Τοπικά

Πενταετές σχέδιο για την αγροτική ανασυγκρότηση στο Ανατολικό Πήλιο προτείνει η αντιπολίτευση στο Δήμο Ζαγοράς -Μουρεσίου

1901767_1390558811224106_8436009465009917348_n
Την υλοποίηση ενός τοπικού σχεδίου αγροτικής ανασυγκρότησης για την επόμενη πενταετία στο Ανατολικό Πήλιο, προτείνει με υπόμνημά της στο υπουργό αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελο Αποστόλου η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης με την παράταξη «Αυτοδιοικητική Συνεργασία» κ. Μαρία Σαμαρά.

Η κ. Σαμαρά με αφορμή τηνεπίσκεψη του υπουργού στη Ζαγορά καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις ανασυγκρότησης της περιοχής του Ανατολικού Πηλίου και στο υπόμνημά της προς τον υπουργό κ. Αποστόλου τονίζονται τα εξής:

Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής θα πρέπει να γίνει και στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου πραγματικός πυλώνας ανάπτυξης.

Προβάλλει επιτακτικά η ανάγκη της εφαρμογής ενός τοπικού σχεδίου αγροτικής ανασυγκρότησης (την επόμενη πενταετία) που θα ξεπερνά τα μνημόνια και θα στοχεύει στην δρομολόγηση μιας σειράς δραστηριοτήτων και έργων στην βάση ενός προγράμματος τοπικής ανάπτυξης.

Οι Πηλιορείτες Αγρότες
 δίνουν μια άνιση μάχη σε όλα τα επίπεδα εδώ και πολλά χρόνια για οικονομική επιβίωση και παραμονή στα χωριά τους.

 παλεύουν για να μη χάσουν αυτά τα λίγα που τους έχουν απομείνει πασχίζουν να κρατηθούν στα κτήματά τους, να ζήσουν αξιοπρεπώς από την δουλειά τους, αυτοί και οι οικογένειές τους.

Η γεωργική περιοχή του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου και του Ανατολικού Πηλίου γενικότερα χαρακτηρίζεται από μικρό και κατακερματισμένο κλήρο, μεγάλες εδαφικές κλίσεις, το δύσβατο του εδάφους με αποτέλεσμα το πρόβλημα της οικονομικής κρίσης να παρουσιάζεται πιο έντονο και οξύ.
Ειδικότερα για τον αγροτικό τομέα του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου τα σημαντικότερα προβλήματα είναι τα ακόλουθα :

1. Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και της παραγωγής και η δημιουργική ανατροπή της σχέσης συμβατικής καλλιέργειας προς ολοκληρωμένης και βιολογικής καλλιέργειας, υπέρ της παραγωγής προϊόντων ολοκληρωμένης καλλιέργειας και βιολογικών.

Το 2008 συντάχτηκε εφαρμοστική μελέτη
«Αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών του Πηλίου με έμφαση στην μηλοκαλλιέργεια»
από το ΕΘΙΑΓΕ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Σοβαρότατο πρόβλημα για την ποσότητα και την ποιότητα της παραγωγής στην περιοχή μας αποτελεί το φαινόμενο της μικροκαρπίας, έχοντας μάλιστα τα πρωτεία στη συγκεκριμένη ασθένεια πανελλαδικά, με προσβολές που φθάνουν στο 90 – 95 % των δένδρων. Για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης ασθένειας έχει εκπονηθεί μελέτη αναδιάρθρωσης της δενδροκαλλιέργειας η οποία προέβλεπε χρηματοδότηση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, η οποία έχει ήδη από το 2008 αποσταλεί στο ΥΠ.Α.Α.Τ, αναμένοντας χρηματοδότηση προκειμένου να υλοποιηθεί για την αντιμετώπιση του φαινομένου της μικροκαρπίας που υπάρχει στην περιοχή εδώ και πολλά χρόνια.

Διαρκές αίτημα των αγροτών της περιοχής μας, είναι η ένταξη των ζημιών από την ασθένεια της μικροκαρπίας και από την αφορία των δένδρων, στον κανονισμό ασφαλίσεων ζημιών του ΕΛΓΑ, με δεδομένο το γεγονός ότι καταβάλλουμε κατ’ έτος εισφορές ασφάλισης στον οργανισμό αυτό, πλην όμως εξαιρούνται της αποζημίωσης οι ζημιές από τ’ ανωτέρω.

