Τοπικά

Πιο δύσκολη η μεταβίβαση ακινήτων εν μέσω πανδημίας

Πιο δύσκολη έγινε η μεταβίβαση ενός ακινήτου, μετά την υπουργική απόφαση, η οποία μάλιστα δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία, απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από τον e-ΕΦΚΑ για τις πωλήσεις, γονικές παροχές ή δωρεές ακινήτων από τον παρέχοντα, πωλητή.
Η υπουργική απόφαση του κ. Βρούτση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τεύχος Β’ αρ. φύλλου 1559) στις 23 Απριλίου, εν μέσω πανδημίας, προκαλώντας ήδη τις αντιδράσεις συμβολαιογράφων, αλλά και ενδιαφερομένων ιδιοκτητών να μεταβιβάσουν ακίνητα.
Μάλιστα αναμενόταν χθες να γνωστοποιηθεί ο τρόπος λήψης της ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω e-ΕΦΚΑ, με συνέπεια πολλές μεταβιβάσεις να βρίσκονται κυριολεκτικά «στον αέρα». Ωστόσο το πρόβλημα έγκειται στο ότι λόγω της οικονομικής κρίσης, απόρροια των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό, ελάχιστοι εκ των υπόχρεων τυγχάνουν να έχουν ασφαλιστική ενημερότητα αυτή την περίοδο.
Όπως μάλιστα επισήμανε γνωστός συμβολαιογράφος του Βόλου «αυτό δεν το περιμέναμε από μια κυβέρνηση, που υποστήριζε προεκλογικά μείωση της γραφειοκρατίας και απελευθέρωση της αγοράς».

Με βάση την υπουργική απόφαση, η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας e-ΕΦΚΑ απαιτείται μεταξύ άλλων και για «τη μεταβίβαση ακινήτων λόγω πώλησης από τον μεταβιβάζοντα και για τη μεταβίβαση λόγω γονικής παροχής ή δωρεά, από τον παρέχοντα τη γονική παροχή ή δωρεά, εφόσον ο μεταβιβάζων ή παρέχων είναι ή ήταν: α) Φυσικό πρόσωπο υποκείμενο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής, κοινωνία αστικού δικαίου, αστική κερδοσκοπική ή μη εταιρεία, συμμετοχική ή αφανής εταιρεία, κοινοπραξία καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνδέονται με σχέση συνυπευθυνότητας ή αναδοχής χρεών καθώς και οι κατά νόμο υπεύθυνοι αυτών. β) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέλος αστικής εταιρείας, ομόρρυθμης εταιρείας, ομόρρυθμο μέλος ετερόρρυθμης εταιρείας, διαχειριστής Ε.Π.Ε., διαχειριστής Ι.Κ.Ε. διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος, νόμιμος εκπρόσωπος, εκκαθαριστής, διευθυντής που ασκεί ή ασκούσε διοίκηση σε Α.Ε., διευθυντής, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος ή μέλος συνεταιρισμού ή ένωσης συνεταιρισμών, διευθυντής, διαχειριστής και γενικά εντεταλμένος στη διοίκηση δημόσιας, δημοτικής και κοινοτικής επιχείρησης και εκμετάλλευσης κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οποιουδήποτε νομικού προσώπου αλλοδαπής επιχείρησης και αλλοδαπού οργανισμού εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή ημεδαπού ή αλλοδαπού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εγκατεστημένου στην Ελλάδα και σε κάθε είδους ιδρύματα».

Με την υπουργική απόφαση διευρύνθηκε το φάσμα των ιδιοκτητών ακινήτων, που είναι υπόχρεοι στην προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, με συνέπεια η κτηματαγορά κυριολεκτικά να «παγώσει», καθώς οι περισσότεροι αυτή την περίοδο είναι ασφαλιστικά μη ενήμεροι. «Στην απόφαση εντάχθηκαν όλα τα φυσικά πρόσωπα και δεν εξαιρούνται ακόμη και οι τράπεζες», δήλωσε ο πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Λάρισας Γιάννης Κόνσουλας.
Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην απόφαση, διευρύνεται στην 20ετία, από 10ετία που ίσχυε, η περίοδος ελέγχου καταβολής ασφαλιστικών εισφορών οικοδομικών έργων (οικοδομική άδεια) από τη σύνταξη της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης.
Επίσης οι σχετικές βεβαιώσεις εκδίδονται μόνον ηλεκτρονικά από τον e-ΕΦΚΑ. «Τι θα γίνεται ωστόσο, αν κάποιος οφείλει ή έχει υπαχθεί σε ρύθμιση», διερωτάται ο κ. Κόνσουλας.
Συμβολαιογράφοι θεωρούν ότι ήταν ατυχής η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση αυτή την περίοδο, που η οικονομία χτυπιέται από την υγειονομική κρίση και τα μέτρα που ελήφθησαν.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το