 49 ψήφων και Β) Ο Συνδυασμός «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» λαμβάνει (245 : 99=) 2 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού μείον το γινόμενο του εκλογικού μέτρου επί τις έδρες που έλαβε, ήτοι 245 – (99 Χ 2 =)] 47 ψήφων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω και δεδομένου ότι το συμβούλιο της ως άνω κοινότητας αποτελείται από 5 μέλη, με τη διαδικασία δε αυτή διανεμήθηκαν 4 από τις 5 έδρες, οι έδρες που καταλαμβάνουν οι ως άνω συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες της, η αδιάθετη έδρα κατανέμεται μεταξύ των συνδυασμών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα και την καταλαμβάνει ο συνδυασμός με το όνομα «ΑΝΑΒΡΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ», με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 49 ψήφων.
Συνακόλουθα, η κατανομή των πέντε (5) εδρών του Συμβουλίου της Κοινότητας Ανάβρας έχει ως εξής:
1) Ο συνδυασμός με το όνομα «ΑΝΑΒΡΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ» καταλαμβάνει (2 + 1) 3 έδρες
2) Ο συνδυασμός με το όνομα «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» καταλαμβάνει (2 + 0) 2 έδρες.
Με βάση τα ανωτέρω κατατάσσονται με την παρούσα οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι της ως άνω Κοινότητας, σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας από αυτούς, σημειώνοντας ότι όπου υπάρχουν υποψήφιοι σύμβουλοι που ισοψήφησαν, η παρατιθέμενη κατωτέρω σειρά αυτών ελήφθη μετά από κλήρωση που έγινε επ’ ακροατηρίω στην αρχή της παρούσας συνεδρίασης. Επομένως, πρέπει να ανακηρυχθούν τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι του συμβουλίου της Κοινότητας Ανάβρας οι εξής:
Από το συνδυασμό «ΑΝΑΒΡΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΕΛΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου έλαβε εκατόν είκοσι έξι (126) σταυρούς προτίμησης
2. ΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου έλαβε ενενήντα έναν (91) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευσταθίου έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΤΣΑΝΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ του Σεραφείμ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευσταθίου έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Σωτηρίου έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΑΡΝΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ του Αντωνίου έλαβε δεκαεπτά (17) σταυρούς προτίμησης
5. ΦΟΥΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου έλαβε δεκατέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης
Από το συνδυασμό «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΤΣΑΝΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευσταθίου έλαβε διακόσιους επτά (207) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Χρήστου έλαβε πενήντα έναν (51) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΓΚΛΑΝΤΖΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ του Αναστασίου έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Βασιλείου έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
3. ΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Σεραφείμ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΗΤΡΟΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Γεωργίου έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΟΥΡΑΒΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Στεργίου έλαβε είκοσι έναν (21) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΥΡΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του Γεωργίου έλαβε δεκαεννέα (19) σταυρούς προτίμησης

VI) Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων, το συμβούλιο της οποίας αποτελείται από πέντε έδρες (5) έδρες:
Από τους ανωτέρω πίνακες των αποτελεσμάτων της εκλογής της 26ης Μαΐου 2019 προκύπτει ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στην παραπάνω Κοινότητα είναι 377, από αυτούς ψήφισαν 219, βρέθηκαν 8 άκυρα ψηφοδέλτια και 0 λευκά ψηφοδέλτια (σύνολο άκυρων και λευκών: 8), τα έγκυρα ψηφοδέλτια κατά την ως άνω ψηφοφορία ανήλθαν σε 211. Στην Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων, κατατάσσονται με την παρούσα οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι της από το μοναδικό συνδυασμό με το όνομα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», που ανακηρύχθηκε σ’ αυτή, σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας από αυτούς. Επομένως, πρέπει να ανακηρυχθούν τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι του συμβουλίου της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων οι εξής:
Από το συνδυασμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε εκατόν εξήντα τέσσερις (164) σταυρούς προτίμησης
2. ΑΛΠΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ του Νικολάου έλαβε πενήντα έναν (51) σταυρούς προτίμησης
3. ΦΥΣΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης
4. ΖΟΥΠΗ-ΣΤΑΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Ιωάννου έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΑΒΕΛΙΔΗ-ΒΑΛΩΜΕΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Σωκράτη έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
1. ΜΑΜΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης

VII) Κοινότητα Αχιλλείου, το συμβούλιο της οποίας αποτελείται από πέντε έδρες (5) έδρες:
Από τους ανωτέρω πίνακες των αποτελεσμάτων της εκλογής της 26ης Μαΐου 2019 προκύπτει ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στην παραπάνω Κοινότητα είναι 745, από αυτούς ψήφισαν 556, βρέθηκαν 15 άκυρα ψηφοδέλτια και 2 λευκά ψηφοδέλτια (σύνολο άκυρων και λευκών: 17), τα έγκυρα ψηφοδέλτια κατά την ως άνω ψηφοφορία ανήλθαν σε 539. Καθένας από τους προαναφερόμενους τρεις (3) συνδυασμούς, που έλαβαν μέρος στην εκλογή, έλαβε τις εξής ψήφους:
Α) Ο Συνδυασμός με το όνομα «ΑΧΙΛΛΕΙΟ – ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» 244 ψήφους, ήτοι ποσοστό 45,27%.
Β) Ο Συνδυασμός με το όνομα «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ» 225 ψήφους, ήτοι ποσοστό 41,74%.
Γ) Ο Συνδυασμός με το όνομα «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ» 70 ψήφους, ήτοι ποσοστό 12,99%.
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών του συμβουλίου της ανωτέρω κοινότητας στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν στην κοινότητα αθροιστικά όλοι οι συνδυασμοί, τα οποία ανήλθαν σε 539, δια του αριθμού των εδρών του συμβούλιου της κοινότητας, προσαυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος (άρθρο 37 παρ. 1 Ν. 3852/2010), το οποίο εν προκειμένω ισούται με τον αριθμό (539 : 5 = 107 + 1=) 108. Ακολούθως, ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης (άρθρο 37 παρ. 1 Ν. 3852/2010). Ειδικότερα: Α) Ο Συνδυασμός «ΑΧΙΛΛΕΙΟ – ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» λαμβάνει (244 : 108=) 2 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού μείον το γινόμενο του εκλογικού μέτρου επί τις έδρες που έλαβε, ήτοι 244 – (108 Χ 2 =)] 28 ψήφων. Β) Ο Συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ» λαμβάνει (225 : 108=) 2 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού μείον το γινόμενο του εκλογικού μέτρου επί τις έδρες που έλαβε, ήτοι 225 – (108 Χ 2 =)] 9 ψήφων και Γ) Ο Συνδυασμός με το όνομα «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ» λαμβάνει (70 : 108=) 0 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού μείον το γινόμενο του εκλογικού μέτρου επί τις έδρες που έλαβε, ήτοι 70 – (108 Χ 0 =)] 70 ψήφων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω και δεδομένου ότι το συμβούλιο της ως άνω κοινότητας αποτελείται από 5 μέλη, με τη διαδικασία δε αυτή διανεμήθηκαν 4 από τις 5 έδρες, οι έδρες που καταλαμβάνουν οι ως άνω συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες της, η αδιάθετη έδρα κατανέμεται μεταξύ όλων των συνδυασμών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα και ανεξάρτητα από το αν έχουν συμπληρώσει το εκλογικό μέτρο και την καταλαμβάνει ο συνδυασμός με το όνομα «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ», με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 70 ψήφων.
Συνακόλουθα, η κατανομή των πέντε (5) εδρών του Συμβουλίου της Κοινότητας Αχιλλείου έχει ως εξής:
1) Ο συνδυασμός «ΑΧΙΛΛΕΙΟ – ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» καταλαμβάνει (2 + 0) 2 έδρες.
2) Ο συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ» καταλαμβάνει (2 +0) 2 έδρες
3) Ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ» καταλαμβάνει (0 + 1) 1 έδρα.
Με βάση τα ανωτέρω κατατάσσονται με την παρούσα οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι της ως άνω Κοινότητας, σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας από αυτούς. Επομένως, πρέπει να ανακηρυχθούν τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι του συμβουλίου της Κοινότητας Αχιλλείου οι εξής:
Από το συνδυασμό «ΑΧΙΛΛΕΙΟ – ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου έλαβε εκατόν σαράντα εννέα (149) σταυρούς προτίμησης
2. ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθανασίου έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης
3. ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του Ιωάννη έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης
4. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του Ευαγγέλου έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αθανασίου δεκαπέντε (15) σταυρούς προτίμησης
6. ΛΟΥΖΗ ΝΤΑΝΙΕΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΚΗ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
Από το συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΒΑΛΩΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανάργυρου έλαβε εκατόν σαράντα εννέα (149) σταυρούς προτίμησης
2. ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνίου έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου έλαβε ογδόντα έναν (81) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΟΥΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Αναστασίου έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΦΑΝΗ του Δημητρίου έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης
4. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΘΕΩΝΗ του Γεωργίου έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
Από το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ»
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Θεοδώρου έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΤΣΟΓΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΗ του Αθανασίου έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευσταθίου έλαβε δεκαοκτώ (18) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΡΑΜΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Νικολάου έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Γεωργίου έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης

