Τοπικά

Περίφραξη στο προαύλιο του 17ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

Περίφραξη θα τοποθετήσει ο Δήμος Βόλου στο 17ο Δημοτικό Σχολείο στη συνοικία της Αγίας Παρασκευής και ο προϋπολογισμός της ανάθεσης ανέρχεται σε 2.354, 14 ευρώ. Ειδικότερα, θα τοποθετηθεί τμήμα περίφραξης στον προαύλιο χώρο του σχολείου προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες άθλησης των μαθητών αλλά ταυτόχρονα να αποφεύγεται η πρόκληση ενόχλησης σε περιοίκους.
Στα δημοτικά σχολεία, η περίφραξη που περιβάλλει υπαίθρια γήπεδα αθλοπαιδιών, η περίφραξη πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον 4.00μ, σύμφωνα με τα πρότυπα σχεδιασμού δημοτικών σχολείων.

Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων για τις Διευθύνσεις Πρασίνου και Καθαριότητας

Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι ανάδοχοι, μετά από ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων, παρελκόμενων, λοιπών μηχανημάτων κήπου και εργαλείων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πρασίνου και της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Βόλου.
Το κόστος για την προμήθεια των μηχανημάτων και εργαλείων ανέρχεται στο ποσό των 87.592, 36 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τα εργαλεία θα προμηθεύσουν στον Δήμο τρεις εταιρείες.

Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Βόλου με 71.868 ευρώ για τη διετία 2019-21
Σε 71.868 ευρώ ανέρχεται το κόστος για την ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου Βόλου για την διετία 2019 – 2021 καθώς η εταιρεία «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε» πρόσφερε την συμφέρουσα από οικονομικής άποψης τιμή, δεδομένου ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την ασφάλιση ήταν 120.000 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το