Τοπικά

Πολεοδομικό συνέδριο για την αρχιτεκτονική των πόλεων

horotaxias-poleodomias

Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης διοργανώνει τον Σεπτέμβριο του 2015, το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ), της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανάδειξη, συζήτηση και επιστημονική διερεύνηση του συνολικού εύρους των θεμάτων που άπτονται του χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό με κεντρικούς άξονες όπως η πολεοδομία, η χωροταξία, η αστική και περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς και η βιώσιμη ανάπτυξη και η διαχείριση του περιβάλλοντος.

Το συνέδριο απευθύνεται στα άτομα που δραστηριοποιούνται στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα: μέλη της επιστημονικής κοινότητας, ακαδημαϊκούς και ερευνητές, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζόμενους, καθώς και φοιτητές.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες

Στο Συνέδριο θα γίνουν δεκτές εισηγήσεις για όλα τα γνωστικά αντικείμενα του χωρικού σχεδιασμού και της χωρικής ανάπτυξης. Ενδεικτικές θεματικές ενότητες είναι οι ακόλουθες: νέο θεσμικό πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού και περιβάλλοντος, χωρικές επιπτώσεις της κρίσης, κλιματική αλλαγή και δράση, προστασία οικοσυστημάτων και βιοποικιλότητας, μεταφορές και βιώσιμη κινητικότητα, στεγαστική πολιτική, διαχείριση ακινήτων, καινοτομία και επιχειρηματικότητα, χωροθέτηση επενδύσεων, γεωπληροφορική, μεγάλα δεδομένα, ανοικτά δεδομένα, αστική αναγέννηση, ποιότητα ζωής, κοινωνικά προβλήματα και χωρική ανάπτυξη, δημογραφικές εξελίξεις, πρωτογενής τομέας και βιώσιμος σχεδιασμός της διατροφής, ελεύθερος χρόνος (τουρισμός, πολιτισμός, αθλητισμός, διασκέδαση), μάρκετινγκ και branding τόπου, σχεδιασμός του ήχου, πόλη και κινηματογράφος κ.ά.

Συνεδρίες για νέους επιστήμονες

Προβλέπεται η διοργάνωση ειδικών συνεδριών νέων επιστημόνων, ηλικίας μέχρι και 35 ετών, με στόχο την παρουσίαση των ερευνητικών και επαγγελματικών τους πονημάτων σε έμπειρους ερευνητές και επαγγελματίες του γνωστικού αντικειμένου. Στις συγκεκριμένες συνεδρίες παρέχεται περισσότερος χρόνος για συζήτηση μετά την παρουσίαση κάθε εργασίας προκειμένου οι νέοι ερευνητές να λάβουν εποικοδομητικές επισημάνσεις. Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν στις συνεδρίες για νέους επιστήμονες θα κριθούν από ειδική επιστημονική επιτροπή, και θα βραβευθούν οι τρεις καλύτερες εργασίες.

Η συμμετοχή στις ειδικές συνεδρίες νέων επιστημόνων προϋποθέτει την υποβολή άρθρου, την πλήρωση του ηλικιακού περιορισμού από το σύνολο των μελών της συγγραφικής ομάδας και τη μη κατοχή θέσης καθηγητή από κάποιο μέλος της συγγραφικής ομάδας. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στις ειδικές συνεδρίες νέων επιστημόνων με περισσότερα του ενός άρθρα. Για τη συμμετοχή στις ειδικές συνεδρίες νέων επιστημόνων απαιτείται η θετική εισήγηση της επιστημονικής επιτροπής.

Υποβολή περιλήψεων

Δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής των περιλήψεων μέχρι τις 23 Μαρτίου 2015. Το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής έχει ενεργοποιηθεί στον ιστότοπο του συνεδρίου, στη διεύθυνση: http://conferenceprd4.prd.uth.gr/. Στην ίδια διεύθυνση έχουν αναρτηθεί οι οδηγίες υποβολής και ένα υπόδειγμα περίληψης.

Όλες οι υποβληθείσες περιλήψεις θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή και όσες εγκριθούν θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του συνεδρίου. Οι πλήρεις εργασίες των εγκεκριμένων περιλήψεων που θα υποβληθούν έως τις 29 Ιουνίου 2015 θα ενταχθούν στα πρακτικά του Συνεδρίου. Κατά τη διαδικασία υποβολής της περίληψης υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ προφορικής παρουσίασης ή αναρτημένης ανακοίνωσης (poster).

Φοιτητικός διαγωνισμός ταινιών

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, και σε συνεργασία με το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης (ΕΠΕΟΤ) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΠΘ, οργανώνεται Φοιτητικός Διαγωνισμός Ταινιών Ντοκυμαντέρ (μέχρι 15’) με τίτλο «Οπτικοακουστικές αναπαραστάσεις της πόλης» και αντικείμενο την πόλη και την αρχιτεκτονική.

Ο κανονισμός διεξαγωγής και η αίτηση συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του συνεδρίου. Η προθεσμία υποβολής ταινιών για το διαγωνισμό λήγει στις 8 Ιουνίου 2015.

Επικοινωνία

Πληροφορίες για ό, τι αφορά στη διοργάνωση μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://conferenceprd4.prd.uth.gr/, καθώς και στα τηλέφωνα 2421074494 (Εύα Ψαθά) και 2421074436 (Δώρα Παπαθεοχάρη). Μπορείτε επίσης να στείλετε email στη διεύθυνση conferenceprd[email protected]uth.gr.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το