Δυστυχώς όμως, μέχρι σήμερα καμία απολύτως πρόοδος δεν έχει υπάρξει στο θέμα αυτό, με αποτέλεσμα τη συνεχή απώλεια της παραγωγής και την μείωση των αγροτικών εισοδημάτων.

2. Κατασκευή κλειστών κυκλωμάτων άρδευσης και λιμνοδεξαμενής συλλογής των επιφανειακών και πηγαίων νερών σε όλη την κτηματική περιφέρεια του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου.
Ο Δήμος Ζαγοράς –Μουρεσίου διαθέτει μελέτες για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων τόσο για την δημοτική ενότητα Ζαγοράς όσο και για την δημοτική ενότητα Μουρεσίου. Είναι επιτακτική η ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων της περιοχής έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια της άρδευσης των ολοένα και αυξανόμενων αναγκών των καλλιεργειών σε νερό ποτίσματος σε ολόκληρη τη καλλιεργούμενη περιοχή του Δήμου μας.

3. Το οδικό δίκτυο του Ανατολικού Πηλίου είναι πεπαλαιωμένο και προς κατάρρευση και χρήζει ανακατασκευή και άμεση αποκατάσταση με τεχνικά έργα και παρεμβάσεις για την αποκατάσταση ζημιών οι οποίες προκλήθηκαν μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις).
Οι ζημιές έχουν προκαλέσει καθιζήσεις του εδάφους και καταστροφή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου σε όλο το οδικό μέτωπο του Δήμου (από το Πουρί έως το Ξουρίχτι) με δυσμενέστατες συνέπειες στη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων και την επιβίωσή του αγροτικού πληθυσμού και όχι μόνο καθώς αποτελεί τον μοναδικό τρόπο επικοινωνίας και μεταφοράς προς τον Βόλο και την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και εγκυμονώντας σοβαρούς κινδύνους για τους διερχόμενους οδηγούς.

4. Το αγροτικό δίκτυο της αγροτικής περιοχής του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου είναι σε πολλά σημεία προς κατάρρευση και χρειάζεται ανακατασκευή και άμεση αποκατάσταση με τεχνικά έργα και παρεμβάσεις για την αποκατάσταση ζημιών οι οποίες προκαλούνται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ιδιαίτερα τις ραγδαίες βροχοπτώσεις των τελευταίων ετών).

5. Ένταξη των κατά κύριο επάγγελμα γεωργών, μονίμων κατοίκων του Δήμου σε καθεστώς μη φορολόγησης και υποχρέωσης τήρησης βιβλίων εσόδων – εξόδων, εξαιτίας του μικρού και κατακερματισμένου κλήρου, των μεγάλων κλίσεων και του δύσβατου της περιοχής που καθιστούν την αγροτική περιοχή του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου ορεινή και μειονεκτική.

6. Τα προς χρηματοδότηση σχέδια βελτίωσης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων να περιλαμβάνουν και τις πολύ μικρές εκτάσεις καλλιέργειας, καθώς ιδιαίτερα στην περιοχή μας ο κλήρος είναι πολύ μικρός και κατακερματισμένος. Να ισχύσουν διαφορετικά κριτήρια ένταξης για την περιοχή μας, καθώς αυτή είναι ορεινή και μειονεκτική.

7. Χορήγηση άτοκων δανείων στους μικρούς αγρότες με περίοδο χάριτος ίση με τη διάρκεια της κρίσης, πάγωμα των αγροτικών χρεών και απαγόρευση κατάσχεσης και πλειστηριασμού της κατοικίας των αγροτών και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

8. Επιμόρφωση αγροτών – επιστημόνων αγροτικού τομέα.

9. Δημιουργία φυτωρίου μήλων στη Ζαγορά.

10. Δημιουργία δημόσιου Γεωπονικού Εργαστηρίου στην έδρα του Δήμου μας, για τη μελέτη και έρευνα της εδαφολογίας και φυτοπροστασίας της περιοχής μας. Είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός Κέντρου δια βίου μάθησης όλων των εμπλεκόμενων στον πρωτογενή τομέα.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το