VIII) Κοινότητα Πτελεού, το συμβούλιο της οποίας αποτελείται από πέντε έδρες (5) έδρες:
Από τους ανωτέρω πίνακες των αποτελεσμάτων της εκλογής της 26ης Μαΐου 2019 προκύπτει ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στην παραπάνω Κοινότητα είναι 1.720, από αυτούς ψήφισαν 1.060, βρέθηκαν 33 άκυρα ψηφοδέλτια και 15 λευκά ψηφοδέλτια (σύνολο άκυρων και λευκών: 48), τα έγκυρα ψηφοδέλτια κατά την ως άνω ψηφοφορία ανήλθαν σε 1.012. Καθένας από τους προαναφερόμενους δύο (2) συνδυασμούς, που έλαβαν μέρος στην εκλογή, έλαβε τις εξής ψήφους:
Α) Ο Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Πτελεού» 960 ψήφους, ήτοι ποσοστό 94,86%.
Β) Ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ» 52 ψήφους, ήτοι ποσοστό 5,14%.
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών του συμβουλίου της ανωτέρω κοινότητας στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν στην κοινότητα αθροιστικά όλοι οι συνδυασμοί, τα οποία ανήλθαν σε 1.012, δια του αριθμού των εδρών του συμβούλιου της κοινότητας, προσαυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος (άρθρο 37 παρ. 1 Ν. 3852/2010), το οποίο εν προκειμένω ισούται με τον αριθμό (1.012 : 5 = 202 + 1=) 203. Ακολούθως, ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης (άρθρο 37 παρ. 1 Ν. 3852/2010). Ειδικότερα: Α) Ο Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Πτελεού» λαμβάνει (960 : 203=) 4 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού μείον το γινόμενο του εκλογικού μέτρου επί τις έδρες που έλαβε, ήτοι 960 – (203 Χ 4 =)] 148 ψήφων και Β) Ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ» λαμβάνει (52 : 203=) 0 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού μείον το γινόμενο του εκλογικού μέτρου επί τις έδρες που έλαβε, ήτοι 52 – (203 Χ 0 =)] 52 ψήφων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω και δεδομένου ότι το συμβούλιο της ως άνω κοινότητας αποτελείται από 5 μέλη, με τη διαδικασία δε αυτή διανεμήθηκαν 4 από τις 5 έδρες, οι έδρες που καταλαμβάνουν οι ως άνω συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες της, η αδιάθετη έδρα κατανέμεται μεταξύ των συνδυασμών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα και την καταλαμβάνει ο συνδυασμός με το όνομα «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Πτελεού», με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο148 ψήφων.
Συνακόλουθα, η κατανομή των πέντε (5) εδρών του Συμβουλίου της Κοινότητας Πτελεού έχει ως εξής:
1) Ο συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Πτελεού» καταλαμβάνει (4 + 1) 5 έδρες
2) Ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ» δεν καταλαμβάνει έδρα.
Με βάση τα ανωτέρω κατατάσσονται με την παρούσα οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι της ως άνω Κοινότητας, σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας από αυτούς. Επομένως, πρέπει να ανακηρυχθούν τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι του συμβουλίου της Κοινότητας Πτελεού οι εξής:
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου έλαβε τριακόσιους εξήντα τέσσερις (364) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΑΚΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αριστείδη έλαβε τριακόσιους πέντε (305) σταυρούς προτίμησης
3. ΓΕΡΟΓΙΑΚΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γεωργίου έλαβε διακόσιους πενήντα δύο (252) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου έλαβε διακόσιους είκοσι πέντε (225) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη έλαβε εκατόν τριάντα πέντε (135) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε εκατόν είκοσι πέντε (125) σταυρούς προτίμησης
2. ΞΥΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Δημητρίου έλαβε εκατόν οκτώ (108) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΤΟΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Γεωργίου έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης
Από το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ»
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΓΡΑΜΜΑΤΗ του Δημητρίου έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΟΛΥΜΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ του Δημητρίου έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημοσθένη έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΠΟΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ του Νικολάου έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης

