Οικονομία

Με πολλούς και σκληρούς «κόφτες» η ρύθμιση για τις 120 δόσεις

Μια σειρά από «κόφτες» που ουσιαστικά θα στερήσουν από τη συντριπτική πλειοψηφία των οφειλετών του δημοσίου το δικαίωμα τακτοποίησης των χρεών τους, προβλέπει η τελική απόφαση για τη «ρύθμιση των 120 δόσεων» η οποία υπεγράφη πριν από λίγο από την υπουργό Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου και τον αρμόδιο υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Αναστάσιο Πετρόπουλο. Η ρύθμιση, εξαιρεί εξ’ ορισμού μισθωτούς και συνταξιούχους αλλά και επαγγελματίες οι οποίοι έχουν διακόψει την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Ακόμη και στους επαγγελματίες που έχουν –λόγω ιδιότητας- τη δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση, μπαίνουν τέτοιες προϋποθέσεις οι οποίες πολύ δύσκολα θα μπορούν να εκπληρωθούν από την πλειοψηφία των οφειλετών. Υπάρχει κριτήριο κερδοφορίας, κριτήριο αναλογίας του συνολικού χρέους προς το κέρδος αλλά ακόμη και περιουσιακό κριτήριο. Ακόμη και αυτοί που θα κατορθώσουν να υπαχθούν στη ρύθμιση, θα συνειδητοποιήσουν ότι δεν υπάρχουν 120 δόσεις αλλά «έως 120 δόσεις». Η απόφαση αποκλείει τους ζημιογώνους αλλά όσοι έχουν πολλά κέρδη, θα υποχρεωθούν να τακτοποιήσουν το χρέος τους σε μερικές δεκάδες δόσεις και σίγουρα όχι σε… 120 όπως έχει διαφημιστεί.

Η Ρύθμιση αφορά:

· Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) ή νομικά πρόσωπα, υπό δύο προϋποθέσεις:

o οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ ή

o οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους.

· Φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. δικηγόροι, αγρότες) υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και ότι οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ.

Η ρύθμιση καλύπτει οφειλές που «γεννήθηκαν» έως τις 31/12/2016 και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 31/12/2018, ηλεκτρονικά προς το Κ.Ε.Α.Ο. Αυτό το χρονικό περιθώριο είναι που επιτρέπει σε ορισμένους να ελπίζουν ότι με το σχετικό… μαγείρεμα των φετινών οικονομικών αποτελέσματων θα καταφέρουν να εμφανίσουν τη χρήση του 2017 ως κερδοφόρα και με αυτό το τρόπο να ξεπεράσουν τον σκόπελο της συγκεκριμένης προϋπόθεσης.

Για την αξιολόγηση του εισοδήματος του οφειλέτη λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας τριετίας ή του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης.

Τα κριτήρια υπαγωγής στη ρύθμιση είναι:

· Για οφειλές έως 20.000 ευρώ ο οφειλέτης πρέπει να έχει θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.

· Για οφειλές 20.000 – 50.000 ευρώ, πέρα από το ανωτέρω κριτήριο, ο λόγος του χρέους, αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι, προς το εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 8. Επιπλέον, αποκλείεται η υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη είναι κατά 25 φορές μεγαλύτερη της προς ρύθμιση οφειλής.

Ο μέγιστος αριθμός δόσεων για οφειλές 3.000 – 50.000 ευρώ είναι οι 120 δόσεις και για οφειλές έως 3.000 ευρώ είναι οι 36 δόσεις. Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 50 ευρώ.

Για ρύθμιση οφειλών 3.000 – 50.000 ευρώ προβλέπεται διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Τα ευεργετήματα της ρύθμισης, εκτός από την δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών, είναι ότι:

Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων του οφειλέτη.

Πηγή: The TOC

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το