Τοπικά

Πολίτες στις Αλυκές αποποιούνται περιουσίες για να μην πληρώσουν στον Δήμο Βόλου εισφορά σε χρήμα

Πολίτες στις Αλυκές αποποιούνται ιδιοκτησίες για να μην πληρώσουν εισφορά σε χρήμα στον Δήμο Βόλου. Η Νομική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου με γνωμοδοτικό σημείωμα δεν παρέχει καμία κρίση ή εκφορά άποψης επί του ζητήματος, ούτε σχολιάζει καν αν η αιτούμενη διαδικασία μπορεί να προωθηθεί όπως ζητείται από ιδιοκτήτρια του ακινήτου ή εάν απαιτούνται διαφορετικές ενέργειες. Η υπηρεσία Δόμησης από την πλευρά της υποστηρίζει ότι οι αιτήσεις της ιδιοκτήτριας του ακινήτου πρέπει να απορριφθούν γιατί η αιτούμενη διαδικασία δεν προβλέπεται από την πολεοδομική νομοθεσία.
Για πρώτη φορά η υπόθεση συζητήθηκε στον Δήμο Βόλου το 2018 αλλά δεν λήφθηκε καμία απόφαση.
Με Προεδρικό Διάταγμα το 1990 εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη σε τμήματα της συνοικίας Ν. Παγασών του Δήμου Βόλου καθώς και ο πολεοδομικός κανονισμός με τους όρους δόμησης και επιτρεπόμενες χρήσεις γης.
Το ακίνητο συμπεριλαμβανόταν στην Πράξη Εφαρμογής με αρχικό εμβαδόν 155,95 τ.μ. και αφορούσε δύο ιδιοκτήτες, συγγενικά πρόσωπα.
Το ακίνητο ρυμοτομείται από το σχέδιο πόλης κατά 54,78 τ.μ. και το τμήμα που μένει εμβαδού 101,16 τ.μ., προσκυρώνεται στην όμορη ιδιοκτησία.
Απελευθερώνεται ένα οικοδομικό τετράγωνο και δεν υπάρχει πλέον τελική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών.

Οι ιδιοκτήτες αποκαθίστανται στο όμορο οικοδομικό τετράγωνο και τους αποδίδεται νέο οικόπεδο (προερχόμενο από εισφορά σε γη) εμβαδού 153,13 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% ο καθένας.
Οι ιδιοκτήτες όμως οφείλουν στον Δήμο : Για εισφορά σε χρήμα 0,77 τ.μ. ο καθένας (σύνολο 1,54 τ.μ.) και για προσκύρωση 76,56 τ.μ. ο καθένας (σύνολο 153,12 τ.μ.).
Επίσης δικαιούνται αποζημίωση ο καθένας λόγω ρυμοτόμησης.
Κατά της απόφασης που λήφθηκε το 1994 δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση όπως είχαν δικαίωμα να κάνουν κατά τη διάρκεια σύνταξης και ανάρτησης της πράξης εφαρμογής και μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.
Το 2011 κληρονόμος ενός εκ των δύο ιδιοκτητών ζητά συμψηφισμό της οφειλής του Δήμου λόγω ρυμοτόμησης των 8,62 τ.μ. και η αφαίρεση του ποσού των 2.396,36 € (σύμφωνα με την αντικειμενική αξία) από το συνολικό ποσόν που οφείλουν για την προσκύρωση του νέου οικοπέδου, εμβαδού 153,12 τ.μ..
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου το 2011 ενέκρινε τον συμψηφισμό αποζημίωσης και γνωστοποίησε την οφειλή προς το Γραφείο Προσόδων, το Ταμείο Δήμου Βόλου. Η κληρονόμος ζήτησε ωστόσο να ακυρωθεί η απόδοση προς αυτήν του νέου οικοπέδου ώστε να μην έχει καμία οφειλή προς τον Δήμο.
Η κληρονόμος ζητά το νέο οικόπεδο να παραμείνει στην τράπεζα γης του Δήμου Βόλου και η ίδια να μην έχει καμία πλέον ιδιοκτησία στην περιοχή των Νέων Παγασών του Δήμου Βόλου.
Σημειώνεται για το οικόπεδο που βρίσκεται στην Πράξη Εφαρμογής Αλυκών, έκτασης 150 περίπου τ.μ., 50 τ.μ. εξ’ αυτών τα πήρε ο δρόμος, τα υπόλοιπα 100 μέτρα που έμειναν εντός οικοδομικού τετραγώνου, ήταν άρτια και οικοδομήσιμα, το οικόπεδο που έμεινε μέσα στο Ο.Τ., μετά τη ρυμοτόμησή του κατά 50 τ.μ., είναι 100 τ.μ. Η θέση του οικοπέδου είναι γωνιακή.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το