IX) Κοινότητα Σούρπης, το συμβούλιο της οποίας αποτελείται από πέντε έδρες (5) έδρες:
Από τους ανωτέρω πίνακες των αποτελεσμάτων της εκλογής της 26ης Μαΐου 2019 προκύπτει ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στην παραπάνω Κοινότητα είναι 1.829, από αυτούς ψήφισαν 1.095, βρέθηκαν 37 άκυρα ψηφοδέλτια και 10 λευκά ψηφοδέλτια (σύνολο άκυρων και λευκών: 47), τα έγκυρα ψηφοδέλτια κατά την ως άνω ψηφοφορία ανήλθαν σε 1.048. Καθένας από τους προαναφερόμενους τρεις (3) συνδυασμούς, που έλαβαν μέρος στην εκλογή, έλαβε τις εξής ψήφους:
Α) Ο Συνδυασμός «Ανεξάρτητοι Δημότες Κοινότητας Σούρπης» 665 ψήφους, ήτοι ποσοστό 63,45%.
Β) Ο Συνδυασμός «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 298 ψήφους, ήτοι ποσοστό 28,44%.
Γ) Ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ» 85 ψήφους, ήτοι ποσοστό 8,11%.
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών του συμβουλίου της ανωτέρω κοινότητας στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν στην κοινότητα αθροιστικά όλοι οι συνδυασμοί, τα οποία ανήλθαν σε 1.048, δια του αριθμού των εδρών του συμβούλιου της κοινότητας, προσαυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος (άρθρο 37 παρ. 1 Ν. 3852/2010), το οποίο εν προκειμένω ισούται με τον αριθμό (1.048 : 5 = 209 + 1=) 210. Ακολούθως, ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης (άρθρο 37 παρ. 1 Ν. 3852/2010). Ειδικότερα: Α) Ο Συνδυασμός «Ανεξάρτητοι Δημότες Κοινότητας Σούρπης» λαμβάνει (665 : 210=) 3 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού μείον το γινόμενο του εκλογικού μέτρου επί τις έδρες που έλαβε, ήτοι 665 – (210 Χ 3 =)] 35 ψήφων. Β) Ο Συνδυασμός «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» λαμβάνει (298 : 210=) 1 έδρα με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού μείον το γινόμενο του εκλογικού μέτρου επί τις έδρες που έλαβε, ήτοι 298 – (210 Χ 1 =)] 88 ψήφων και Γ) Ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ» λαμβάνει (85 : 210=) 0 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού μείον το γινόμενο του εκλογικού μέτρου επί τις έδρες που έλαβε, ήτοι 85 – (210 Χ 0 =)] 85 ψήφων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω και δεδομένου ότι το συμβούλιο της ως άνω κοινότητας αποτελείται από 5 μέλη, με τη διαδικασία δε αυτή διανεμήθηκαν 4 από τις 5 έδρες, οι έδρες που καταλαμβάνουν οι ως άνω συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες της, η αδιάθετη έδρα κατανέμεται μεταξύ όλων των συνδυασμών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα και την καταλαμβάνει ο συνδυασμός με το όνομα «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 88 ψήφων.
Συνακόλουθα, η κατανομή των πέντε (5) εδρών του Συμβουλίου της Κοινότητας Σούρπης έχει ως εξής:
1) Ο συνδυασμός «Ανεξάρτητοι Δημότες Κοινότητας Σούρπης» καταλαμβάνει (3 +0) 3 έδρες.
2) Ο συνδυασμός «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» καταλαμβάνει (1+ 1) 2 έδρες
3) Ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ» δεν καταλαμβάνει έδρα.
Με βάση τα ανωτέρω κατατάσσονται με την παρούσα οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι της ως άνω Κοινότητας, σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας από αυτούς. Επομένως, πρέπει να ανακηρυχθούν τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι του συμβουλίου της Κοινότητας Σούρπης οι εξής:
Από το συνδυασμό «Ανεξάρτητοι Δημότες Κοινότητας Σούρπης»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε τετρακόσιους δώδεκα (412) σταυρούς προτίμησης
2. ΓΚΡΙΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ταξιάρχη έλαβε εκατόν ογδόντα δύο (182) σταυρούς προτίμησης
3. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου έλαβε εκατόν εβδομήντα εννέα (179) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αθανασίου έλαβε εκατόν δεκαεννέα (119) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΩΜΟΥ-ΦΙΛΟΘΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Κωνσταντίνου έλαβε εκατόν οκτώ (108) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΟΥΤΜΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Αθανασίου έλαβε εβδομήντα έναν (71) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
5. ΓΙΟΒΑΝΟΥ-ΚΕΧΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΗ του Βασιλείου έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
Από το συνδυασμό «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΟΥΤΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε εκατόν εβδομήντα τρεις (173) σταυρούς προτίμησης
2. ΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου έλαβε εκατόν εβδομήντα έναν (171) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΖΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης
2. ΔΗΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΞΕΝΙΑ του Χρήστου έλαβε τριάντα έναν (31) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΛΑΪΝΟΥ ΚΕΧΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γεωργίου έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
4. ΓΙΑΝΝΑΚΕΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
Από το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ»
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Τριανταφύλλου έλαβε πενήντα έναν (51) σταυρούς προτίμησης
2. ΑΡΓΥΡΗ ΑΝΝΑ του Ιωάννη έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης
3. ΝΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του Ευσταθίου έλαβε δεκατρείς (13) σταυρούς προτίμησης
5. ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Δημοσθένη έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
7. ΓΕΛΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Νικολάου έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης

X) Κοινότητα Αμαλιαπόλεως, το συμβούλιο της οποίας αποτελείται από πέντε έδρες (5) έδρες:
Από τους ανωτέρω πίνακες των αποτελεσμάτων της εκλογής της 26ης Μαΐου 2019 προκύπτει ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στην παραπάνω Κοινότητα είναι 561, από αυτούς ψήφισαν 343, βρέθηκαν 5 άκυρα ψηφοδέλτια και 1 λευκό ψηφοδέλτιο (σύνολο άκυρων και λευκών: 6), τα έγκυρα ψηφοδέλτια κατά την ως άνω ψηφοφορία ανήλθαν σε 337. Καθένας από τους προαναφερόμενους δύο (2) συνδυασμούς, που έλαβαν μέρος στην εκλογή, έλαβε τις εξής ψήφους:
Α) Ο Συνδυασμός «Πρωτοβουλία Ευθύνης για τη ζωή στη Μιτζέλα» 295 ψήφους, ήτοι ποσοστό 87,54%.
Β) Ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ» 42 ψήφους, ήτοι ποσοστό 12,46%.
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών του συμβουλίου της ανωτέρω κοινότητας στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν στην κοινότητα αθροιστικά όλοι οι συνδυασμοί, τα οποία ανήλθαν σε 337, δια του αριθμού των εδρών του συμβούλιου της κοινότητας, προσαυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος (άρθρο 37 παρ. 1 Ν. 3852/2010), το οποίο εν προκειμένω ισούται με τον αριθμό (337 : 5 = 67 + 1=) 68. Ακολούθως, ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης (άρθρο 37 παρ. 1 Ν. 3852/2010). Ειδικότερα: Α) Ο Συνδυασμός «Πρωτοβουλία Ευθύνης για τη ζωή στη Μιτζέλα» λαμβάνει (295 : 68=) 4 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού μείον το γινόμενο του εκλογικού μέτρου επί τις έδρες που έλαβε, ήτοι 295 – (68 Χ 4 =)] 23 ψήφων και Β) Ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ» λαμβάνει (42 : 68=) 0 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού μείον το γινόμενο του εκλογικού μέτρου επί τις έδρες που έλαβε, ήτοι 42 – (68 Χ 0 =)] 42 ψήφων).
Σύμφωνα με τα παραπάνω και δεδομένου ότι το συμβούλιο της ως άνω κοινότητας αποτελείται από 5 μέλη, με τη διαδικασία δε αυτή διανεμήθηκαν 4 από τις 5 έδρες, οι έδρες που καταλαμβάνουν οι ως άνω συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες της, η αδιάθετη έδρα κατανέμεται μεταξύ των συνδυασμών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα και ανεξάρτητα από το αν έχουν συμπληρώσει το εκλογικό μέτρο και την καταλαμβάνει ο συνδυασμός με το όνομα «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ», με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 42 ψήφων.
Συνακόλουθα, η κατανομή των πέντε (5) εδρών του Συμβουλίου της Κοινότητας Αμαλιαπόλεως έχει ως εξής:
1) Ο συνδυασμός «Πρωτοβουλία Ευθύνης για τη ζωή στη Μιτζέλα» καταλαμβάνει (4 + 0) 4 έδρες
2) Ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ» καταλαμβάνει (0 + 1) 1 έδρα.
Με βάση τα ανωτέρω κατατάσσονται με την παρούσα οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι της ως άνω Κοινότητας, σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας από αυτούς, σημειώνοντας ότι όπου υπάρχουν υποψήφιοι σύμβουλοι που ισοψήφησαν, η παρατιθέμενη κατωτέρω σειρά αυτών ελήφθη μετά από κλήρωση που έγινε επ’ ακροατηρίω στην αρχή της παρούσας συνεδρίασης. Επομένως, πρέπει να ανακηρυχθούν τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι του συμβουλίου της Κοινότητας Αμαλιαπόλεως οι εξής:
Από το συνδυασμό «Πρωτοβουλία Ευθύνης για τη ζωή στη Μιτζέλα»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΞΑΝΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου έλαβε εκατόν τριάντα επτά (137) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Μιχαήλ έλαβε εκατόν δώδεκα (112) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΩΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΛΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΤΗΓΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Σπυρίδωνα έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
2. ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ ΛΕΠΟΤΙΝΑ του Μπράνκο έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΡΡΑ ΜΕΛΙΝΑ-ΑΘΗΝΑ του Σοφοκλή έλαβε είκοσι έναν (21) σταυρούς προτίμησης
Από το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ»
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του Κωνσταντίνου έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου έλαβε είκοσι έναν (21) σταυρούς προτίμησης
2. ΝΤΙΤΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Παρνασσού έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΕΝΡΙΕΤΤΑ του Κωνσταντίνου έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
4. ΣΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Αλεξάνδρου έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης

