Τοπικά

Ποιές ειδικότητες θα λειτουργήσουν φέτος στο ΙΕΚ του ΟΑΕΔ Βόλου

Από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε η εισαγωγή 2.816 νέων σπουδαστών και σπουδαστριών σε 30 Ι.Ε.Κ του Οργανισμού για το Χειμερινό εξάμηνο του έτους 2018–19, προκειμένου να καταρτισθούν σε 34 σύγχρονες ειδικότητες. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Ι.Ε.Κ προτίμησής τους από 03-09-2018 έως 14-09-2018 και να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών ή ΕΠΑ.Λ ή ΕΠΑ.Σ, ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ: www.oaed.gr και στις γραμματείες των Ι.Ε.Κ.

Στο ΙΕΚ ΟΑΕΔ ΒΟΛΟΥ θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες.

1. Τεχνικός Αισθητικής τέχνης και Μακιγιάζ (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο)
2. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (A΄ εξ.)
3. Βοηθός Φυσικοθεραπείας (Γ΄ εξάμηνο)
4. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (Γ΄ εξάμηνο)
5. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης (Γ΄ εξάμηνο)

Συνολικά θα εισαχθούν 44 σπουδαστές στο Α΄ εξάμηνο σπουδών.
Οι υποψήφιοι – ες θα πρέπει να υποβάλουν στο ΙΕΚ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, , από 02-09-2019 έως και 14-9-2019
Δικαίωμα εγγραφής στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ., ΤΕΕ Β’ Κύκλου Σπουδών, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Δικαίωμα εγγραφής στο Γ’ εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, ΤΕΕ Β΄Κύκλου Σπουδών, ΤΕΛ, ΕΠΛ αντίστοιχης ειδικότητας σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ. K1/149167/2015 και Κ1/47016/2016 εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Δικαιολογητικά 
Οι υποψήφιοι σπουδαστές-τριες οφείλουν να καταθέσουν στο ΙΕΚ τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση Επιλογής: Συμπληρώνεται σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα
ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, καθώς και η σειρά προτίμησης των ειδικοτήτων που πρόκειται να λειτουργήσουν στο Ι.Ε.Κ.
2. Τίτλος Σπουδών: Απαιτείται φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΕΠΑ.Λ ,ΕΠΑ.Σ ή ΤΕΕ Β΄ Κύκλου. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του τίτλου σπουδών (απολυτηρίου ή πτυχίου), προσκομίζεται αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται παραπάνω, απαιτείται η κατάθεση των εξής:
i) Επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του αντίστοιχου τίτλου. Η επίσημη μετάφρασή του γίνεται από αρμόδια κατά τον νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο.
ii) Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από την αρμόδια
Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, με αυτούς των ελληνικών σχολείων με αναγωγή του Γενικού Μέσου Όρου βαθμολογίας στην 20βάθμια κλίμακα.
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο: Φωτοτυπία και των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότητας θα προσκομίζεται Διαβατήριο σε ισχύ (φωτοαντίγραφα των σελίδων με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου). Σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου.

Το ΙΕΚ ΟΑΕΔ ΒΟΛΟΥ είναι Δημόσιο ΙΕΚ και η φοίτηση είναι δωρεάν. Η φοίτηση διαρκεί 4 εκπαιδευτικά εξάμηνα.
Πληροφορίες και εγγραφές στη γραμματεία του ΙΕΚ, Αθηνών 64 (έναντι πεδίου του Άρεως) τηλ. 24210 60744, 24210 80766

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το