Τοπικά

Η Περιφέρειας Θεσσαλίας καλείται να καταβάλει άμεσα στο Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου 50.000 ευρώ

Αγωγή κατά της Περιφέρειας Θεσσαλίας άσκησε η εταιρεία Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου σχετικά με την αποζημίωσή της για τη μεταφορά μαθητών. Η αγωγή έγινε δεκτή και η Περιφέρεια Θεσσαλίας πρέπει να καταβάλει το ποσό των  101.051,72 € από το οποίο προσωρινά εκτελεστό είναι το ποσό των 50.000 €.

Με αίτησή της στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου η Περιφέρεια Θεσσαλίας ζήτησε την αναστολή της απόφασης αυτής, μέχρι την έκδοση της  απόφασης του Εφετείου Λάρισας.  Η αίτηση όμως  απορρίφθηκε με την  αρ.173/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου.

Την εκτέλεση της  με αρ.110.2015 προσωρινά εκτελεστής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 50.000 ευρώ στην εταιρεία με επωνυμία «Κοινό Ταμείο Εισπράξεων λεωφορείων ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Βόλου – Ανώνυμη Μεταφορική Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου».

Η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το