11) Κοινότητα Βρυναίνης, το συμβούλιο της οποίας αποτελείται από πέντε έδρες (5) έδρες:
Από τους ανωτέρω πίνακες των αποτελεσμάτων της εκλογής της 26ης Μαΐου 2019 προκύπτει ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στην παραπάνω Κοινότητα είναι 504, από αυτούς ψήφισαν 330, βρέθηκαν 17 άκυρα ψηφοδέλτια και 5 λευκά ψηφοδέλτια (σύνολο άκυρων και λευκών: 22), τα έγκυρα ψηφοδέλτια κατά την ως άνω ψηφοφορία ανήλθαν σε 308. Καθένας από τους προαναφερόμενους δύο (2) συνδυασμούς, που έλαβαν μέρος στην εκλογή, έλαβε τις εξής ψήφους:
Α) Ο Συνδυασμός «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 157 ψήφους, ήτοι ποσοστό 50,97%.
Β) Ο Συνδυασμός «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 151 ψήφους, ήτοι ποσοστό 49,03%.
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών του συμβουλίου της ανωτέρω κοινότητας στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν στην κοινότητα αθροιστικά όλοι οι συνδυασμοί, τα οποία ανήλθαν σε 308, δια του αριθμού των εδρών του συμβούλιου της κοινότητας, προσαυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος (άρθρο 37 παρ. 1 Ν. 3852/2010), το οποίο εν προκειμένω ισούται με τον αριθμό (308 : 5 = 61 + 1=) 62. Ακολούθως, ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης (άρθρο 37 παρ. 1 Ν. 3852/2010). Ειδικότερα: Α) Ο Συνδυασμός «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» λαμβάνει (157 : 62=) 2 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού μείον το γινόμενο του εκλογικού μέτρου επί τις έδρες που έλαβε, ήτοι 157 – (62 Χ 2 =)] 33 ψήφων και Β) Ο Συνδυασμός «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» λαμβάνει (151 : 62=) 2 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο [σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού μείον το γινόμενο του εκλογικού μέτρου επί τις έδρες που έλαβε, ήτοι 151 – (62 Χ 2 =)] 27 ψήφων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω και δεδομένου ότι το συμβούλιο της ως άνω κοινότητας αποτελείται από 5 μέλη, με τη διαδικασία δε αυτή διανεμήθηκαν 4 από τις 5 έδρες, οι έδρες που καταλαμβάνουν οι ως άνω συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες της, η αδιάθετη έδρα κατανέμεται μεταξύ των συνδυασμών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα και την καταλαμβάνει ο συνδυασμός με το όνομα «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 33 ψήφων.
Συνακόλουθα, η κατανομή των πέντε (5) εδρών του Συμβουλίου της Κοινότητα Βρυναίνης έχει ως εξής:
1) Ο συνδυασμός «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» καταλαμβάνει (2 + 1) 3 έδρες
2) Ο συνδυασμός «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» καταλαμβάνει (2 + 0) 2 έδρες.
Με βάση τα ανωτέρω κατατάσσονται με την παρούσα οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι της ως άνω Κοινότητας, σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας από αυτούς. Επομένως, πρέπει να ανακηρυχθούν τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι του συμβουλίου της Κοινότητας Βρυναίνης οι εξής:
Από το συνδυασμό «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς προτίμησης
2. ΖΟΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευσταθίου έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΑΜΑΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του Χρήστου έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του Γεωργίου έλαβε δεκαπέντε (15) σταυρούς προτίμησης
Από το συνδυασμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΜΕΛΕΜΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου έλαβε εκατόν είκοσι πέντε (125) σταυρούς προτίμησης
2. ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Σπυρίδωνος έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κωνσταντίνου έλαβε δεκαπέντε (15) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Μιχαήλ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
Τέλος, στο ανωτέρω πρακτικό της Προέδρου Πρωτοδικών συμπεριλαμβάνονται και τα αποτελέσματα της εκλογής για τους Προέδρους των Κοινοτήτων Ανθότοπου (Εγγεγραμμένοι: 315, Ψηφίσαντες: 233, Άκυρα: 5, Λευκά: 3, Σύνολο Λευκών και Άκυρων: 8, Έγκυρα: 225), Κοκκωτών (Εγγεγραμμένοι: 314, Ψηφίσαντες: 221, Άκυρα: 8, Λευκά: 1, Σύνολο Λευκών και Άκυρων: 9, Έγκυρα: 212), Κωφών (Εγγεγραμμένοι: 257, Ψηφίσαντες: 158, Άκυρα: 1, Λευκά: 1, Σύνολο Λευκών και Άκυρων: 2, Έγκυρα: 156), Φυλακής (Εγγεγραμμένοι: 221, Ψηφίσαντες: 158, Άκυρα: 5, Λευκά: 1, Σύνολο Λευκών και Άκυρων: 6, Έγκυρα: 152), Αγίας Τριάδος (Εγγεγραμμένοι: 267, Ψηφίσαντες: 189, Άκυρα: 5, Λευκά: 2, Σύνολο Λευκών και Άκυρων: 7, Έγκυρα: 182), Αγίου Ιωάννου (Εγγεγραμμένοι: 58, Ψηφίσαντες: 47, Άκυρα: 2, Λευκά: 8, Σύνολο Λευκών και Άκυρων: 10, Έγκυρα : 37) και Δρυμώνος (Εγγεγραμμένοι: 287, Ψηφίσαντες: 202, Άκυρα: 7, Λευκά: 3, Σύνολο Λευκών και Άκυρων: 10, Έγκυρα: 192) του Δήμου Αλμυρού, με μόνιμο πληθυσμό έως 300 κατοίκους. Βάσει δε του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, έλαβε καθένας από τους παραπάνω υποψήφιους προέδρους, που συμμετείχε στις εκλογές της ανωτέρω δημοτικής κοινότητας, σε όλα τα εκλογικά τμήματα της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, τις ψήφους που αναφέρονται στον εν λόγω πίνακα γενικού αποτελέσματος και ειδικότερα:
Ι) Κοινότητα Ανθοτόπου
1. ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΕΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης
3. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Ιωάννη έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης

ΙΙ) Κοινότητα Κοκκωτών
1. ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου έλαβε ογδόντα έξι (86) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης

ΙΙΙ) Κοινότητα Κωφών
1. ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΑΜΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αποστόλου έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης
3. ΒΑΡΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Στεργίου έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

VI) Κοινότητα Φυλακής
1. ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ του Δημητρίου έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης
2. ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης
3. ΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Ελευθερίου έλαβε δεκαεννέα (19) σταυρούς προτίμησης
4. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννου έλαβε δέκα (8) σταυρούς προτίμησης

V) Κοινότητα Αγίας Τριάδος
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Θεμιστοκλή έλαβε εκατόν είκοσι έξι (126) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης

VI) Κοινότητα Αγίου Ιωάννου
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης

VII) Κοινότητα Δρυμώνος
1. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ του Κωνσταντίνου έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης
3. ΤΣΙΠΕΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αποστόλου έλαβε σαράντα έναν (41) σταυρούς προτίμησης
Με βάση τα ανωτέρω κατατάσσονται με την παρούσα ο τακτικός και οι αναπληρωματικοί πρόεδροι των ως άνω Κοινοτήτων, σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας από αυτούς. Επομένως, πρέπει να ανακηρυχθούν τακτικός και αναπληρωματικοί πρόεδροι των Κοινοτήτων Ανθότοπου, Κοκκωτών, Κωφών, Φυλακής, Αγίας Τριάδος, Αγίου Ιωάννου και Δρυμώνος του Δήμου Αλμυρού ως εξής:
I) Κοινότητα Ανθοτόπου
ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΕΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης
2. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Ιωάννη έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
II) Κοινότητα Κοκκωτών
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου έλαβε ογδόντα έξι (86) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης

III) Κοινότητα Κωφών
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΜΑΜΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αποστόλου έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης
2. ΒΑΡΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Στεργίου έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

IV) Κοινότητα Φυλακής
ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ του Δημητρίου έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης
2. ΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Ελευθερίου έλαβε δεκαεννέα (19) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννου έλαβε δέκα (8) σταυρούς προτίμησης

V) Κοινότητα Αγίας Τριάδος
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Θεμιστοκλή έλαβε εκατόν είκοσι έξι (126) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης

VI) Κοινότητα Αγίου Ιωάννου
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης

VII) Κοινότητα Δρυμώνος
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ του Κωνσταντίνου έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης
2. ΤΣΙΠΕΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αποστόλου έλαβε σαράντα έναν (41) σταυρούς προτίμησης
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ το γενικό αποτέλεσμα της εκλογής της 26ης Μαΐου 2019 και τις επαναληπτικής εκλογής της 2ας Ιουνίου 2019 για την ανάδειξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, του δημάρχου, των τακτικών και αναπληρωματικών δημοτικών συμβούλων κάθε συνδυασμού, των τακτικών και αναπληρωματικών συμβούλων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων κάθε συνδυασμού και των προέδρων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό κάτω των 300 κατοίκων του Δήμου Αλμυρού της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για τη νέα δημοτική περίοδο από 1 Σεπτεμβρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2023.
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ επιτυχόντα το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και επιλαχόντες τους συνδυασμούς «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», «ΖΩΗ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ».
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Δήμαρχο του Δήμου Αλμυρού τον ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του Ιωάννη, επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ».
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού τους εξής:
Α) Από τον επιτυχόντα συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»
Εκλογική Περιφέρεια Αλμυρού
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου έλαβε εξακόσιους εξήντα εννέα (669) σταυρούς προτίμησης
2. ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ναπολέοντα έλαβε εξακόσιους εξήντα ένα (661) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αριστείδη έλαβε πεντακόσιους είκοσι οκτώ (528) σταυρούς προτίμησης
4. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου έλαβε πεντακόσιους δεκαοκτώ (518) σταυρούς προτίμησης
5. ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Χρήστου έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα πέντε (475) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΠΕΗ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΡΕΤΗ του Δημητρίου έλαβε τετρακόσιους εξήντα τρεις (463) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ (ΑΚΗΣ) του Βασιλείου έλαβε τετρακόσιους έξι (406) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΑΜΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη έλαβε τριακόσιους εβδομήντα πέντε (375) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΟΥΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σωτηρίου έλαβε τριακόσιους είκοσι έξι (326) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε τριακόσιους δεκαοκτώ (318) σταυρούς προτίμησης
5. ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου έλαβε διακόσιους ενενήντα ένα (291) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Ευσταθίου έλαβε διακόσιους ογδόντα τρεις (283) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΑΡΠΕΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) του Χρήστου έλαβε διακόσιους πενήντα τρεις (253) σταυρούς προτίμησης
8. ΞΥΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Χρήστου έλαβε διακόσιους οκτώ (208) σταυρούς προτίμησης
9. ΚΟΤΖΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΞΥΝΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του Στέργιου εκατόν ενενήντα επτά (197) σταυρούς προτίμησης
10. ΚΙΑΚΟΥ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Σπυρίδωνα έλαβε εκατόν ενενήντα τρεις (193) σταυρούς προτίμησης
11. ΜΑΥΡΑΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ του Αποστόλου έλαβε εκατόν εβδομήντα επτά (177) σταυρούς προτίμησης
12. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου έλαβε εκατόν εβδομήντα έξι (176) σταυρούς προτίμησης
13. ΜΠΡΟΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χρήστου έλαβε εκατόν εξήντα οκτώ (168) σταυρούς προτίμησης
14. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΠΙΝΑ ΜΑΡΙΝΑ του Βασιλείου έλαβε εκατόν εξήντα δύο (162) σταυρούς προτίμησης
15. ΠΑΠΑΡΡΙΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ιωάννη έλαβε εκατόν πενήντα επτά (157) σταυρούς προτίμησης
16. ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΗ του Πέτρου έλαβε εκατόν δεκατέσσερις (114) σταυρούς προτίμησης
17. ΤΟΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ζήση έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς προτίμησης
18. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Χρήστου έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης
19. ΚΟΝΤΟΝΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ευαγγέλου έλαβε εβδομήντα έξι (76) σταυρούς προτίμησης
20. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του Κωνσταντίνου έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης
21. ΜΠΡΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του Αθανασίου έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Ανάβρας
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε τριακόσιους οκτώ (308) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
1. ΓΚΛΑΝΤΖΟΥΝΗ ΖΩΗ του Ιωάννη έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Πτελεού
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Κωνσταντίνου έλαβε οκτακόσιους ογδόντα τέσσερις (884) σταυρούς προτίμησης
2. ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου έλαβε τριακόσιους πενήντα εννέα (359) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου έλαβε τριακόσιους τριάντα εννέα (339) σταυρούς προτίμησης
2. ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ-ΜΠΙΣΜΠΙΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Νικολάου έλαβε τριακόσιους τριάντα έναν (331) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΩΣΤΑΚΗ-ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Κωνσταντίνου έλαβε τριακόσιους είκοσι έναν (321) σταυρούς προτίμησης
4. ΣΑΛΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε διακόσιους ενενήντα τρεις (293) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Σούρπης
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη έλαβε εξακόσιους εξήντα έξι (666) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΤΣΙΛΟΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε τριακόσιους τριάντα επτά (337) σταυρούς προτίμησης
2. ΓΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Χρήστου έλαβε τριακόσιους δεκαπέντε (315) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου έλαβε διακόσιους εβδομήντα (270) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΟΥΤΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ (ΝΙΤΣΑ) του Σταύρου έλαβε εκατόν εβδομήντα έξι (176) σταυρούς προτίμησης
5. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΝΕΛΗ) σύζ. Νικολάου έλαβε εκατόν εβδομήντα τρεις (173) σταυρούς προτίμησης
Β) Από τον επιλαχόντα συνδυασμό «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»:
Εκλογική Περιφέρεια Αλμυρού
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κυριάκου ως επικεφαλής του συνδυασμού έλαβε όλες τις ψήφους του
2. ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του Χρήστου έλαβε οκτακόσιους δέκα (810) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΤΑΥΡΑΝΤΩΝΗ ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του Παντελή έλαβε εξακόσιους δύο (602) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΛΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε πεντακόσιους πενήντα έξι (556) σταυρούς προτίμησης
5. ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου έλαβε τετρακόσιους σαράντα (440) σταυρούς προτίμησης
6. ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Συμεών έλαβε τετρακόσιους τριάντα πέντε (435) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Κωνσταντίνου έλαβε τριακόσιους ενενήντα έξι (396) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΓΛΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου έλαβε τριακόσιους ενενήντα τρεις (393) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΑΠΠΑ ΣΑΡΣΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Δημητρίου έλαβε τριακόσιους ογδόντα δύο (382) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΡΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου έλαβε τριακόσιους ογδόντα (380) σταυρούς προτίμησης
4. ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου έλαβε τριακόσιους εβδομήντα τρεις (373) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΡΑΠΤΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου έλαβε τριακόσιους εβδομήντα δύο (372) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του Γεωργίου έλαβε τριακόσιους εβδομήντα δύο (372) σταυρούς προτίμησης
7. ΠΑΝΤΑΖΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου έλαβε τριακόσιους είκοσι (320) σταυρούς προτίμησης
8. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου έλαβε τριακόσιους (300) σταυρούς προτίμησης
9. ΣΠΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου διακόσιους ενενήντα εννέα (299) σταυρούς προτίμησης
10. ΝΤΟΝΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Γεωργίου έλαβε διακόσιους εξήντα δύο (262) σταυρούς προτίμησης
11. ΤΣΙΓΑΝΗ ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ρίζου έλαβε διακόσιους δεκαέξι (216) σταυρούς προτίμησης
12. ΝΙΖΑΜΗ ΑΡΙΣΤΕΑ του Δημοσθένη έλαβε διακόσιους έντεκα (211) σταυρούς προτίμησης
13. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του Θεοδώρου έλαβε διακόσιους δέκα (210) σταυρούς προτίμησης
14. ΜΑΓΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Νικολάου έλαβε εκατόν εβδομήντα εννέα (179) σταυρούς προτίμησης
15. ΜΠΟΥΡΛΗ ΠΛΑΤΗ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη έλαβε εκατόν εβδομήντα τέσσερις (174) σταυρούς προτίμησης
16. ΠΑΤΕΛΟΔΗΜΟΥ ΑΝΝΑ του Δήμου έλαβε εκατόν εξήντα εννέα (169) σταυρούς προτίμησης
17. ΒΕΡΕΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αποστόλου έλαβε εκατόν είκοσι εννέα (129) σταυρούς προτίμησης
18. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Δημητρίου έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς προτίμησης
19. ΤΣΑΝΤΟΥ ΚΑΡΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ του Παναγιώτη έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης
20. ΚΑΡΑΤΕΕΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ του Γενναδίου έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης
21. ΤΣΙΠΗ ΛΕΥΤΕΡ του Αντρέα έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Ανάβρας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΖΟΣ του Ηλία έλαβε διακόσιους είκοσι τρεις (223) σταυρούς προτίμησης
2. ΡΑΝΤΖΑ ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΛΕΝΗ του Αποστόλου έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Πτελεού
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ιωάννη έλαβε επτακόσιους είκοσι δύο (722) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του Κωνσταντίνου έλαβε τριακόσιους δεκαπέντε (315) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΦΟΥΝΤΑ ΠΑΤΕΛΟΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Γρηγορίου έλαβε διακόσιους ογδόντα έξι (286) σταυρούς προτίμησης
2. ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου έλαβε διακόσιους οκτώ (208) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ του Δημητρίου έλαβε εκατόν ενενήντα (190) σταυρούς προτίμησης
4. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου έλαβε εκατόν εξήντα εννέα (169) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Σούρπης
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1. ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου έλαβε εννιακόσιους πενήντα εννέα (959) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αναστασίου έλαβε πεντακόσιους ενενήντα τέσσερις (594) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου έλαβε πεντακόσιους δεκατρείς (513) σταυρούς προτίμησης
3. ΒΑΖΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου έλαβε τριακόσιους εννέα (309) σταυρούς προτίμησης
4. ΖΑΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Χρήστου έλαβε τριακόσιους τέσσερις (304) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΠΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Γεωργίου έλαβε εκατόν διακόσιους τέσσερις (204) σταυρούς προτίμησης
Γ) Από τον επιλαχόντα συνδυασμό «ΖΩΗ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ»:
Εκλογική Περιφέρεια Αλμυρού
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ του Σπυρίδωνος ως επικεφαλής του συνδυασμού έλαβε όλες τις ψήφους του
2. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου έλαβε τετρακόσιους (400) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου έλαβε τριακόσιους εξήντα δύο (362) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΥΓΙΑΚΗ-ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΝΩΛΙΑ του Ηλία έλαβε τριακόσιους είκοσι δύο (322) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΜΑΚΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ) του Βασιλείου έλαβε διακόσιους εξήντα τέσσερις (264) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΠΟΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΩΝΤΑΣ) του Αλεξάνδρου έλαβε διακόσιους τριάντα επτά (237) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΠΑΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου έλαβε διακόσιους τριάντα τρεις (233) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου έλαβε διακόσιους δώδεκα (212) σταυρούς προτίμησης
5. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γρηγορίου έλαβε εκατόν ογδόντα δύο (182) σταυρούς προτίμησης
6. ΔΡΟΛΙΑ-ΚΑΛΛΕ ΕΥΜΟΡΦΙΑ (ΕΦΗ) του Περικλέους έλαβε εκατόν εξήντα τέσσερις (164) σταυρούς προτίμησης
7. ΝΑΝΤΖΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του Χρήστου έλαβε εκατόν πενήντα πέντε (155) σταυρούς προτίμησης
8. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου έλαβε εκατόν πενήντα τέσσερις (154) σταυρούς προτίμησης
9. ΧΡΟΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ιωάννου έλαβε εκατόν πενήντα δύο (152) σταυρούς προτίμησης
10. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου έλαβε εκατόν σαράντα εννέα (149) σταυρούς προτίμησης
11. ΜΑΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ηλία έλαβε εκατόν σαράντα τρεις (143) σταυρούς προτίμησης
12. ΚΟΛΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου εκατόν τριάντα εννέα (139) σταυρούς προτίμησης
13. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Αντωνίου έλαβε εκατόν τριάντα πέντε (135) σταυρούς προτίμησης
14. ΚΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ) του Γεωργίου έλαβε εκατόν είκοσι έναν (121) σταυρούς προτίμησης
15. ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΗ-ΜΠΙΝΑ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου έλαβε εκατόν δεκαεπτά (117) σταυρούς προτίμησης
16. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ του Σπυρίδωνος έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς προτίμησης
17. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΤΑΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Κωνσταντίνου έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) σταυρούς προτίμησης
18. ΤΣΙΟΚΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς προτίμησης
19. ΠΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης
20. ΣΕΞΑΜΠΑΝΗ-ΠΑΤΣΕΑ ΙΩΑΝΝΑ του Νικολάου έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης
21. ΠΑΝΤΖΙΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ του Ιωάννη έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης
22. ΣΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ του Παναγιώτη έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης
23. ΤΖΙΟΝΤΖΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του Κωνσταντίνου έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
24. ΜΠΟΥΛΑΜΑΤΣΗ-PAHONTU DANIELA-LILIANA του Dan έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Ανάβρας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΦΥΤΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου έλαβε εκατόν εβδομήντα εννέα (179) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΠΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Βασιλείου έλαβε ογδόντα οκτώ (88) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Πτελεού
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΒΑΛΩΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου έλαβε εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) σταυρούς προτίμησης
2. ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αποστόλου έλαβε ενενήντα έναν (91) σταυρούς προτίμησης
3. ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΥΡΙΑΝΤΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Παναγιώτη έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του Ιωάννη έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Σούρπης
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε διακόσιους εβδομήντα (270) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου έλαβε διακόσιους εξήντα τρεις (263) σταυρούς προτίμησης
2. ΝΤΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σταύρου έλαβε διακόσιους δεκατρείς (213) σταυρούς προτίμησης
3. ΦΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Γεωργίου έλαβε διακόσιους εννέα (209) σταυρούς προτίμησης
4. ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Αθανασίου έλαβε εκατόν σαράντα έναν (141) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου έλαβε εξήντα έναν (61) σταυρούς προτίμησης
Δ) Από τον επιλαχόντα συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ»:
Εκλογική Περιφέρεια Αλμυρού
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1. ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ του Κωνσταντίνου ως επικεφαλής του συνδυασμού έλαβε όλες τις ψήφους του
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΑΚΡΙΒΟΥ ΜΥΡΤΩ του Αποστόλου έλαβε εκατόν είκοσι εννέα (129) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΡΑΤΣΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου έλαβε εκατόν δέκα εννέα (119) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης
4. ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ του Σάββα έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΑΓΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΟΥΛΑ του Πέτρου έλαβε εβδομήντα έναν (71) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΟΛΤΣΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Βασιλείου έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης
7. ΠΑΛΑΒΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης
8. ΠΑΤΣΙΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης
9. ΝΤΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης
10. ΒΕΛΑΝΗ-ΣΚΥΛΙΤΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του Δημητρίου έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
11. ΓΛΙΑΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Παναγιώτη έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
12. ΜΠΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Άγγελου έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
13. ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωσήφ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης
14. ΜΠΙΛΕΓΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Χρήστου έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης
15. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης
16. ΤΟΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Βασιλείου έλαβε δεκαπέντε (15) σταυρούς προτίμησης
17. ΤΣΟΥΡΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ιωάννη έλαβε δεκατέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης
18. ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
19. ΤΟΡΗ-ΠΑΤΣΕΑ ΕΥΔΟΞΙΑ του Λάμπρου έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
20. ΤΖΙΩΤΗ ΛΑΣΚΑΡΩ του Γεωργίου έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
21. ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Διονυσίου έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Ανάβρας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αποστόλου έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Πτελεού
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΤΣΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σάββα έλαβε εκατόν τριάντα τρεις (133) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Χρήστου έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης
3. ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΒΑΪΑ του Δημητρίου έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
4. ΣΓΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ευθυμίου έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Σούρπης
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1. ΣΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε εκατόν σαράντα εννέα (149) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΤΑΜΠΑΞΗΣ ΖΗΣΗΣ του Γεωργίου έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς προτίμησης
2. ΑΡΓΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του Χρήστου έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης
3. ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Αχιλλέως έλαβε εβδομήντα έναν (71) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Δημητρίου έλαβε σαράντα έναν (41) σταυρούς προτίμησης
5. ΤΣΟΚΑΡΑ-ΒΛΑΧΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ (ΦΡΙΝΤΑ) του Αποστόλου έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού στην Κοινότητα Αλμυρού τους εξής:
Από το συνδυασμό «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αθανασίου έλαβε εξακόσιους είκοσι ένα (621) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε πεντακόσιους σαράντα δύο (542) σταυρούς προτίμησης
3. ΑΜΔΑΡΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΗ του Γεωργίου έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα οκτώ (478) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΠΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου έλαβε διακόσιους σαράντα πέντε (245) σταυρούς προτίμησης
2. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Αθανασίου έλαβε εκατόν ενενήντα δύο (192) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΕΛΕΝΗ του Αθανασίου έλαβε εκατόν ογδόντα (180) σταυρούς προτίμησης
4. ΣΙΟΥΤΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ του Χρήστου έλαβε εκατόν εβδομήντα έξι (176) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη έλαβε εκατόν πενήντα οκτώ (158) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ευσταθίου έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης
7. ΦΛΩΡΟΥΣ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΝΝΑ του Φιλίππου έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Γεωργίου έλαβε πεντακόσιους εβδομήντα εννέα (579) σταυρούς προτίμησης
2. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνίου έλαβε πεντακόσιους πενήντα ένα (551) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αλεξάνδρου έλαβε τριακόσιους ογδόντα πέντε (385) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου έλαβε εκατόν ενενήντα επτά (197) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ έλαβε εκατόν εξήντα τρεις (163) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΙΝΤΖΕΛΑ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου έλαβε εκατόν δεκαοκτώ (118) σταυρούς προτίμησης
5. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γεωργίου έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) σταυρούς προτίμησης
6. ΤΣΑΤΣΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑ του Παντελή έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης
Από το συνδυασμό «ΖΩΗ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ»
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1. ΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ του Χρήστου έλαβε διακόσιους είκοσι πέντε (225) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΕΚΤΩΡ ΓΑΒΡΙΗΛ του Σταύρου έλαβε διακόσιους είκοσι τέσσερις (224) σταυρούς προτίμησης
2. ΓΙΑΝΝΙΚΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ του Σπυρίδωνος έλαβε εκατόν εξήντα οκτώ (168) σταυρούς προτίμησης
3. ΛΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Σπυρίδωνος έλαβε εκατόν είκοσι επτά (127) σταυρούς προτίμησης
4. ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Κωνσταντίνου έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΤΟΥΝΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του Κωνσταντίνου έλαβε ογδόντα (85) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σωτηρίου έλαβε εξήντα έναν (61) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΥΡΚΟΥ-ΤΣΑΝΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Γεωργίου έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
Από το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ»
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1. ΚΑΡΑΤΣΩΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου έλαβε εκατόν ενενήντα πέντε (195) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Χρήστου έλαβε εκατόν είκοσι (120) σταυρούς προτίμησης
2. ΑΚΡΙΒΟΣ ΙΑΣΩΝ του Αποστόλου έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς προτίμησης
3. ΖΕΡΒΑ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου έλαβε είκοσι έναν (21) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΕΠΕΣΙΔΟΥ-ΚΑΡΑΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη έλαβε δεκαεπτά (17) σταυρούς προτίμησης
7. ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αριστείδη έλαβε δεκατρείς (13) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού στην Κοινότητα Ευξεινουπόλεως τους εξής:
Από το συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΤΕΦΟΓΛΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του Γεωργίου έλαβε τετρακόσιους σαράντα τρεις (443) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεόφιλου έλαβε εκατόν τριάντα έναν (131) σταυρούς προτίμησης
3. ΑΜΠΡΑΖΟΓΟΥΛΑ (ΜΠΡΑΖΟΓΟΥΛΑ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του Ευαγγέλου έλαβε εκατόν οκτώ (108) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Αθανασίου έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ-ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Ιωάννη έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΜΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης
4. ΒΑΛΑΜΟΥΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ιωάννη έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΑΡΡΗ-ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Γεωργίου έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Γεωργίου έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης
7. ΖΟΥΚΑ-ΝΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του Αθανασίου έλαβε δεκαπέντε (15) σταυρούς προτίμησης
Από το συνδυασμό «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΜΠΟΥΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Χρήστου έλαβε διακόσιους εβδομήντα έναν (271) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε εκατόν εβδομήντα πέντε (175) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη έλαβε εκατόν είκοσι έξι (126) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε εκατόν εννέα (109) σταυρούς προτίμησης
2. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΑΛΕΠΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του Βάιου έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Χρήστου έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Οδυσσέα έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης
6. ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ του Γεωργίου έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
7. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
8. ΓΕΡΟΓΙΑΚΟΜΟΥ ΚΑΛΛΕ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ του Βασιλείου έλαβε δεκαοκτώ (18) σταυρούς προτίμησης
Από το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ»
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου έλαβε δεκαεπτά (17) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιορδάνη έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΑΜΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αναστασίου έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
4. ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ανδρέα έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Βασιλείου έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χαράλαμπου έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Χρήστου έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού στην Κοινότητα Κροκίου τους εξής:
Από το συνδυασμό «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου έλαβε εκατόν δώδεκα (112) σταυρούς προτίμησης
2. ΤΣΟΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Χαράλαμπου έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΡΑΖΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μιλτιάδη έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΧΑΣΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου έλαβε δεκαεννέα (19) σταυρούς προτίμησης
4. ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του Σπυρίδωνος έλαβε δεκαοκτώ (18) σταυρούς προτίμησης
Από το συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΡΟΚΙΟΥ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου έλαβε ενενήντα έναν (91) σταυρούς προτίμησης
2. ΞΗΡΟΜΕΡΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΠΙΠΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης
2. ΛΑΨΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Στεργίου έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΚΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ιωάννη έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
4. ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΝΙΚΗ του Θεοδώρου έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΛΑΣΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του Αριστείδη έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
6. FERARU MIOARA του Ilie έλαβε έναν (1) σταυρό προτίμησης

