Τοπικά

Πιλοτικό πρόγραμμα απολίπωσης των δικτύων σε Φιλελλήνων, 28ης Οκτωβρίου, Μεταμορφώσεως και παραλία

Κατά τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο η ΔΕΥΑΜΒ προχώρησε στην απολίπωση των φρεατίων ελέγχου του δικτύου αποχέτευσης στην είσοδο του επιβατικού λιμένος. Από τις εργασίες αυτές απομακρύνθηκαν περί τους 100 τόνους λιπών και επικαθήσεων και αποδόθηκε στο δίκτυο αποχέτευσης η αναγκαία λειτουργικότητα. Η ΔΕΥΑΜΒ θα προχωρήσει σε εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος και συγκεκριμένα μιας μεθόδου απολίπωσης με έγχυση μικροοργανισμών σε δέκα (σημεία του δικτύου σε συνεργασία με καταστήματα εστίασης, με ακτινική κατανομή ώστε να υπάρξει επίδραση στο σύνολο της περιοχής που καλύπτει το συγκεκριμένο δίκτυο και περικλείεται από τις οδούς: Φιλελλήνων, 28ης Οκτωβρίου, Μεταμορφώσεως, παραλία.

Η προσθήκη μικροοργανισμών, της επιλογής του στο δίκτυο αποχέτευσης, έχει στόχο:
Την εξαφάνιση των φαινόμενων ανάδυσης οσμών
Την μείωση του COD στο λύμα
Την αποδόμηση των λιπών και ελαίων που διοχετεύονται από την ανθρώπινη και επαγγελματική δραστηριότητα στο δίκτυο αποχέτευσης.

Η εφαρμογή θα πραγματοποιείται τρεις φορές την εβδομάδα, τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, σε δέκα διαφορετικά σημεία (καταστήματα). Σε ότι αφορά στις οσμές, στα σημεία της περιοχής όπου συχνά υπάρχει έκλυση οσμηρών ουσιών και τα οποία είναι καταγεγραμμένα από την υπηρεσία, θα υπάρχει μακροσκοπικός έλεγχος και θα πρέπει από το μέσον της εφαρμογής του προγράμματος, να μην υπάρξουν καταγεγραμμένες περισσότερες από δύο διαμαρτυρίες πολιτών για εμφάνιση οσμών, στα ημερήσια φύλλα καταγραφής βλαβών αποχέτευσης.

Σε ότι αφορά στο COD, καθημερινά επί επτά ημέρες πριν την ημέρα έναρξης του προγράμματος θα λαμβάνονται δείγματα από το λύμα στην είσοδο του αντιλιοστασίου.
Σε ότι αφορά στα λίπη, σε επιλεγμένα αντιπροσωπευτικά φρεάτια του δικτύου που θα καθορίσει η ΔΕΥΑΜΒ θα ληφθεί φωτογραφική απεικόνιση της κατάστασής τους πριν την εφαρμογή του προγράμματος και στο πέρας του προγράμματος επίσης. Η απόδοση ως προς τα λίπη θα κριθεί από την σύγκριση της κατάστασης των φρεατίων οπτικά.
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τρεις μήνες και κόστος 20.000 ευρώ.

Ενίσχυση του υδραγωγείου Λεχωνίων
Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ θα αποφασίσει σήμερα την αντικατάσταση και επέκταση υφιστάμενων αγωγών επί διανοιγμένων οδών, του δικτύου ύδρευσης των Άνω Λεχωνίων, για την κάλυψη αυξανόμενων αναγκών ύδρευσης.
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΜΒ ποσού 80.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου καθορίζεται σε 8 μήνες.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το