Τοπικά

Ποιες αλλαγές προβλέπει η νέα κανονιστική απόφαση για την εμποροπανήγυρη Βόλου

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε σήμερα από την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου, η τροποποίηση της κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την οργάνωση και τις προϋποθέσεις των όρων διεξαγωγής της ετήσιας εμποροπανήγυρης, που διοργανώνεται για επτά ημέρες στον Βόλο το διάστημα από 1 ως 20 Ιουλίου. Η τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία.

Η νέα κανονιστική, την οποία καταψήφισαν στις δύο Επιτροπές οι σύμβουλοι της ΛΑΣ Βόλου Απ. Νάνος και Θ. Τσαλούχας, προβλέπει μεταξύ άλλων την αύξηση των περιπτέρων που θα διατεθούν από 218 σε 300.

Στον αριθμό των 300 περιπτέρων προβλέπονται και 12 θέσεις διαστάσεων 3Χ9 μ. για την εγκατάσταση ψησταριών. Ο χώρος της κάθε ψησταριάς (θέση και χώρος ανάπτυξης συγκεκριμένου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων σύμφωνα με το σχέδιο της τεχνικής υπηρεσίας) είναι αυστηρά καθορισμένος.

Επίσης η τιμή εκκίνησης του λούνα πάρκ ορίζεται, σύμφωνα με τη νέα κανονιστική, στα 50.000 € από τα 42.000€ που ήταν μέχρι πρότινος.

Τα περίπτερα θα διατίθενται και θα κατακυρώνονται με την υποβολή σχετικής αίτησης, την διαδικασία έκδοσης καταλόγου συμμετεχόντων (ο οποίος αναρτάται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου) προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλλουν το αναλογούν τέλος υπέρ του Δήμου μέσω Τραπέζης και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής των επιλεγέντων.

Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για την κάθε δραστηριότητα είναι μεγαλύτερος του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων, θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση από την επιτροπή εμποροπανήγυρης σε ημερομηνία που θα καθορίσει η ίδια.

Ο καθένας από τους δικαιούχους μπορεί να δηλώσει στην αίτησή του τον ακριβή αριθμό των θέσεων που επιθυμεί, χωρίς όμως να μπορεί να υπερβεί τις πέντε θέσεις. Επίσης δεν θα παραχωρούνται μεμονωμένα γωνιακά περίπτερα (ο ενδιαφερόμενος είναι υπόχρεος στην κατάληψη επιπλέον δύο όμορων θέσεων).

Τη φύλαξη του χώρου θα αναλάβει η Δημοτική Αστυνομία. Θα επιβλέπουν τον χώρο ώστε να μην καταλαμβάνονται οι θέσεις αυθαίρετα από τους εκθέτες. Σε περίπτωση δε αυθαίρετης χρήσης θα μεριμνούν για την απομάκρυνσή τους.

Σε περίπτωση που το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας κριθεί ότι δεν επαρκεί, δύναται η δυνατότητα στο Δήμο να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών φύλαξης σε εξωτερικούς συνεργάτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Την καθαριότητα του χώρου της Εμποροπανήγυρης και των χώρων υγιεινής θα αναλάβει η Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου.

Μετά της λήξη της Εμποροπανήγυρης συνεργεία καθαριότητας θα φροντίσουν για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το