Οικονομία

Ποιες τραπεζικές συναλλαγές περιορίζονται – ολόκληρη η ΠΝΠ (pdf)

τράπεζες

Εκδόθηκε λίγο πριν τις 3 π.μ. τα ξημερώματα της Δευτέρας η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, σύμφωνα με την οποία η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου κηρύσσεται τραπεζική αργία.  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η ως άνω χρονική περίοδος δύναται να συντμηθεί ή να παραταθεί. Κατά την τραπεζική αργία τα ιδρύματα θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό και θα έχει πρόσβαση σε αυτά μόνον το προσωπικό που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της παρούσας πράξης και την προετοιμασία για την επανέναρξη των συναλλαγών με το κοινό μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας.

Ακόμη, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Κανονικά η καταβολή των συντάξεων

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η καταβολή των συντάξεων εξαιρείται από τους περιορισμούς τραπεζικών συναλλαγών. Οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων θα ανακοινώσουν τον τρόπο καταβολής των συντάξεων και τα συγκεκρι− μένα ανά περιοχή υποκαταστήματά τους, τα οποία θα λειτουργήσουν για το σκοπό αυτό.

Οι συναλλαγές που επιτρέπονται

  • Αναλήψεις μετρητών από τις αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (ATM) με ημερήσιο όριο ανά κάρτα το οποίο ορίζεται σε 60 ευρώ, και το οποίο δύναται νατροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Οι αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές θα λειτουργήσουν εντός το πολύ δώδεκα (12) ωρών από την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
  • Συναλλαγές άνευ περιορισμών με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες για πληρωμές στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή για πληρωμές σε πίστωση λογαριασμού που τηρείται στην Ελλάδα.
  • Πληρωμές με τη χρήση προπληρωμένων καρτών αποκλειστικά έως του ποσού που εμφανιζόταν ως υπόλοιπο πριν από την έναρξη της τραπεζικής αργίας. Νέες προπληρωμένες κάρτες δεν μπορούν να εκδοθούν.
  • Συναλλαγές από απόσταση (ηλεκτρονικής τραπεζικής − Web Banking − ή συναλλαγές διά της τηλεφωνίας), για πληρωμές στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή για πληρωμές σε πίστωση λογαριασμού που τηρείται στην Ελλάδα.
  • Αναλήψεις μετρητών μέσω καρτών που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό από τις αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές. Περιορισμοί στα όρια ανάληψης αυτών των καρτών δύναται να καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου σημειώνεται ακόμη ότι κατά την τραπεζική αργία δεν μπορεί να διενεργηθεί καμία άλλη τραπεζική εργασία, ενώ με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύνανται να εξαιρούνται και άλλες κατηγορίες συναλλαγών, με την ίδια, δε, απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία που ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτές.

Τόκοι – Απαιτήσεις 

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου κατά την τραπεζική αργία δεν θα οφείλεται τόκος υπερημερίας για τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας σε ό,τι αφορά απαιτήσεις που καθίστανται απαιτητές κατά τη διάρκειά της. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων και αναστέλλονται οι δικαστικές προθεσμίες.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, σημειώνει τέλος η ΠΝΠ πιβάλλει στα πιστωτικά ιδρύματα για κάθε παράβαση των ανωτέρω, ενώ με απόφαση του υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στις τραπεζικές συναλλαγές.

Εδώ ολόκληρη η ΠΝΠ

Πηγή:kathimerini.gr

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το