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού στην Κοινότητα Πλατάνου τους εξής:
Από το συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου έλαβε διακόσιους τριάντα έναν (231) σταυρούς προτίμησης
2. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) σταυρούς προτίμησης
3. ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Μαργαρίτη έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ του Περικλή έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αθανασίου έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
Από το συνδυασμό «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΠΑΤΕΛΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δήμου έλαβε εκατόν πενήντα έξι (156) σταυρούς προτίμησης
2. ΒΑΡΒΑΡΕΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΠΟΛΥΜΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μαργαρίτη έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΑΝΤΑΖΗ ΞΑΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ευαγγέλου έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗ του Αθανασίου έλαβε δεκαέξι (16) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού στην Κοινότητα Ανάβρας τους εξής:
Από το συνδυασμό «ΑΝΑΒΡΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΕΛΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου έλαβε εκατόν είκοσι έξι (126) σταυρούς προτίμησης
2. ΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου έλαβε ενενήντα έναν (91) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευσταθίου έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΤΣΑΝΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ του Σεραφείμ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευσταθίου έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Σωτηρίου έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΑΡΝΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ του Αντωνίου έλαβε δεκαεπτά (17) σταυρούς προτίμησης
5. ΦΟΥΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου έλαβε δεκατέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης
Από το συνδυασμό «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΤΣΑΝΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευσταθίου έλαβε διακόσιους επτά (207) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Χρήστου έλαβε πενήντα έναν (51) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΓΚΛΑΝΤΖΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ του Αναστασίου έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Βασιλείου έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
3. ΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Σεραφείμ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΗΤΡΟΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Γεωργίου έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΟΥΡΑΒΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Στεργίου έλαβε είκοσι έναν (21) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΥΡΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του Γεωργίου έλαβε δεκαεννέα (19) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους στην Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων τους εξής:
Από το συνδυασμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε εκατόν εξήντα τέσσερις (164) σταυρούς προτίμησης
2. ΑΛΠΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ του Νικολάου έλαβε πενήντα έναν (51) σταυρούς προτίμησης
3. ΦΥΣΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης
4. ΖΟΥΠΗ-ΣΤΑΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Ιωάννου έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΑΒΕΛΙΔΗ-ΒΑΛΩΜΕΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Σωκράτη έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
1. ΜΑΜΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού στην Κοινότητα Αχιλλείου τους εξής:
Από το συνδυασμό «ΑΧΙΛΛΕΙΟ – ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου έλαβε εκατόν σαράντα εννέα (149) σταυρούς προτίμησης
2. ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθανασίου έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης
3. ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του Ιωάννη έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης
4. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του Ευαγγέλου έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αθανασίου δεκαπέντε (15) σταυρούς προτίμησης
6. ΛΟΥΖΗ ΝΤΑΝΙΕΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΚΗ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
Από το συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΒΑΛΩΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανάργυρου έλαβε εκατόν σαράντα εννέα (149) σταυρούς προτίμησης
2. ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνίου έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου έλαβε ογδόντα έναν (81) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΟΥΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Αναστασίου έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΦΑΝΗ του Δημητρίου έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης
4. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΘΕΩΝΗ του Γεωργίου έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
Από το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ»
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Θεοδώρου έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΤΣΟΓΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΗ του Αθανασίου έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευσταθίου έλαβε δεκαοκτώ (18) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΡΑΜΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Νικολάου έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Γεωργίου έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού στην Κοινότητα Πτελεού τους εξής:
Από το συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Πτελεού»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου έλαβε τριακόσιους εξήντα τέσσερις (364) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΑΚΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αριστείδη έλαβε τριακόσιους πέντε (305) σταυρούς προτίμησης
3. ΓΕΡΟΓΙΑΚΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γεωργίου έλαβε διακόσιους πενήντα δύο (252) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου έλαβε διακόσιους είκοσι πέντε (225) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη έλαβε εκατόν τριάντα πέντε (135) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε εκατόν είκοσι πέντε (125) σταυρούς προτίμησης
2. ΞΥΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Δημητρίου έλαβε εκατόν οκτώ (108) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΤΟΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Γεωργίου έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης
Από το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ»
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΓΡΑΜΜΑΤΗ του Δημητρίου έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΟΛΥΜΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ του Δημητρίου έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημοσθένη έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΠΟΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ του Νικολάου έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού στην Κοινότητα Σούρπης τους εξής:
Από το συνδυασμό «Ανεξάρτητοι Δημότες Κοινότητας Σούρπης»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε τετρακόσιους δώδεκα (412) σταυρούς προτίμησης
2. ΓΚΡΙΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ταξιάρχη έλαβε εκατόν ογδόντα δύο (182) σταυρούς προτίμησης
3. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου έλαβε εκατόν εβδομήντα εννέα (179) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αθανασίου έλαβε εκατόν δεκαεννέα (119) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΩΜΟΥ-ΦΙΛΟΘΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Κωνσταντίνου έλαβε εκατόν οκτώ (108) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΟΥΤΜΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Αθανασίου έλαβε εβδομήντα έναν (71) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
5. ΓΙΟΒΑΝΟΥ-ΚΕΧΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΗ του Βασιλείου έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
Από το συνδυασμό «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΟΥΤΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε εκατόν εβδομήντα τρεις (173) σταυρούς προτίμησης
2. ΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου έλαβε εκατόν εβδομήντα έναν (171) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΖΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης
2. ΔΗΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΞΕΝΙΑ του Χρήστου έλαβε τριάντα έναν (31) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΛΑΪΝΟΥ ΚΕΧΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γεωργίου έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
4. ΓΙΑΝΝΑΚΕΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
Από το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ»
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Τριανταφύλλου έλαβε πενήντα έναν (51) σταυρούς προτίμησης
2. ΑΡΓΥΡΗ ΑΝΝΑ του Ιωάννη έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης
3. ΝΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του Ευσταθίου έλαβε δεκατρείς (13) σταυρούς προτίμησης
5. ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Δημοσθένη έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
7. ΓΕΛΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Νικολάου έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού στην Κοινότητα Αμαλιαπόλεως τους εξής:
Από το συνδυασμό «Πρωτοβουλία Ευθύνης για τη ζωή στη Μιτζέλα»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΞΑΝΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου έλαβε εκατόν τριάντα επτά (137) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Μιχαήλ έλαβε εκατόν δώδεκα (112) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΩΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΛΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΤΗΓΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Σπυρίδωνα έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
2. ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ ΛΕΠΟΤΙΝΑ του Μπράνκο έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΡΡΑ ΜΕΛΙΝΑ-ΑΘΗΝΑ του Σοφοκλή έλαβε είκοσι έναν (21) σταυρούς προτίμησης
Από το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ»
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του Κωνσταντίνου έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου έλαβε είκοσι έναν (21) σταυρούς προτίμησης
2. ΝΤΙΤΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Παρνασσού έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΕΝΡΙΕΤΤΑ του Κωνσταντίνου έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
4. ΣΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Αλεξάνδρου έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού στην Κοινότητα Βρυναίνης τους εξής:
Από το συνδυασμό «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς προτίμησης
2. ΖΟΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευσταθίου έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΑΜΑΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του Χρήστου έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του Γεωργίου έλαβε δεκαπέντε (15) σταυρούς προτίμησης
Από το συνδυασμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΜΕΛΕΜΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου έλαβε εκατόν είκοσι πέντε (125) σταυρούς προτίμησης
2. ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Σπυρίδωνος έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κωνσταντίνου έλαβε δεκαπέντε (15) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Μιχαήλ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τακτικό και αναπληρωματικούς προέδρους στην Κοινότητα Ανθοτόπου τους εξής:
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΕΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης
2. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Ιωάννη έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τακτικό και αναπληρωματικούς προέδρους στην Κοινότητα Κοκκωτών τους εξής:
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου έλαβε ογδόντα έξι (86) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τακτικό και αναπληρωματικούς προέδρους στην Κοινότητα Κωφών τους εξής:
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΜΑΜΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αποστόλου έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης
2. ΒΑΡΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Στεργίου έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τακτικό και αναπληρωματικούς προέδρους στην Κοινότητα Φυλακής τους εξής:
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ του Δημητρίου έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης
2. ΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Ελευθερίου έλαβε δεκαεννέα (19) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννου έλαβε δέκα (8) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τακτικό και αναπληρωματικό πρόεδρο στην Κοινότητα Αγίας Τριάδος τους εξής:
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Θεμιστοκλή έλαβε εκατόν είκοσι έξι (126) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τακτικό πρόεδρο στην Κοινότητα Αγίου Ιωάννη τον ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του Κωνσταντίνου έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τακτικό και αναπληρωματικούς προέδρους στην Κοινότητα Δρυμώνος τους εξής:
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ του Κωνσταντίνου έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης
2. ΤΣΙΠΕΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αποστόλου έλαβε σαράντα έναν (41) σταυρούς προτίμησης

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το