Ελλάδα

ΠΟΕ-ΟΤΑ: Καταλήψεις σε δημαρχεία – δημοτικούς οργανισμούς από τις 5 Μαΐου

ÐáñÜóôáóç Äéáìáñôõñßáò Ýîù áðü ôï Õðïõñãåßï ÄéïéêçôéêÞò Ìåôáññýèìéóçò êáé ÇëåêôñïíéêÞò ÄéáêõâÝñíçóçò áðü åñãáæïìåíïõò óôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç ôçí ÄåõôÝñá 20 Ïêôùâñßïõ 2014. (EUROKINISSI/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÆÙÍÔÁÍÏÓ)

Με απόφαση της ΠΟΕ-ΟΤΑ, από την Πέμπτη 5 Μαΐου ξεκινούν καταλήψεις ΧΥΤΑ, δημοτικών γκαράζ, δημαρχείων, δημοτικών κτιρίων με τη συμμετοχή του συνόλου των εργαζομένων, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. «Το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου δρομολογεί την κατάργηση του θεσμού της Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώ προβλέπει μεταξύ άλλων περικοπή συντάξεων, κύριων και επικουρικών, μεγάλη μείωση του εφάπαξ, επαναϋπολογισμό των συντάξεων που ήδη καταβάλλονται», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το