Τοπικά

Πνοή στο ιστορικό κτίριο της Κίτρινης Αποθήκης – Η Περιφέρεια ενέκρινε χρηματοδότηση για αποκατάσταση του κτιρίου

Σε ένα ανακαινισμένο κτίριο γραφείων και εργαστηρίων που θα προάγει την έρευνα, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία με την ονομασία «Technopolis ΙΑΣΩΝ» θα έχει μετατραπεί μέσα σε λίγα χρόνια το ιστορικό κτίριο της Κίτρινης Αποθήκης. Η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενέκρινε την πίστωση ύψους 10.500.000 ευρώ για την προώθηση του έργου και σύντομα θα γίνει η δημοπράτησή του.
Όπως επισημαίνεται από την Περιφέρεια και την τεχνική περιγραφή του έργου «η επανάχρηση της Κίτρινης Αποθήκης θα στηριχθεί στη γενική φιλοσοφία περί ήπιων επεμβάσεων σε ιστορικά κτίρια. Παρεμβάσεις οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα αξιοποίησης του κτιρίου με τις νέες χρήσεις και την απόλυτη ασφάλεια εργαζομένων και επισκεπτών σε σχέση με τις ανάγκες της πυροπροστασίας, των εξόδων διαφυγής κ.λπ. Προς τούτο, πλην του κεντρικού κλιμακοστασίου το οποίο διατηρείται ως έχει, προτείνεται η δημιουργία δυο νέων κατακόρυφων κόμβων επικοινωνίας, στις δυο συμμετρικές πτέρυγες του κτιρίου.
Σημαντικό στοιχείο της πρότασης επανάχρησης του κτιρίου, και καθοριστικό για την αποδοχή του από το ευρύ κοινό της πόλης, θα είναι η μετατροπή τμήματος του ισογείου και του υπογείου σε χώρο έκθεσης για την ιστορία του κτιρίου και του καπνού στην περιοχή (ο Βόλος ήταν ένα από τα πέντε ελληνικά καπνικά κέντρα), άμεσα προσβάσιμο από την οδό Βασσάνη.

Οικοδομικές εργασίες

Οι οικοδομικές εργασίες που θα γίνουν είναι οι εξής:
-Κατασκευή των νέων μεταλλικών κλιμακοστασίων.
-Αντικατάσταση των κουφωμάτων (παραθύρων), με νέα από διατομές αλουμινίου, σε απόχρωση που θα είναι σε αρμονία με τις εξωτερικές όψεις (γκρι μεταλλικό), η μορφή των οποίων θα ακολουθεί το σχέδιο των υπαρχόντων. Τα νέα παράθυρα θα έχουν τριπλά υαλοστάσια, που εξασφαλίζουν μέγιστη μόνωση και εξοικονόμηση ενέργειας. Θα διατηρηθούν τα εξωτερικά μεταλλικά πατζούρια καθώς και οι σιδεριές ασφαλείας στα ανοίγματα του ισογείου, τα οποία θα συντηρηθούν και επισκευαστούν .
-Διαμόρφωση χώρων υγιεινής. Ουσιαστικά θα είναι τα μόνα σημεία του κτιρίου όπου θα απαιτηθούν μόνιμες δομικές κατασκευές.
-Δάπεδα: Θα τοποθετηθεί δάπεδο από Linoleum στους χώρους κύριας χρήσης (ισόγειο ως τέταρτο όροφο), το οποίο διαστρώνεται απευθείας πάνω στην πλάκα σκυροδέματος (με την παρεμβολή τσιμεντοκονίας 2-3 εκ.) και έχει πολύ μικρό πάχος, ούτως ώστε να μην μειωθεί το ελεύθερο ύψος των ορόφων. Στον εσωτερικό κεντρικό διάδρομο κίνησης που θα κατασκευαστεί από μεταλλικές διατομές, επί του υπάρχοντος φέροντα οργανισμού (δοκάρια – διαδοκίδες) οπλισμένου σκυροδέματος, επί της μεταλλικής βάσης (σχάρα orsogrill) θα τοποθετηθεί ξύλινο πάτωμα ως ανάμνηση των ξύλινων δαπέδων εναπόθεσης και αποθήκευσης του καπνού. Στο υπόγειο, όπου υπάρχουν μόνο βοηθητικές χρήσεις, θα διαστρωθεί απλό βιομηχανικό δάπεδο.
-Αντικατάσταση των φύλλων επικάλυψης της στέγης με νέα τύπου «sandwich» τιτανιούχου ψευδάργυρου (zinc), εξυπηρετώντας απολύτως τις απαιτήσεις για υγρομόνωση και θερμομόνωση του κτιρίου.
-Στις όψεις, όπου υπάρχουν εκτεταμένες αποκολλήσεις των επιχρισμάτων θα γίνει ριζική ανακατασκευή με την προσθήκη ειδικού ενισχυτικού πλέγματος.
-Χρωματισμοί εσωτερικοί και εξωτερικοί.
-Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Διευθετείται η είσοδος προς το κτίριο, μεταφέρεται στο πίσω μέρος και διαμορφώνεται ο υπόλοιπος αύλειος χώρος για να εξυπηρετήσει τις χρήσεις που προτείνονται.
-Η αλλαγή χρήσης του κτιρίου από καπναποθήκη σε κτίριο γραφείων και εργαστηρίων, προϋποθέτει και τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης για την εξυπηρέτησή του. Δημιουργούνται 11 θέσεις στο ισόγειο, 24 θέσεις στο υπόγειο και 10-15 επιπλέον θέσεων σε εσοχή στα πεζοδρόμια της οδού Βασσάνη και της οδού Γαζή (μετά από ειδική άδεια από το Δήμο Βόλου).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το